Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Ägandeförhållanden

Ägandeförhållanden / samarbetspartners

Samarbete – en framgångsfaktor

Skara Energi ser samarbete som en framgångsfaktor. Vi samarbetar med andra energibolag, entreprenörer och andra intressenter där vi ser långvariga fördelar.

Vår ägandestruktur

 

agarforhallanden2

 

Några av våra samarbetspartners:

Skara kommun
Samarbete där möjlighet och behov finns.

Fastbit AB
Skara Energi är delägare 33%
Samarbete inom utbyggnad av stadsnät
Samarbete kring fakturering
Sitter i våra lokaler här i Skara

Information om tjänster, leverans, priser och villkor
www.fastbit.se
020-37 38 00

Billinge Energi
Skara Energi är delägare 20%
Samarbete fakturering och kundservice
Har ett av sina kontor i våra lokaler i Skara

Information om avtal, priser och villkor
www.billingeenergi.se
0511- 215 50

Avfall Östra Skaraborg (AÖS), Falköpings Biogas AB, Skövde Värmeverk AB
Skara Energi fakturerar renhållning på uppdrag av AÖS, Falköpings Biogas AB, Skövde Värmeverk AB

Generell information, taxor, dispenser
www.avfallskaraborg.se
aosinfo@skovde.se
0500-49 80 00

Kundservice sophämtning, trädgårdsavfall (container)
www.suez.se
skara@sita.se
0511-24 500

Kundservice slamhantering
www.ragnsells.se
0771-88 88 88

Götene Elförening
Götene Elförening sköter drift och underhåll av Skaras elnät på uppdrag av Skara Energi.
www.gelf.se
0511-34 55 40