På grund av arbeten i elnätet har vi ett avbrott för kunderna under stationen Yggdrasil i området Valhallagatan och Smedtorpsgatan tisdagen 25 juni kl 22.00.00 till kl 01.00.00.

VA-arbete Kämpagatan

Den 8e april startar ett ledningsarbete på Kämpagatan. Arbetet startar ovanför rondellen vid Vallgatan och kommer att sporadiskt flyttas söderut tills vi avslutar vid Riddaregatan 2. Vattenavbrott kommer uppstå växelvis i korta perioder, kunder som påverkas av vattenavstängningarna har informerats med brev.

Arbetet beräknas ta 3-4 veckor och trafiken leds om via Kronängsgatan och Mynthusgatan.

TA-Plan 1 Kämpagatan

TA-Plan 2 Kämpagatan

TA-Plan 3 Kämpagatan