Hoppa till huvudinnehåll

Fakturaförklaring

Fakturaförklaring

Så här läser du din faktura som du får från oss.

Fakturaförklaring del 1

Sida 1:
1. Fakturadatum – Här ser du fakturans datum.
2. Fakturanummer – Detta är numret på din faktura. Ha det gärna tillgängligt när du kontaktar oss om frågor som rör din faktura.
3. Kundnummer – Ditt unika kundnummer hos oss. Ha det gärna till hands när du kontaktar oss på kundservice.
4. Anläggningsinfo – Här ser du information om anläggningen som fakturan gäller. Har du tjänster på olika anläggningar finns övrig anläggningsinformation i specifikationen vid respektive tjänst.
5. Tjänster – Här ser du de tjänster som debiteras. Har du fler tjänster än vad som kan sammanfattas på baksidan hittar du fortsättningen på sida 3. Framsidan hör alltid ihop med baksidan.
6. Totalt belopp att betala – Här ser du vad du ska betala. Obs! Om du har fler tjänster på sida 3, 5, 7 osv. är även de inräknade här.
7. BIC & IBAN – Om du betalar från utländsk bank, lämna dessa uppgifter till din bank.
8. OCR-nummer – Anges vi betalning som identifikation. Betalar du via internetbank var noga med att ange OCR-nummer eller fakturanummer för att vi ska kunna identifiera din betalning.
9. Förfallodag – Detta datum är dagen då inbetalningen senast ska vara genomförd och registrerad hos oss.

 

Fakturaförklaring del 2

Sida 2:
10. Ursprungsdiagram – (gäller elhandel) Detta diagram visar vilket ursprung din el har.
11. Elnät – Här ser du detaljer kring din elnätsavgift för den angivna perioden. Elnätsavgiften är den del av elen du obligatoriskt betalar till det bolaget som äger elnätet där du bor.
12. Elhandel – Om du som kund har Billinge Energi som elhandelsleverantör ser du här detaljer om din elförbrukning. Du ser bland annat vilken period fakturan gäller, hur mycket el du förbrukat under perioden, vilken typ av avtal du har och hur långt det sträcker sig.
13. Statistik – Här ser du statistik över din elförbrukning månad för månad. (Denna statistik finns även för fjärrvärme.) Du som elnätskund hos oss kan även se mer detaljerad information om din elförbrukning på www.skaraenergi.energiinfo.se där du loggar in med ditt kundnummer och de sista siffrorna i ditt anläggnings-ID, som du hittar under punkt nummer 4 eller i specifikationen för den berörda tjänsten.
14. Vatten & Avlopp – Här sammanställs detaljer om ditt vatten och avlopp. Som villaägare läser du vanligtvis själv av din vattenmätare en gång om året och skickar in värdena till oss.
15. Fjärrvärme – Här ser du detaljer om din fjärrvärme. Du ser bland annat vilken period fakturan gäller, hur mycket du förbrukat under perioden och vilken typ av taxa du har.

 

faktura_forklaring_3

Sida 3:
16. Fortsättning sammanställning – Om du har många tjänster fortsätter sammanställningen av dem här.
Obs! Dessa belopp ingår även i totalsumman på sida 1. Specifikationen för tjänsterna hittar du på baksidan.

 

 

Fakturaförklaring del 4

Sida 4:
17. Renhållning – Här visas detaljer kring din renhållning. Denna rubrik innefattar tjänster som sophämtning, latrin och slam.
18. Fastbit – Har du tjänster hos Fastbit AB redovisas de här, även fiberanslutningsavgiften.