Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Vi står för elnätet

Med hög leveranssäkerhet ser Skara Energi till att din leverans av el når dig oavsett vilket elhandelsbolag du har avtal med.

Läs mer om vårt elnät

Elnät

Allmän information
Med hög leveranssäkerhet ser Skara Energi till att din leverans av el når dig oavsett vilket elhandelsbolag du har avtal med.
Läs mer
Elhandel
Se till att göra ett aktivt val!
Läs mer
Mikroproduktion
Som mikroproducent räknas du om du producerar förnybar el som framställs av sol, vind eller vatten. Exempel kan vara solceller eller vattenkraft.
Läs mer
Tips och råd
Sänk din energiförbrukning med små, enkla medel och få lägre kostnader.
Läs mer
För installatörer
Du som elinstallatör är en viktig samarbetspartner för oss! Nu kan du skicka för- och färdiganmälan helt elektroniskt.
Läs mer
Normal energiförbrukning
Undrar du om din elförbrukning är högre än normalt? Här kan du jämföra din förbrukning med genomsnittet i Sverige.
Läs mer