Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Händene & Tveta

2022-09-20

Information om fiber:

Grävning av stamnätet beräknas bli klart under januari 2023. Vi planerar att blåsa och svetsa stamnätet så snart tjälen släppt.
Vi påminner om att inkomma med klarrapporter så snart ni är klara, meddela även om fiberslangen är i eller utanför huset.

Fiberslangen lämnas med fördel utanför huset då det underlättar vid fiberblåsning som utför av andra resurser än själva installationsarbetet. På så sätt behöver ni bara släppa in oss en gång istället för två gånger.
De som skickar in klarrapport före första april 2023 bör få sin fiber före 1/7 2023.

2022-08-23

Projektet rullar på enligt plan och efter det planerade sommaruppehållet fortsätter grävningen på etapp 2. Som det ser ut just nu kommer vi vara klara med helaavloppsnätet i januari.
Stamnätet för fiber, som är beroende av avloppsgrävningen, kommer att påbörjas i december. Kundinstallationer kommer, som det ser ut just nu, att ske mellan maj och juli 2023.

Vi vill påminna om att det är viktigt att ni skickar in klarrapporten när ni grävt färdigt!
Förutsatt att vår tidplan håller, så behöver ni skicka in klarrapport innan 1 maj för att få fiber under 2023. Nästa omgång med installationer i området kommer att ske under 2024.

2022-06-03

Etapp 1 får klartecken för grävning på egen tomt under juni, i övrigt rullar arbetet med etapp 2 på enligt plan.
Skicka in klarrapporten (sista sidan i instruktioner för arbete på egen tomt) till oss när ni grävt klart.

Fiberinstallationer kommer att ske med start först under vintern då arbetet med stamledning är beroende av att VA-arbetet är helt klart.

2022-02-24

Vi kan nu äntligen meddela att vi har ett datum för projektstart.
Grävstart sker nu på måndag, den 28 februari!

En tidplan kommer att sättas vid senare tillfälle under våren, men just nu ser det ut som att det kommer att bli två etapper i projektet, uppdelningen kommer att ske vid ”Stubbe” ungefär.
Det vi också vet är att fiber kommer att påbörjas när VA är klart , och efter ni gjort era egna tomtarbeten.

Det är ett mindre grävlag som kommer att utföra arbetet, det kan vara bra för er att veta för det kan komma att uppstå pauser i arbetet om någon är borta.

Vad händer nu?

Det som händer nu är främst tre saker:

  • Stamledningar kommer att börja grävas.
    Det finns en osäkerhet om vart era nuvarande ledningar finns vilket gör att vi kommer att vara mycket i kontakt med markägare så att vi kan undvika avgrävningar i den mån det går.
  • Vi kommer att byta er befintliga mätare, och sätta upp en ny mätare. Ni kommer att bli kontaktade om detta någon gång under våren.
  • Ni kommer att få en faktura på anslutningsavgiften samt ett förbrukningsavtal

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

Projektledare:     Richard Löfving,  richard@richardlofving.se, 070-231 74 04
Administration:     kundservice@skaraenergi.se  0511-321 00
VD :  Magnus Jacobsson   magnus.jacobsson@skaraenergi.se

2021-12-13

Grävstart planeras, exakt datum är ej fastställt ännu.

2021-08-27

Igår hade vi informationsmöte om arbete på egen tomt. Tack för deltagande, ni som var med!
Mötet spelades in, så vill ni se det igen, eller var ni inte på plats finner ni inspelningen samt allt annat material här:

Inspelning från mötet, 2 h:                                                      Informationsmöte Arbete på egen tom 26/8

Richards presentation:                                                               PP Hemarbeten för fastigheter Händene Tveta 210826

Dokument
– Arbete på egen tomt, inkl. blankett ”Klarrapport”              Fastighetsägarens egna arbete
– Materialbeställning                                                                   Materialbeställning
– Entreprenörslista                                                                       Lista hementreprenörer
– Fiber                                                                                             Fiberöversikt

SKT:
– Produktblad Pump                                                                    Produktblad
– Lathund installation driftsättning                                          Lathund för installation driftsättning av LPS pumpstation
– Montering och drift                                                                  Montering och drift LPS2000E

Kartor:
R-51-1-001
R-51-1-002
R-51-1-003
R-51-1-004
R-51-1-005
R-51-1-006
R-51-1-007
R-51-1-008

Kul att vi kommer igång! Har ni frågor eller funderingar kontaktar ni oss:

Projektledare:     Richard Löfving,  richard@richardlofving.se, 070-231 74 04
Administration/avtalsfrågor:     Jeanette Karlsson,  jeanette.karlsson@skaraenergi.se alternativt kundservice@skaraenergi.se  0511-321 00

2021-08-01

Nu är det snart grävstart!

