Hoppa till huvudinnehåll

Vision & affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Vi skapar världens bästa liv i Skara

Affärsidé

Vi ger våra kunder en enklare vardag och bidrar till ett attraktivt och hållbart Skara

Mission

Vi bidrar till att göra det attraktivt att bo och verka i Skara genom
att erbjuda flexibla och prisvärda lösningar i en väl utbyggd
infrastruktur för el, vatten, avlopp, fjärrvärme och bredband. Vi
bygger vår framgång på trygga leveranser, närheten till våra
kunder och samarbete med andra energiföretag.