Projekt Vinköl VAB

2017-05-22 Information Projekt Vinköl VAB 

Projektet har varit och är inne i en intensiv planeringsperiod, det mesta av arbetet har handlat om att säkerställa markåtkomsten genom att besöka och lyssna på markägare. ”Förhandlingarna”  går bra och det är till klart övervägande del enbart positiva tongångar från de berörda.
Med anledning av diskussionerna med markägarna har en mängd mindre justeringar gjorts på ritningarna, de ska därför ritas om inom kort, inget material finns därför att visa.
Det mer påtagliga, synliga arbetet, har också inletts. Ni som passerar förbi Singulahed och ut mot E20 har säkert sett David och Lennart som svetsat långa rörlängder av grövre dimensioner. Dessa ska användas till vatten och avlopp då vi börjar gräva den 12/6. Samma dag så inleds också borrning under E20 och vidare ner i området. Vi har inte gjort någon tidplan för arbetena längre ner i nätet utan vill först se hur vi kommer igång innan semestrarna.
Några av er boende blir berörda väldigt tidigt i projektet, vi hinner helt enkelt fram till era trädgårdar innan vi har hunnit ha stormöte kring hemarbetena. Ni blir därför specialbehandlade med ett tidigarelagt hembesök, separat kallelse/info, har gått ut till er. Övriga ska kunna få infon genom först ett stormöte och därefter ett hembesök. Kallelse till er kommer senare.

Med vänlig hälsning
Richard Löfving, Projektledare