Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Miljöarbete

Miljöarbete på Skara Energi

Skara Energi AB arbetar med att skapa förutsättningar för att Skaras medborgare ska använda en infrastruktur med låg negativ miljöpåverkan. Att nästan all energi i fjärrvärmenätet kommer från biobränslen, att utsläppen från vattenreningsverket ska hållas nere och att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt är några exempel.

Vi försöker också att minska den negativa miljöpåverkan från våra egen verksamhet genom exempelvis energieffektivisering, kemikaliekontroll och byte till miljöfordon.

Miljöpolicy – Skara Energi AB (pdf)
Miljöinformation Skara Energi AB 2018 (pdf)

Reningsverket och biobränslepannor

Reningsverket och biobränslepannorna Harven och Uddetorp har tillsyn från myndigheterna, för dessa anläggningar lämnas miljörapporter till respektive myndighet.

Miljörapport för reningsverket (pdf)
Miljörapport för reningsverket (bilagor) (pdf)
Miljörapport för Harven (pdf)
Miljörapport för Uddetorp (pdf)