På grund av en tidigare vattenläcka i norra delen av Skara kan det förekomma brunt vatten i ledningarna. Detta är ofarligt och försvinner genom att spola en stund i kranen. Undvik ljus tvätt.

Varning för oseriösa elhandlare!

Företaget Stockholms elbolag ringer för tillfället upp kunder och erbjuder elhandelsavtal i samarbete med Skara Energi. Skara Energi samarbetar inte med företaget i fråga och arbetar inte heller med uppsökande försäljning.

Göta Energi kontaktar många kunder i områden inom Lidköping, Skara och Skövde kommun. De påstår att Billinge Energi kommer att sluta med elhandel för privatkunder vilket inte stämmer. Varken Billinge Energi AB eller Skara Energi AB har något samarbete med Göta Energi.

Se mer information på https://www.billingeenergi.se/nyheter/varning/