På grund av ledningsarbete på Timmermansgatan kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Även avbrott i vattenleverans kan ske.

Vad gör vi just nu?

Här samlar vi uppdaterad information om alla våra tillfälliga projekt som vi driver.

Projekt & Utveckling

Projekt Vinköl
2019-12-07 Vi har tidigare nämnt att vi skulle redovisa hela projektets slutekonomi i oktober. Anledningen till att ni ännu inte fått ut detta är att vi väntar på beslut från Länsstyrelsen om fiberbidraget vi ansökt om. Eftersom detta bidrag påverkar det ekonomiska resultat mycket kommer vi att invänta svaret innan vi redovisar projektets ekonomi till […]
Läs mer
Projekt Härlunda
2019-12-06   Vi har nu jobbat ikapp den försening som uppstod under hösten vad gäller vatten och avlopp. Vi beräknar istället nu att vi kommer ha grävt klart allt innan jul, och efter provtryckning, tester mm kommer alla kunder få klartecken att koppla på under januari. Vi påminner igen om att skicka in klarrapporterna när […]
Läs mer
Projekt Händene & Tveta
2019-08-22 Nu finns anmälda fastigheter till projektet synliga på följande karta Händene-Tveta VAB Projektet kommer att påverkas när området Skånings-Åsaka är färdigställt. Detta påbörjas våren 2020 och kommer att ta minst ett år. Har du inte anmält dig, men är intresserad? Beroende på vart din fastighet är belägen så finns fortfarande möjligheten. Kontakta oss via […]
Läs mer
Projekt Skånings-Åsaka
2019-12-06 Det närmar sig grävstart! Vi har nu planerat att starta projektet i början av februari. Grävningen kommer att börja västerut i området. Till att börja med kommer vi gräva mycket stamledning. Ni kommer inom kort få ut en kallelse till ett informationsmöte som hålls v.8. ———————————————————————————————————————— • Följ intresset för projektet VAB Skånings-Åsaka • […]
Läs mer