Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Hyr en reservvattentank

Våra vattentankar

På grund av låg grundvattennivå har vi fått förfrågningar från boende med egen brunn angående hyra av vattentankar och självklart vill vi hjälpa till i den mån vi kan.
Vi har i egen regi ett fåtal reservvattentankar som vi kan hyra ut för kortare perioder. Tankarna rymmer 1 kbm och kostar 1000 kr att hyra, avgiften täcker inköpskostnaden av de engångsartiklar som behövs till tanken.

För mer information, kontakta kundservice!