Presentation från informationsmötet i Skånings-Åsaka