Grävarbete Hötorgsgatan/Skaraborgsgatan

Tisdag den 3/4 startar vi ett större grävarbete i samband med flytt av en transformatorstation vid Hötorgsgatan/Skaraborgsgatan. Arbetet kommer att pågå under 8 veckor.

Vi tackar för visad förståelse!