Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Händene & Tveta

2020-03-26

 

Tidigare kommunicerad tidplan för grävning gäller, dvs efter Skånings-Åsaka kommer grävning påbörjas i Händene-Tveta området.

Ett 10-tal fastigheter i projektet har dock sedan tidigare fiberslang framdragen. Eftersom det i dessa fall inte krävs någon grävning för fiberinstallationen, och på grund av nedsläckningen av telestationen i området erbjuder vi dessa en tidigare fiberinstallation redan nu i vår. Vi åker ut vid ett tillfälle och installerar de som anmält sig, och efter det är det tidigare kommunicerad tidplan som gäller igen.

2019-08-22

Nu finns anmälda fastigheter till projektet synliga på följande karta Händene-Tveta VAB
Projektet kommer att påverkas när området Skånings-Åsaka är färdigställt. Detta påbörjas våren 2020 och kommer att ta minst ett år.

Har du inte anmält dig, men är intresserad? Beroende på vart din fastighet är belägen så finns fortfarande möjligheten. Kontakta oss via mailkundservice@skaraenergi.se eller ring 0511- 321 00.

2018-08-20 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Anmälningarna har fortsatt att komma in och är nu uppe i 70 st. Frågan om när projektet ska genomföras har diskuterats ett flertal gånger och inriktningen idag är att om Skånings Åsaka-projektet blir av så genomförs det först, direkt efter Härlunda. Mer information kommer senare i denna fråga.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-19 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Antalet anmälda fastigheter är nu 66 st, det är alltså fler fastigheter än de 56 st som fanns i kalkylen vilket är mycket positivt för projektet.
Samtliga fastighetsägare har nu fått avtal hemskickade och en första delfaktura att betala. Vi ser gärna att ni undertecknar avtalet och skickar tillbaks till oss så snart ni har möjlighet, så kan ni också visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan framöver.

Efter detta kommer inte så mycket att hända just nu. Vi återkommer med mer information senare när vi vet mer om tidplan och annat om projektet.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-04-11 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Det droppar fortfarande in anmälningar till projektet, vilket är glädjande, det exakta antalet anmälda fastigheter är alltså ännu inte klart. Vi vet att vi överstigit de 56 som fanns i kalkylen, så långt är allt väl. Nästa steg är att stämma av så att vi klarar av ekonomin och checka av de fastigheter som ligger väldigt långt bort.

Vi behöver också slutligen utreda vart avloppsvattnet ska lämnas över till Skara Energi.
Mer information kommer senare.

 

Kommande aktiviteter:

  • Kontraktsskrivning så att ni kan visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-02-22 Presentation möte Händene & Tveta 21/2

Onsdag den 21 februari hölls ett informationsmöte om utbyggnad av avlopp och fiber i Händene & Tveta. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)