Projekt Vinköl VAB

2017-10-13 Viktigt att tänka på

Ragnsells Kommunpartner är den entreprenören som ska anlitas för sluttömning av era brunnar.

Det är kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg som har ansvaret i Skara kommun och Ragnsells Kommunpartner är upphandlad entreprenör. Vem som tömmer och behandlar slam från enskilda avloppsanläggningar regleras i Miljöbalken. Andra entreprenörer är därmed inte tillåtna enligt lag.

Beställ din sluttömning i god tid hos:
Ragnsells Kommunpartner
Telefon: 010-723 40 00
E-post: info@kommunpartner.se

 


2017-09-27 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

Etapp 1A och 1B är nu färdigbyggda, kvarstår gör att konstatera täthet och att slutföra en del detaljer.

För er boende så ska också avtalet del 2 skickas ut och skrivas under, därefter kommer de första 17 hushållen att få koppla på sig. Vi stannar inte utan fortsätter direkt in i Etapp 2A (från pumphus Dräglan till södra sidan av Vinköls by). Vi har i detta nu gjort nästan 30% av hela nätet klart! Vi tycker därmed att det går fortsatt bra. Det är svårt att efter såhär kort tid dra några stora växlar på kostnaderna men budskapet är att vi ligger på budget, så som det ser ut just nu.

Under V40 utförs hembesök för alla er som inte redan fått det, det är Skandinavisk Kommunalteknik som gör det, undertecknad finns med på några ställen där vissa frågeställningar kvarstår. Vi har fortfarande vår ”personalbods-etablering” hos Siwert på Hagelsten, vi tror dock att vi snart ska flytta oss längre söderut. Tack till Siwert och till Ove Fredriksson som låter oss ha allt slangmaterial på Bengtsgården! Det inte bara dessa som hjälpt oss, (jag nämner inga namn med risk att glömma någon) det finns fler som också bidragit i stort och smått. Det är tack vare såna här insatser som vi tillsammans kan nå målen. En ytterligare fastighet har tillkommit och ni är nu 106 st som ingår i projektet.

Kommande aktiviteter:
V40, hembesök
V42, borrvecka där vi ska ägna oss åt området runt Vinköls Mekaniska.

Tidplan:
Den info som gavs under stormötet kvarstår.

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-09-06 Förtydligande

Vid mötet den 28 augusti kom frågan upp gällande fiberarbete på egen tomt.

I dokumentet som beskriver ”Fastighetsägarens eget arbete” står det att ni ska lämna slangen på husets utsida. För dig som har torpargrund och vill dra slangen i torpargrunden och sedan borra en genomföring mitt under huset är detta helt okej. Du kan således dra slangen hela väg in till den plats där du sedan vill installera fiberutrustningen.

Med vänlig hälsning
Magnus Jakobsson, VD
Skara Energi AB


2017-09-04 Hemarbeten för fastigheter (pdf)

Tack för senaste mötet! Här kan finns presentationen som visades under informationsmötet.

Ladda ner presentationen ”Hemarbeten för fastigheter” (pdf)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-08-25 Inbjudan till informationsmöte

Efter sommaren anordnas ett informationsmöte där vi går igenom det arbete ni själva ska genomföra på er egna tomt. Mötet är viktigt, det är många inblandade i projektet, och vi har bara möjlighet att hålla detta möte en gång. Vi ber er därför att göra allt för att kunna delta vid detta tillfälle.

Datum: Torsdag 31/8
Tid: 18.00
Plats: Vinköls Bygdegård

Några stycken av er har redan fått stamnätet framgrävt till tomtgräns, ni bör ändå delta på mötet då det är mycket annan information som också delges vid mötet.

Välkomna!

 


2017-06-27 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

I skrivande stund har vi tagit oss över Flian och arbeten pågår runt Skyttaheden-Heden-Blombacka, vi håller oss en bit från vägen så vi syns nog inte från ”Vånga-vägen”.

Vi tycker själva att vi kommit igång på ett ganska bra sätt, det är alltid lite uppstartstid innan allt är på plats och man har kommit igång så som det är tänkt. De första tomtavsluten är klara (2 st), de tre första borrningar (2 vägar, Flian) är färdigställda, vi lagat våra första dräneringar osv osv.

Som ni troligen märkt så har vi etablerat bodar och lager vid Hagelsten, där kommer vi ha vår bas en tid framöver.

Då det varit svårt för en del av er att bestämma er för att delta eller inte, så har antalet ”deltagande fastighetsbeteckningar”, ändrat sig lite, idag är vi 105 st på listan. Det är som i alla liknande projekt så att det tillkommer fastigheter ”på vägen”, vi gör bedömningen från fall till fall hur de påverkar er som från början anmälde er. Ett grundkriterie är att de inte ska påverka projektet negativt (ekonomi och funktion), det har ingen av dem gjort hittills.

Markägarförhandlingarna är ganska nära ett avslut nu, det är detaljer kvar att sy ihop nu, även om tillkommande fastigheter kan påverka en del. Undertecknad tackar alla er som haft besök av mig, det har varit givande och konstruktiva samtal.

Kommande aktiviteter:
Projektet står helt still V30-V32, personalen har semester
31/8 är det stormöte (ni har alla fått kallelse) i Vinköls bygdegård. Ni får då info kring era egna arbeten, inne på egen tomt.
Fakturering följer den arbetstakt vi har och vi portionerar ut dessa allteftersom.

Tidplan:
Under arbete……

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-05-22 Information Projekt Vinköl VAB 

Projektet har varit och är inne i en intensiv planeringsperiod, det mesta av arbetet har handlat om att säkerställa markåtkomsten genom att besöka och lyssna på markägare. ”Förhandlingarna”  går bra och det är till klart övervägande del enbart positiva tongångar från de berörda.
Med anledning av diskussionerna med markägarna har en mängd mindre justeringar gjorts på ritningarna, de ska därför ritas om inom kort, inget material finns därför att visa.
Det mer påtagliga, synliga arbetet, har också inletts. Ni som passerar förbi Singulahed och ut mot E20 har säkert sett David och Lennart som svetsat långa rörlängder av grövre dimensioner. Dessa ska användas till vatten och avlopp då vi börjar gräva den 12/6. Samma dag så inleds också borrning under E20 och vidare ner i området. Vi har inte gjort någon tidplan för arbetena längre ner i nätet utan vill först se hur vi kommer igång innan semestrarna.
Några av er boende blir berörda väldigt tidigt i projektet, vi hinner helt enkelt fram till era trädgårdar innan vi har hunnit ha stormöte kring hemarbetena. Ni blir därför specialbehandlade med ett tidigarelagt hembesök, separat kallelse/info, har gått ut till er. Övriga ska kunna få infon genom först ett stormöte och därefter ett hembesök. Kallelse till er kommer senare.

Med vänlig hälsning
Projektledare