Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Normal energiförbrukning

Din energiförbrukning

Elförbrukningen ser olika ut i alla hushåll och det kan vara svårt att veta om sin egen förbrukning är ”normal”. Här kan du jämföra din egen förbrukning med genomsnittet för olika hushåll i Sverige.

Genomsnittlig förbrukning villa

En svensk villa eller radhus med direktverkande el har en genomsnittlig energiförbrukning på cirka 25 000 kWh per år, där uppdelningen i genomsnitt ser ut enligt nedan:

 • Uppvärmning, cirka 15 000 kWh
 • Varmvatten, cirka 5 000 kWh
 • Tvätt och tork, cirka 1 000 kWh
 • Disk, cirka 350 kWh
 • Elektriska apparater, cirka 850 kWh
 • Kyl, frys, sval, cirka 1 000 kWh
 • Matlagning, cirka 800 kWh
 • Belysning, cirka 1 000 kWh

Genomsnittlig förbrukning i lägenhet

En lägenhet i Sverige har genomsnittligen en total energiförbrukning på cirka 12 000 kWh per år. Där är uppvärmning på 6 500 kWh, varmvatten på 2 500 kWh och hushållsel på 3 000 kWh inräknade. Uppdelningen av själva hushållselen i en lägenhet ser ut som följande:

 • Tvätt och tork, ca 500 kWh
 • Elektriska apparater, cirka 400 kWh
 • Matlagning, cirka 400 kWh
 • Belysning, cirka 500 kWh
 • Disk, cirka 200 kWh
 • Kyl, frys cirka 1 000 kWh

Är min energiförbrukning normal?

Det kan vara svårt att veta om den förbrukningen man har är normal i förhållande mot ett likvärdigt hushåll. Hos energimyndigheten kan du jämföra din energiförbrukning mot genomsnittet i Sverige genom att göra en energikalkyl som beräknar hur mycket du borde förbruka och vad du kan spara.

Gör din energikalkyl här