Hoppa till huvudinnehåll

Överlåtelse av nätavtal

ÖVERLÅTELSE AV NÄTAVTAL 2024-01-01

Till dig som idag har ett nätavtal med Skara Energi för anslutning till nätet.

VAD INNEBÄR ETT NÄTAVTAL?

Vi på Skara Energi ser till att elen transporteras hem till dig eller din verksamhet via vårt elnät. Detta regleras via ett nätavtal samt tillhörande Allmänna avtalsvillkor, samt ellagen.
Elnätsavgiften används sedan till underhåll, drift, utveckling av elnäten i Skara samt avläsning, mätning och administration.

För elen du sedan förbrukar (elhandelskostnad) tecknas ett separat avtal med en elhandelsleverantör, som exempelvis Billinge Energi som är de vi samarbetar med.

NU ÖVERLÅTS NÄTAVTAL TILL NYTT BOLAG, SKARA ELNÄT AB

From 2024-01-01 övergår samtliga kundavtal gällande elleverans eller andra tjänster relaterat till elnät, från bolaget Skara Energi AB, organisationsnummer 5564294303, till Skara Elnät AB, organisationsnummer 559441-5910.  Överlåtelsen innebär ingen annan ändring i avtalet.
Gällande personuppgifter blir Skara Elnät AB också personuppgiftsansvarig.

Skara Elnät är ett nystartat dotterbolag till Skara Energi som bildats enligt ny lagstiftning. Varumärket är fortsatt Skara Energi och all aktivitet i bolaget sker via Skara Energi.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0511- 321 00 eller via e-post till kundservice@skaraenergi.se.


Skara Energi startar ett dotterbolag, Skara Elnät AB

Bolaget startas upp på grund av lagförändringar vilka kräver att Elnätsverksamheten måste ligga i ett eget bolag.

Skara Elnät blir ett dotterbolag som ägs till 100% av Skara Energi, som i sin tur ägs till 100% av Skara kommun.

Bolaget startas 2024-01-01

Förändringen är främst administrativ, och kommer inte påverka dig som kund nämnvärt.
Det som du kommer att se är tre saker:

  1. Ditt elnätsavtal överlåts till det nya bolaget, elnätsavtal tecknas framöver med Skara Elnät AB.
  2. Har du ledningsrätt på din tomt överlåts även de till de nya bolaget, i vissa fall där samförläggning finns kan nya avtal behöva tecknas.
  3. På din faktura kommer det stå att elnät faktureras på uppdrag av Skara Elnät AB