På grund av arbeten i elnätet har vi ett avbrott för kunderna under stationen Yggdrasil i området Valhallagatan och Smedtorpsgatan tisdagen 25 juni kl 22.00.00 till kl 01.00.00.

Schaktmassor – vill du ta emot?

När vi utför våra grävningsarbeten uppstår schaktmassor, dessa transporteras till den som har behov av, eller vill ta emot massorna.
Avsättning för schaktmassor är ett kontinuerligt behov för oss.  Kontakta gärna oss om just du har behov av, eller vill ta emot detta.

Kontaktperson: Sven-Eric Stenermark, 0511 321 00,  sven-eric.stenermark@skaraenergi.se