Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Våra värmeverk

Våra värmeverk

Skara Energi har fyra fjärrvärmeverk för att garantera en säker leverans till all våra kunder.

harven

Harven

Förbränning: Biobränsle
Effekt: Biobränslepannan 10 MW + rökgaskondensering 3 MW
Gaspanna: (avställt)
Produktion
Flis: ca 50 GWh (ca 60 000 m3 skogsflis, 600 lastbilstransporter)
Gas: 0 GWh
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

uddetorp

Uddetorp 1 & 2

Förbränning: Biobränsle
Effekt: Biobränslepannan 2 x 8 MW + rökgaskondensering 2 x 2 MW
Produktion
Flis: ca 40 GWh (ca 50 000 m3 skogsflis, 500 lastbilstransporter)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

diakonen

Diakonen (reservverk)

Förbränning: Olja
Effekt: Oljepannor 2 x 4,4 MW
Produktion
Olja: ca 2,5 GWh (ca 200 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 541 ton

 

tjuren

Tjuren (reservverk)

Förbränning: av olja (reservverk)
Effekt: Oljepanna 9,86 MW
Produktion
Olja: ca 0,2 GWh (ca 40 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 110 ton