Energidag hos Skara Energi

Torsdag den 13 september kl. 14 – 18 arrangerar Skara Energi i samarbete med energi- och klimatrådgivarna på Skara kommun en dag med solenergi och elfordon. Solceller och elfordon kopplas ofta ihop då solcellsägare ofta är intresserade av miljöfrågor och hållbara transporter, medan de som skaffar elbil vill kunna ladda bilen med egen energi.

 

Dagens innehåll:

Solceller – Under dagen visas Skara Energis egen solcellsanläggning. Billinge Energi finns på plats och presenterar vilka solcellslösningar de kan erbjuda.
Det finns också planer för en solcellspark som kommer presenteras. Parken är tänkt för de som inte kan sätta upp egna solceller, utan vill köpa andelar i en gemensam park.

Elfordon – Befintliga elfordon hos Skara energi och Skara kommun kommer att visas och möjlighet finnas till provkörning av flera olika typer av elfordon.
För att fler ska kunna gå över till eldrift är en fortsatt utbyggnad av laddstolpar viktig. En karta över befintliga och kommande laddstationer kommer att presenteras.

Utställare – Olika utställare av laddstationer och speciallösningar av solceller, taktäckande solceller, integrerade i fönsterrutor eller i fasadbeklädnaden kommer att finnas på plats.

Föreläsningar – Dessutom ordnas 2 solcellsföreläsningar i hörsalen på Västergötlands museum. En mot företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och en mot villakunder. Mer information om dessa kommer senare.

Rådgivning – Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om allt inom solceller och elfordon.

 

Välkomna!