Vi kommer under dagen att laga en vattenläcka vid korsningen Afzeliigatan/Erik Järnåkers gata. Detta medför att vi kommer att stänga av vägen för trafik. Vi tackar för visad förståelse.

Hyr en reservvattentank

Våra vattentankar

På grund av låg grundvattennivå har vi fått förfrågningar från boende med egen brunn angående hyra av vattentankar och självklart vill vi hjälpa till i den mån vi kan.
Vi har i egen regi ett fåtal reservvattentankar som vi kan hyra ut för kortare perioder. Tankarna rymmer 1 kbm och kostar 1000 kr att hyra, avgiften täcker inköpskostnaden av de engångsartiklar som behövs till tanken.

För mer information, kontakta kundservice!