Projekt Skånings-Åsaka

2018-09-19 Stormöte

 

Datum för stormötet är nu bestämt till 24 Oktober kl. 18.00, och kommer att hållas i Katedralsskolans aula. En kallelse kommer att skickas ut per post.

2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

Insamlandet av intresseanmälningar har fortsatt under sommaren och berodde till stor del på att en geografisk del i området inte funnits med i förarbetet. Vi har därför givit dem chansen att också anmäla sig. Möjligheten att anmäla sig har nu upphört och det slutade med 157 fastigheter i ett ganska vidsträckt område.

Den närmaste tiden ska fastigheterna sammanställas på karta och våra projektörer ska få beräkna näten. Vi planerar att presentera en siffra på vad det kan kosta på ett stormöte i oktober, separat kallelse kommer.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

150 st fastigheter har hittills anmält intresse till projektet. Det tycker vi är jätteroligt!
Vi arbetar under juli och augusti med:

  • Att förbereda och kalla till ett möte i September, alla som anmält intresse är välkomna.
    Projektet kommer att presenteras mer i detalj.
    Ett takpris kommer att presenteras vid mötet.
  • Att erbjuda ytterligare ett 15-tal fastigheter i nära anslutning till Skånings-Åsaka att delta i projektet.

Därefter kommer vi att komma igång med avtalsskrivning med mera.

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-04-09 Intresseanmälan stängd

Tiden för anmälan har nu gått ut och för oss vidtar nu processen att sätta ett pris och det är 130-talet fastigheter anmälda. Vi hoppas ni har överseende med att det tar lite tid, vi behöver dels titta på anslutningspunkter för vatten och avlopp, dels prata vidare med Trafikverket angående deras vägplaner och dessutom se oss om i området för att fundera över lämpliga grävsträckor, beroende på vart de anmälda fastigheterna finns. Vi återkommer med besked!

 


2018-01-26 Presentation möte Skånings-Åsaka 25/1

Torsdag den 25 januari hölls ett informationsmöte om utbyggnaden av VA, fiber i Skånings-Åsaka. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)

 


2017-11-20 Intresseanmälan VA, fiber Skånings-Åsaka

Nu har intresseanmälan för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till Skånings-Åsaka öppnat!

Via en arbetsgrupp från Skånings-Åsaka, har Skara Energi AB och Fastbit AB fått frågan om att titta på ett erbjudande gällande vatten, avlopp och fiber till de boende i området Skånings-Åsaka.
Skara Energis och Fastbits erbjudande skulle innefatta en anslutning till vatten, avlopp och fiber till ett takpris som kommer tas fram om tillräckligt intresse finns. Ett takpris innebär en garanti att kostnaden för anslutning inte kommer att överstiga ett visst belopp.
I praktiken skulle det innebära att Skara Energi tar ansvar för anslutning, drift och underhåll av VA-nätet, medan fastighetsägarna bekostar det underhåll som genomförs.

Är detta något du är intresserad av?
Anmäl ditt intresse här!

Observera att detta är en sätt att se hur många som är intresserade, din anmälan är inte bindande. Mer information kommer självklart tas fram senare.

Mer information
Vatten och Avlopp, kontakta Skara Energi AB, 0511-321 00, kundservice@skaraenergi.se
Fiber, kontakta Fastbit AB, 020-37 38 00
Övrig information, kontakta den lokala arbetsgruppen för området

 

 


i samarbete med