Driftinfo

Driftinformation

När vi utför vissa arbeten händer det att vi behöver stänga av vatten, el eller fjärrvärme i ett område. Det är då en planerad avstängning och de berörda är aviserade via en lapp i brevlådan. Men ibland sker det även oförutsedda saker som kan leda till ett driftstopp på någon eller flera av våra tjänster. På denna sidan kan du se både planerade och oförutsedda händelser som kan påverka dig.

Finns inte det ärendet du letar efter här? Gör en felanmälan!

 

Aktuella ärenden

Avstängning av Hötorgsgatan:

Starttid: 2018-04-21 14:00
Åtgärdat: 2018-04-22 18:00
Från lördag den 21/4 kl. 14.00 till söndag den 22/4 kl. 18.00 kommer vi att stänga av Hötorgsgatan p.g.a av ett grävarbete. Boende på gatan är aviserade.

Planerat elavbrott norra Skara:

Starttid: 2018-04-06 09:30
Åtgärdat: 2018-04-06 11:30
Fredag den 6/4 sker ett planerat elavbrott i norra Skara (Tvetalund, St Tveta, Noltorp, Tvetaängen och Blomtorp) på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 09.30-11.30 och berörda ska vara aviserade.

Planerat elavbrott norra Skara:

Starttid: 2018-04-05 09:30
Åtgärdat: 2018-04-05 10:30
Torsdag den 5/4 sker ett planerat elavbrott i norra Skara (Tvetalund, St Tveta, Noltorp, Tvetaängen och Blomtorp) på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 09.30-10.30 och berörda ska vara aviserade.

Grävarbete:

Starttid: 2018-04-03 08:00
Åtgärdat: 2018-04-10 08:00
Tisdag den 3/4 startar vi ett större grävarbete i samband med flytt av en transformatorstation vid Hötorgsgatan/Skaraborgsgatan. Arbetet kommer att pågå under 8 veckor.

Planerat elavbrott:

Starttid: 2018-03-28 09:00
Åtgärdat: 2018-03-28 14:03
Onsdag den 28/3 sker ett planerat elavbrott i området Nyholm Händene på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 09.00-13.00 och berörda ska vara aviserade.

Vattenläcka Hinsbogatan:

Starttid: 2018-03-26 10:58
Åtgärdat: 2018-03-26 16:30
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Hindsbogatan och Sven Hofsgatan på grund av en läcka. Vi arbetar så snabbt vi kan för att laga den och beräknas vara klara under dagen.

Driftinformation – Vatten & avlopp:

Starttid: 2018-03-20 13:48
Åtgärdat: 2018-03-20 13:48
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Norra Skara på grund av läcka. Avstängningen kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vattenläcka Hindsbogatan:

Starttid: 2018-03-20 13:44
Åtgärdat: 2018-03-20 19:00
Vi har för närvarande en vattenläcka på Hindsbogatan. Vi arbetar så fort vi kan för att laga den och räknar med att vara klara under dagen. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Hindsbogatan öster om rondellen till vi är klara.

Driftinformation – Vatten & avlopp:

Starttid: 2018-03-19 19:10
Åtgärdat: 2018-03-20 06:56
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Norra Skara på grund av läcka. Avstängningen kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Planerat elavbrott:

Starttid: 2018-03-21 09:00
Åtgärdat: 2018-03-26 08:46
Onsdag den 21/3 sker ett planerat elavbrott i nordvästra delen (Händene) av Skara på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 09.00-13.00 och berörda ska vara aviserade.

Underhållsarbete på ledningsnätet (vatten):

Starttid: 2018-03-19 08:00
Åtgärdat: 2018-03-26 08:46
Mellan den 19/3  och 25/3 kommer det att utföras ett omfattande underhållsarbete på ledningsnätet för dricksvatten. Vattentrycket kan därför variera och det kan komma att bli missfärgning av dricksvattnet. Det är dock inte farligt att dricka vattnet om det är missfärgat. Omfattande förberedelser är genomförda för att störningarna ska bli så få som möjligt. Vi tackar för visad förståelse!

Planerat elavbrott:

Starttid: 2018-03-06 13:00
Åtgärdat: 2018-03-06 14:56
Tisdag den 6/3 sker ett planerat elavbrott i nordvästra delen (Händene) av Skara på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 13.00-14.30 och berörda ska aviseras.

Planerat elavbrott:

Starttid: 2018-03-05 10:00
Åtgärdat: 2018-03-06 08:15
Måndag den 5/3 sker ett planerat elavbrott i nordvästra delen av Skara på grund av underhåll. Avbrottet sker mellan 10.00-11.30 och berörda ska aviseras.