Skara Energi står nu i startgroparna, att tillsammans med er fastighetsägare, genomföra projektet Händene/Tveta avlopp och fiber. Vi är glädjande nog 73 deltagare i projektet per dagens datum.
Arbetet med att sätta grävsträckor och att få tillstånd av myndigheter är i stort sett utfört. Vi riktar ett stort tack till alla markägare som varit tillmötesgående och har på många sätt hjälpt till i processen!

Vad händer nu?

Steg 1, Infomöte
Vi skickar ut en inbjudan till ett informationsmöte den 26 augusti.

Steg 2, Hembesök
Alla som ska ansluta sig till avloppsnätet kommer att få ett hembesök med start i september.
Vid besöket får man chansen att få den sista hjälpen kring hur avloppspumpstationen bör placeras och vart projektet avlämnar sina slangar.  Besöket varar i ca 20 minuter.
Hembesöken kommer att ske i takt med grävarbetena och ni kommer få särskilda kallelser från våra projektörer på Skandinavisk Kommunalteknik.

(Observera att besöket inte innebär en fullständig genomgång kring hur alltarbete ska gå till på tomten, fiberdelen kommer heller inte diskuteras i stor utsträckning vid dessa hembesök)

Steg 3, Grävstart
Grävning planeras att påbörjas i oktober och beräknas pågå ca 6 månader.
Faktura på anslutningsavgiften kommer att skickas ut i samband med grävstart tillsammans med ett förbrukningsavtal.

Från Skara Energis och projektets sida har vi som inställning att det ska vara en positiv anda kring projektet, med alla berörda. Vi vill poängtera att projektet är vårt tillsammans, ni har en viktig roll i det. Om ni upplever att ni inte lyssnas på eller att hänsyn inte tas, kan ni alltid kontakta oss.

Projektledare:                  Richard Löfving                    richard@richardlofving.se                 070-231 74 04
VD Skara Energi:               Magnus Jacobsson             magnus.jacobsson@skaraenergi.se

2020-03-26

 

Tidigare kommunicerad tidplan för grävning gäller, dvs efter Skånings-Åsaka kommer grävning påbörjas i Händene-Tveta området.

Ett 10-tal fastigheter i projektet har dock sedan tidigare fiberslang framdragen. Eftersom det i dessa fall inte krävs någon grävning för fiberinstallationen, och på grund av nedsläckningen av telestationen i området erbjuder vi dessa en tidigare fiberinstallation redan nu i vår. Vi åker ut vid ett tillfälle och installerar de som anmält sig, och efter det är det tidigare kommunicerad tidplan som gäller igen.

2019-08-22

Nu finns anmälda fastigheter till projektet synliga på följande karta Händene-Tveta VAB
Projektet kommer att påverkas när området Skånings-Åsaka är färdigställt. Detta påbörjas våren 2020 och kommer att ta minst ett år.

Har du inte anmält dig, men är intresserad? Beroende på vart din fastighet är belägen så finns fortfarande möjligheten. Kontakta oss via mailkundservice@skaraenergi.se eller ring 0511- 321 00.

2018-08-20 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Anmälningarna har fortsatt att komma in och är nu uppe i 70 st. Frågan om när projektet ska genomföras har diskuterats ett flertal gånger och inriktningen idag är att om Skånings Åsaka-projektet blir av så genomförs det först, direkt efter Härlunda. Mer information kommer senare i denna fråga.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-19 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Antalet anmälda fastigheter är nu 66 st, det är alltså fler fastigheter än de 56 st som fanns i kalkylen vilket är mycket positivt för projektet.
Samtliga fastighetsägare har nu fått avtal hemskickade och en första delfaktura att betala. Vi ser gärna att ni undertecknar avtalet och skickar tillbaks till oss så snart ni har möjlighet, så kan ni också visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan framöver.

Efter detta kommer inte så mycket att hända just nu. Vi återkommer med mer information senare när vi vet mer om tidplan och annat om projektet.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-04-11 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Det droppar fortfarande in anmälningar till projektet, vilket är glädjande, det exakta antalet anmälda fastigheter är alltså ännu inte klart. Vi vet att vi överstigit de 56 som fanns i kalkylen, så långt är allt väl. Nästa steg är att stämma av så att vi klarar av ekonomin och checka av de fastigheter som ligger väldigt långt bort.

Vi behöver också slutligen utreda vart avloppsvattnet ska lämnas över till Skara Energi.
Mer information kommer senare.

 

Kommande aktiviteter:

  • Kontraktsskrivning så att ni kan visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-02-22 Presentation möte Händene & Tveta 21/2

Onsdag den 21 februari hölls ett informationsmöte om utbyggnad av avlopp och fiber i Händene & Tveta. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)