Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Vision & affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Vi ger våra kunder en enklare vardag och bidrar till ett attraktivt och hållbart Skara.

Affärsidé

Vi bidrar till att göra det attraktivt att bo och verka i Skara genom att erbjuda flexibla och prisvärda lösningar i en väl utbyggd infrastruktur för el, vatten, avlopp, fjärrvärme och bredband.
Vi bygger vår framgång på närheten till våra kunder och samarbete med andra energiföretag.