Hoppa till huvudinnehåll

Billigast i Västra götaland!

Årets resultat i Nils Holgersson undersökningen innebär en fortsatt toppplacering för Skara gällande avgifter för vatten och avlopp, el, fjärrvärme och renhållning. Skara ligger på 1:a plats i Västra Götaland, och på 4:e plats i Sverige!

  • Återigen är vi jättenöjda över placeringen! Våra medarbetare är alla medvetna vad vi gör dagligen för att bibehålla våra låga priser, men det är alltid kul att få en bekräftelse på att det vi jobbar med ger resultat, säger Magnus Jacobson, VD på Skara Energi.

Skara ligger långt under snittet inom alla delområden i undersökningen, avgifterna för renhållning och elhandel kan inte just Skara Energi påverka, men att ha låga avgifter för vatten, värme och elnät jobbas det aktivt med.

  • Vi tror att låga avgifter bidrar till att göra Skara attraktivt för privatpersoner och verksamheter och vi jobbar återkommande med att bibehålla våra låga avgifter för elnät, värme och vatten. Hemligheten tror vi är att vi har otroligt engagerad och kreativ personal som är väldigt måna om att hitta bra lösningar och hålla kostnader nere både för bolaget och våra kunder, fortsätter Magnus Jacobsson.

 

I Nils Holgersson undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Nils Holgersson undersökningen 2021