Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Serviceavtal

Serviceavtal

Vill du ha en årlig service och kontroll på din fjärrvärmeväxlare? Teckna vårt serviceavtal!

Optimalt fungerande värmeväxlare

Med ett serviceavtal hos oss får du regelbunden service av din anläggning. Serviceavtalet innebär att en tekniker går igenom och servar din fjärrvärmecentral. Genom ett serviceprotokoll får du reda på vilket skick din anläggning är i, och om några åtgärder behövs för att den ska fungera så optimalt som möjligt.

Detta utförs vid besöket

  • Fjärrvärmecentralen kontrolleras gällande läckage och korrosion
  • Kontroll av flöde och temperaturnivåer
  • Rengöring av primärsidans filter, vid behov byte filter (material ingår)
  • Kontroll av reglercentralen och tillhörande komponenter
  • Kontroll av säkerhets- och avstängningsventiler
  • Kontroll av cirkulationspumparnas funktion och kondition
  • Kontroll av värmeväxlarens funktion och kondition
  • Mindre justeringar i samråd med dig

Avtalsvillkor

Servicebesök utförs en gång per år (mellan oktober och april).
Kostnaden för denna service är 89 kr/mån inklusive moms och
debiteras på samma faktura som din förbrukning.

Avtalet är löpande, ev. uppsägning sker innan oktober månad
samma år. Avtalet upphör automatiskt om du flyttar.

I avtalet ingår också en självriskeliminering på upp till 5 000 kr.
Skara Energi står för självrisken på din hem/villaförsäkring från
ditt försäkringsbolag vid eventuell skada på fjärrvärmecentralen.

Är ni en bostadsrättsförening som äger växlarna kan ni antingen beställa tjänsten
som förening eller om ni ger ert godkännande till era medlemmar för att teckna enskilda avtal.

 

Intresserad?

För beställning av Serviceavtal eller om du har frågor, kontakta oss på kundservice!