Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.
Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva allmänhetens hjälp. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss på 0511-321 00 eller kundservice@skaraenergi.se om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka.
Trafiken påverkas på Viktoriagatan och Valhallagatan pga ledningsarbete. För mer info, se nyheter.

Servisanmälan

Servisanmälan VA

För att ansluta dig till vårt ledningsnät för vatten och avlopp ska ett antal åtgärder vidtas.

  • Servisanmälan ska skickas in till oss
  • Anslutningsavgift ska betalas
  • Besiktning av servisen ska göra innan den sätts i bruk

Ladda ner servisanmälan för VA-anslutning (pdf)

Ifylld blankett skickas portfritt till:
Skara Energi AB
Frisvar
532 88  SKARA

 

Vad är en servis?

En VA-servis är den biten ledning som förbinder en fastighets privata ledningar med kommunens ledningsnät.

Vad kostar det att ansluta sig?

Kostnaden för en VA anslutning kan skilja sig beroende på vart den ska göras. Kontakta oss för prisinformation!