Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Grönt vatten

Grönt vatten

Håll utkik efter grönt vatten! Det gröna vattnet betyder att det är en läcka i fjärrvärmesystemet.

Ser du grönt vatten?

Om du ser grönt vatten i marken betyder det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet.
Om du får grönt vatten i kranen tyder det istället på ett läckage i värmeväxlaren.
I båda fallen ska du kontakta oss på Skara Energi 0511-321 00 eller skicka in en felanmälan.

Varför är vattnet grönt?

Vattnet i fjärrvärmenätet är grönfärgat för att läckor lättare ska upptäckas och kunna åtgärdas snabbt. Den gröna färgen består av ett färgämne som heter Pyranin och är helt ofarligt.