Vi kommer under dagen att laga en vattenläcka vid korsningen Afzeliigatan/Erik Järnåkers gata. Detta medför att vi kommer att stänga av vägen för trafik. Vi tackar för visad förståelse.

Grönt vatten

Grönt vatten

Håll utkik efter grönt vatten! Det gröna vattnet betyder att det är en läcka i fjärrvärmesystemet.

Ser du grönt vatten?

Om du ser grönt vatten i marken betyder det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet.
Om du får grönt vatten i kranen tyder det istället på ett läckage i värmeväxlaren.
I båda fallen ska du kontakta oss på Skara Energi 0511-321 00 eller skicka in en felanmälan.

Varför är vattnet grönt?

Vattnet i fjärrvärmenätet är grönfärgat för att läckor lättare ska upptäckas och kunna åtgärdas snabbt. Den gröna färgen består av ett färgämne som heter Pyranin och är helt ofarligt.