Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet

Kvalitet

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss och kvalitetssäkrar vårt arbete genom certifieringar och olika undersökningar. Vårt arbete får vi bekräftat genom betyg från våra kunder och samarbetspartners, placeringar i prisundersökningar som Nils Holgersson och certifieringsarbeten.

 

Nils HolgerssonTecknad bild: Gås flyger med hus i näbben

I undersökningen Nils Holgersson så ”förflyttas” en bostad genom Sveriges alla kommuner för att jämföra kostnaderna för sophämtning, vatten, avlopp, fjärrvärme och el. Årets resultat visar att vi i Skara hamnar på en 1:a plats i Västra Götaland och en 6:e plats i Sverige!
Läs mer om undersökningen på Nils Holgerssons hemsida.

 


 

NKIMedalj

2019 fick vi betyget Mycket Väl Godkänt i den kundundersökning som vi utför vartannat år. Vi tackar för det goda betyget ni ger oss!
För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta:
Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se / www.supportforetaget.se

 


 

ISO-cert

Certifikat ISO 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Som leverantör av samhällsviktiga tjänster är vi övertygade om värdet av att vi kan arbeta med miljö och kvalitet på ett systematiskt sätt.

ISO 9001 – Kvalitetsledning
Är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur företaget svarar i telefon till hur de undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur företaget ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta intressenternas behov.

Certifikat ISO 14001

ISO 14001 – Miljöledning
Är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten och leder till ett förbättrat miljöarbete.