Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Läckage

Läckage

Vattenläcka är inte så ovanligt. Någon gång råkar nästan alla ut för ett vattenläckage. Det kan vara allt från en rinnande toalett till en brusten ledning.

Hur kan jag se om jag har en läcka?

Se till att stänga av alla kranar och andra apparater som använder vatten. Titta sedan på din vattenmätare. Om räkneverken står still har du ingen läcka. Tickar räkneverket fast du stängt av allt som förbrukar vatten är det en indikation på att det kan vara en läcka någonstans. Kontakta en fackman som vidare kan hjälpa din att felsöka.

Så här mycket kan ett läckage kosta dig

En droppe per sekund

Tid Liter Kostnad
1 dag 5 10 öre
1 månad 150 3,5 kronor
1 år 1800 42 kronor

 Strö övergående till droppar

Tid Liter Kostnad
1 dag 84 2 kronor
1 månad 2500 59 kronor
1 år 30 000 700 kronor

 3 mm ström

Tid Liter Kostnad
1 dag 1000 23 kronor
1 månad 30 000 700 kronor
1 år 360 000 8 500 kronor