Hoppa till huvudinnehåll

Elmätare

Elmätare

Alla våra mätare i Skara är numera så kallade ”Smarta elmätare”, de kan hantera timvärden, produktionsanläggningar, registrering av strömavbrott, HAN-port med mera.
Mätarna kommunicerar via radioteknik och kan fjärrstyras.

Den el du använder mäts i kilowattimmar (kWh) och du ser siffrorna på elmätarens display. Om du vill ta reda på hur mycket el du har använt under en viss period kan du kolla av mätarställningen dag 1 och den sista dagen av perioden du vill mäta. Skillnaden mellan dessa värden visar din elförbrukning.

Så här fungerar din elmätare
Här hittar du en instruktion på hur elmätaren ser ut och fungerar Aidon 6531 ESD Bruksanvisning.

Misstänker du fel?
Om du misstänker att din elmätare mäter fel så kan du beställa en enskild kontroll av mätaren. Om inget fel upptäcks, står du som kund för undersökningskostnaden. Villkor för din mätning hittar du under kapitel 4 i allmänna avtalsvillkor.
Varje år tar vi ett stickprov och kontrollerar ett antal mätare så att de mäter korrekt. Vi ingår i ett nationellt kontrollorgan för elmätare och testerna utförs noggrant av neutral part i dialog med myndigheten för mätning och mätinstrument (SWEDAC). Elmätare som mäter i handelssyfte lyder under hårda krav och håller en mycket hög standard. Det är väldigt sällan en mätare är felaktig.

Vad är en HAN-port?
-Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav.
Senast år 2025 ska alla mätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Vad kan jag använda HAN-porten till?
-Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Behöver jag aktivera HAN-port?
-Om du ska använda en extern tjänst som behöver tillgång till mätaruppgifter eller funktioner för energioptimering behöver den aktiveras. Är du enbart ute efter att få tillgång till förbrukningsvärden mm finns alla dessa uppgifter utan kostnad på på Mina sidor. Viss information finns alltså på Mina sidor, men vill du koppla till ett externt system behöver du aktivera din HAN-port.

Erbjuder ni produkter till HAN-porten?
Skara Energi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten är en öppen standard utformad efter den norska standarden med RJ45-kontakt.

Hur vet jag om jag har en HAN-port?
-Alla våra mätare är utrustade med en utgång för HAN-port. Vi behöver ofta komma ut och koppla in det. Vill du aktivera din HAN-port gör du det via formuläret här:

Aktivera HAN-port

* = obligatoriskt fält
  • (skickas 4 gånger per år)