Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Felanmälan

Felanmälan

Här hittar du telefonnummer till vår jour för brådskande ärenden, egen felsökning för landsbygden och formulär vid mindre brådskande ärenden.

Gäller din felanmälan bredband kontaktar du din tjänsteleverantör
Felanmälan Fastbit

OBS! Gatubelysningen är inte längre Skara Energis ansvarsområde. Vi hänvisar alla gatubelysningsärenden till Skara kommun 


Under kontorstid:
Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Utanför kontorstid:

                                                                                                                                                              

 

Elnät

Kontakta SOS Alarm
031-334 10 72

 

Fjärrvärme

Kontakta SOS Alarm
031-334 10 72

 

Vatten och avlopp

Kontakta SOS Alarm
031-334 10 76

 

Vatten och avlopp (landsbygd)

Kontakta SOS Alarm
031-334 11 90

 

Priser Vinköl 2018, inkl moms
Ordinarie arbetstid                        625 kr/h
Vardagar 16-18                              1 500 kr/h
All övrig tid                                      1 775 kr/h

Debitering per påbörjad halvtimme
Fri telefonsupport på ordinarie arbetstid

Egenfelsökning pumpstation (pdf)
Egenfelsökning vatten (pdf)
Pumpbyte, ”vad gör jag?” (pdf)

Projektsidan för Vinköl VABFormulär mindre brådskande ärende                
* = obligatoriskt fält

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.