Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Hyr en reservvattentank

Våra vattentankar

På grund av låg grundvattennivå har vi fått förfrågningar från boende med egen brunn angående hyra av vattentankar och självklart vill vi hjälpa till i den mån vi kan.
Vi har i egen regi ett fåtal reservvattentankar som vi kan hyra ut för kortare perioder. Tankarna rymmer 1 kbm och kostar 1000 kr att hyra, avgiften täcker inköpskostnaden av de engångsartiklar som behövs till tanken.

För mer information, kontakta kundservice!