Projekt Vinköl VAB

 

2017-06-27 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:
I skrivande stund har vi tagit oss över Flian och arbeten pågår runt Skyttaheden-Heden-Blombacka, vi håller oss en bit från vägen så vi syns nog inte från ”Vånga-vägen”.

Vi tycker själva att vi kommit igång på ett ganska bra sätt, det är alltid lite uppstartstid innan allt är på plats och man har kommit igång så som det är tänkt. De första tomtavsluten är klara (2 st), de tre första borrningar (2 vägar, Flian) är färdigställda, vi lagat våra första dräneringar osv osv.

Som ni troligen märkt så har vi etablerat bodar och lager vid Hagelsten, där kommer vi ha vår bas en tid framöver.

Då det varit svårt för en del av er att bestämma er för att delta eller inte, så har antalet ”deltagande fastighetsbeteckningar”, ändrat sig lite, idag är vi 105 st på listan. Det är som i alla liknande projekt så att det tillkommer fastigheter ”på vägen”, vi gör bedömningen från fall till fall hur de påverkar er som från början anmälde er. Ett grundkriterie är att de inte ska påverka projektet negativt (ekonomi och funktion), det har ingen av dem gjort hittills.

Markägarförhandlingarna är ganska nära ett avslut nu, det är detaljer kvar att sy ihop nu, även om tillkommande fastigheter kan påverka en del. Undertecknad tackar alla er som haft besök av mig, det har varit givande och konstruktiva samtal.

Kommande aktiviteter:
Projektet står helt still V30-V32, personalen har semester
31/8 är det stormöte (ni har alla fått kallelse) i Vinköls bygdegård. Ni får då info kring era egna arbeten, inne på egen tomt.
Fakturering följer den arbetstakt vi har och vi portionerar ut dessa allteftersom.

Tidplan:
Under arbete……

Med vänlig hälsning
Richard Löfving, projektledare


2017-05-22 Information Projekt Vinköl VAB 

Projektet har varit och är inne i en intensiv planeringsperiod, det mesta av arbetet har handlat om att säkerställa markåtkomsten genom att besöka och lyssna på markägare. ”Förhandlingarna”  går bra och det är till klart övervägande del enbart positiva tongångar från de berörda.
Med anledning av diskussionerna med markägarna har en mängd mindre justeringar gjorts på ritningarna, de ska därför ritas om inom kort, inget material finns därför att visa.
Det mer påtagliga, synliga arbetet, har också inletts. Ni som passerar förbi Singulahed och ut mot E20 har säkert sett David och Lennart som svetsat långa rörlängder av grövre dimensioner. Dessa ska användas till vatten och avlopp då vi börjar gräva den 12/6. Samma dag så inleds också borrning under E20 och vidare ner i området. Vi har inte gjort någon tidplan för arbetena längre ner i nätet utan vill först se hur vi kommer igång innan semestrarna.
Några av er boende blir berörda väldigt tidigt i projektet, vi hinner helt enkelt fram till era trädgårdar innan vi har hunnit ha stormöte kring hemarbetena. Ni blir därför specialbehandlade med ett tidigarelagt hembesök, separat kallelse/info, har gått ut till er. Övriga ska kunna få infon genom först ett stormöte och därefter ett hembesök. Kallelse till er kommer senare.

Med vänlig hälsning
Richard Löfving, Projektledare