På grund av arbeten i elnätet har vi ett avbrott för kunderna under stationen Yggdrasil i området Valhallagatan och Smedtorpsgatan tisdagen 25 juni kl 22.00.00 till kl 01.00.00.

Arbete på Skaraborgsgatan

Den 1-4 April genomför vi ett underhållsarbete på vattenledningarna på Skaraborgsgatan. Arbetet kräver att vi stänger det södra körfältet i höjd med Frejan. Genomfartstrafik ombeds ta Vallgatan, se trafikanordningsplan. TA-Plan Skaraborgsgatan