Allmän information

Vi gör el till en möjlighet i Skara!

Med hög leveranssäkerhet ser Skara Energi till att din leverans av el når dig oavsett vilket elhandelsbolag du har avtal med.

Vårt elnät

Skara Energi är huvudaktören inom elnätet i Skara kommun och vårt elnät omfattar Skara tätort med viss omnejd. I hela kommunen finns nämligen flera aktörer vad gäller elnätet och på kartan nedan kan du se vilket område som tillhör vilken nätägare.  Elnätsbolaget äger elnätet där du bor och ansvarar för drift och underhåll av elledningarna. Vi har valt att anlita Götene Elförening för att hjälpa oss med underhållet av elnätet och vi finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 natomraden

På kartan ovan ser du vilka fler aktörer som finns inom kommunen. Du har inte möjlighet att välja elnätsbolag.

SKA = Skara Energi AB
VIN   = Vinninga elektriska förening
KKB = Götene Elförening
VAB = Vallebygdens Energi
MYN = Vattenfall eldistribution AB
ARD = Vattenfall eldistribution AB

Du kan välja elavtal

Som elanvändare har du utöver ett elnätsavtal, ett elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag för den el du förbrukar. Om du inte gör ett aktivt val att teckna ett avtal med ett elhandelsbolag får du ett anvisat elpris, vilket oftast är högre än om du tecknar ett avtal.

Läs mer om anvisat elpris