Hoppa till huvudinnehåll

Återställning av gata

Återställning och asfaltering efter grävning i gata

Skara Energi ansvarar för att återställa gator och grönytor där vi utfört grävarbeten.

Ibland kan det ta tid innan asfaltering sker. Återställningstiden beror oftast på att vår entreprenör (NCC) lägger upp arbetet så dom samlar upp och tar så många jobb som möjligt när dom åker ut. Det är mer effektivt för både dem och oss men detta innebär tyvärr ibland att gator får stå ofärdiga under en lång tid.
Entreprenören sätter alltid upp skyltar eller meddelar på annat sätt om återställningen innebär begränsningar för er som kunder att ta sig fram. Entreprenören utför arbeten åt flera kunder samtidigt, så det är inte helt lätt för dig som kund att veta om det är Skara Energi eller någon annan som har beställt asfalteringsjobbet om ni ser NCC på en gata.

Grönytor gör vi för det mesta själva återställning på. Då är det rådande förhållanden som avgör när vi återställer. Ibland kan vi behöva vänta för att slippa återställa igen, exempelvis om det fryser på innan vi hunnit återställa väntar vi till tjälen är ur marken.

Har du åsikter eller funderingar kring något specifikt område eller en gata, skicka ett mail till vår kundservice så tittar vi på det. Vi är tacksamma för tips om hur vi kan arbeta bättre.