Projekt Härlunda

2018-04-11 Information Projekt Härlunda

Dagsläget:

Efter att några sent inlämnade anmälningar kom in så kan vi i dagsläget summera till 64 deltagare i projektet. Det finns några till som ska utredas vidare liksom att det i detta projekt, precis som i alla andra liknande projekt, kommer till några under resans gång. De får vi lösa var och en för sig, om det är möjligt att gå på.

Just nu så vidtar markägarkontakter och överenskommelser kring ledningssträckningen. Det som ni boende ska ha med er i tanken är att tågordningen för att besluta ledningssträckning är:

  1. Myndigheter
  2. Markägarna/Skogsägare
  3. Ekonomin i projektet

Först därefter tittar vi på hur vi får fram ledningarna till tomtgräns. Vi ska göra allt vi kan för att var och en ska få det så bra som möjligt.

Vi kommer inom kort skicka ut alla avtal tillsammans med första delfakturan på 10 000 kr. I övrigt så händer inte så mycket för er boende före sommaren.

 

Kommande aktiviteter:

  • I höst, stormöte för husägare angående de arbeten ni själva ska genomföra på tomten.
  • I höst, hembesök av pumpleverantören

 

Med vänlig hälsning
Projektledare