Vi kommer under dagen att laga en vattenläcka vid korsningen Afzeliigatan/Erik Järnåkers gata. Detta medför att vi kommer att stänga av vägen för trafik. Vi tackar för visad förståelse.

Ska du gräva

Ska du gräva?

Se till att ta reda på var ledningar i marken finns innan du börjar din grävning. Anmäl utsättning via Ledningskollen.

På Ledningskollen skapar du ett ledningsanvisningsärende för utsättning av ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur.
Tjänsten Ledningskollen är gratis och du ska anmäla om utsättning minst 5 dagar innan grävarbetet ska utföras.

Anmäl din utsättning

Har du frågor? Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig!