Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Händene & Tveta

2023-01-23

Avlopp på etapp 2 är nu också snart färdigställt vilket innebär att VA-delen på detta projekt börjar närma sig sitt slut.
Det som återstår är spolning och provning av nätet så att vi vet att det håller.
Nu påbörjas fiberarbetet, vilket beräknas vara klart 1 juli (för de som grävt klart och skickat in klarrapport innan 1 maj).

Det som händer härnäst är att det inom kort, skickas ut klartecken att gräva i era trädgårdar och ansluta er mot stamnätet.
Ni behöver inte invänta något annat besked eller att något annat arbete såsom exempelvis montage av vattenmätare ska ske.

Detta är vad som står i den information som går ut:

Anslutning avlopp:
Avloppsslangen avslutas med en ändhuv, tänk på att det är tryck i det nätet och att om ni skruvar av den kan avloppsvatten tränga upp, ibland med ganska bra fart. Det rätta handhavandet är att er hementreprenör klämmer slangen med avsett verktyg, monterar på backventilen som medföljer pumpstationen och sedan släpper klämman, därefter får ni inget spillvatten på er. Tänk på att er gamla trekammarbrunn ska sluttömmas och det måste enligt kommunalt avtal göras av den upphandlade entreprenören, i skrivande stund är det PR slamsugning, ni bör kontrollera om det stämmer när just ni ska sluttömma. Det är väldigt bra om er hementreprenör är med och styr tidpunkt för detta så ni inte får något stillestånd/väntetid. Den ändhuv som ni demonterar vill vi ha tillbaka, lämna den vid arbetsbodarna på Händenetorp, lägg dem på trappan.
Ni kommer bli kontaktade inom kort för montage av ny vattenmätare. Vattenmätaren monteras inomhus.

Anslutning av fiber:
Gäller enbart de som beställt fiber inom detta projekt

När ni gräver på era tomter ska ni förlägga ett sökband utmed den sträcka där fiberledningen läggs (ej avlopp, om inte grävningarna sammanfaller såklart). Ni släpper upp den i markytan vid den punkt där vi lämnade avloppslangen, den andra änden följer med fiberslangen ända fram till husväggen där den sticker upp ur marken. Detta är ett viktigt moment då fiberledningarna inmäts med GPS hela vägen in i huset! Ta reda på hur många meter sökband ni anser er behöva och sedan åker ni till våra arbetsbodar vid Händenetorp (en blå och en orange bod) och spolar av så många meter ni behöver på den rulle med grönt sökband som hänger där. Det behövs en avbitartång och det hänger en bredvid rullen men ta gärna med egen ifall den försvunnit. Det är många som ska ha så ta inte mer än vad som verkligen går åt.

Vi har försökt lämna tillräckligt mycket fiberslang i tomtgränsen så att det ska räcka för er, är det ändå så att det behövs mer så ingår det i projektet att förse er med en koppling och mer slang. Ni hämtar mer på samma plats. När ni ska skarva fiberslangen så måste ni göra det med raka snitt och trycka in fiberslangarna ordentligt i kopplingen. Era hementreprenörer är vana vid detta och förmodligen är det bäst att de utför skarvningen.

En del av er kommer att välja att ta in fiberslangen in i huset direkt, det går också bra men tänk då på att ni måste vara hemma vid två tillfällen, dels när vi blåser i kabeln, dels när elektroniken ska monteras. Ni ska också vara uppmärksamma på att när vi blåser så kommer en del fukt och smuts ut ur slangen, detta får ni in i huset och det kan ju ställa till det. Försök skydda änden på ett sätt att det dels går att blåsa i luft med ganska högt tryck, dels stoppar smuts/fukt. Vi kommer inte kunna ha ordning på vem som gjort vad så ni måste ta eget ansvar för att sköta denna bit.

Obs! Ni som anmält att ni ska ha fiberanslutning måste skriva på ett separat fiberkontrakt, kontrollera att ni lämnat in det, om ni saknar eller inte vet, hör av er till Fastbit snarast. Utan påskrivet kontrakt så färdigställer vi inte fiberanslutningen, trots att ni betalt för det. Anledningen är att det alltid måste finnas någon ”ansvarig för IP adressen/anslutningen”.

Klarrapport
Efter avslutad inkoppling av avlopp så ska ni skicka in Klarrapport, dvs meddela oss att ni anslutet. Det är sista sidan (sid 7) av det bifogade dokumentet. De andra 6 sidorna är en hjälp till er i era diskussioner med ”hementreprenörerna”, ni kan med fördel använde de sidorna genom att gå igenom med entreprenörerna så att de gjort allt det som behövs, ett bra dokument att ha ifall något uppdagas längre fram.
Nätets funktion förutsätter att alla som tecknat avtal gräver in och ansluter. Gräver ni inte klart inom tre månader kan extra kostnader uppkomma pga nätet behöver spolning eller annat underhåll. Kontakta mig, Richard om ni inte kommer att hinna gräva klart och ansluta i tid.

Tidplan gällande fiber

Fiber kommer ta längre tid att få inkopplat än avloppet. Detta beror på att stamnätet behöver färdigställas vilket kan påbörjas först efter att vi grävt klart. Som kunder har ni tre månader på er att färdigställa era egna arbeten inne på tomten, efter att ni läst denna text, detta kan innefatta nedgrävning av avloppsstation och framdragning av fiber till husväggen.  Om ni gör detta och också lämnar in Klarrapporten senast 1 maj så är ni garanterade fiberanslutning senast 1 juli 2023. Är ni inte klara i tid och/eller att vi saknar Klarrapport den 1 maj så hamnar ni tyvärr i en vid det här laget ganska lång kö, och riskerar att få fiber först 1 juni 2024.

Med vänlig hälsning,
Projektledare Richard Löfving

2022-10-26

Tidplanen håller och vi ser fortfarande att resterande fastigheter, dvs etapp 2 kommer att få ok för påkoppling i slutet av januari.
Vi påminner om att inkomma med klarrapporter så snart ni är klara med er egen grävning, meddela även om fiberslangen är i eller utanför huset.
De som skickar in klarrapport före första april 2023 bör få sin fiber före 1/7 2023.

2022-09-20

Information om fiber:

Grävning av stamnätet beräknas bli klart under januari 2023. Vi planerar att blåsa och svetsa stamnätet så snart tjälen släppt.
Vi påminner om att inkomma med klarrapporter så snart ni är klara, meddela även om fiberslangen är i eller utanför huset.

Fiberslangen lämnas med fördel utanför huset då det underlättar vid fiberblåsning som utför av andra resurser än själva installationsarbetet. På så sätt behöver ni bara släppa in oss en gång istället för två gånger.
De som skickar in klarrapport före första april 2023 bör få sin fiber före 1/7 2023.

2022-08-23

Projektet rullar på enligt plan och efter det planerade sommaruppehållet fortsätter grävningen på etapp 2. Som det ser ut just nu kommer vi vara klara med helaavloppsnätet i januari.
Stamnätet för fiber, som är beroende av avloppsgrävningen, kommer att påbörjas i december. Kundinstallationer kommer, som det ser ut just nu, att ske mellan maj och juli 2023.

Vi vill påminna om att det är viktigt att ni skickar in klarrapporten när ni grävt färdigt!
Förutsatt att vår tidplan håller, så behöver ni skicka in klarrapport innan 1 maj för att få fiber under 2023. Nästa omgång med installationer i området kommer att ske under 2024.

2022-06-03

Etapp 1 får klartecken för grävning på egen tomt under juni, i övrigt rullar arbetet med etapp 2 på enligt plan.
Skicka in klarrapporten (sista sidan i instruktioner för arbete på egen tomt) till oss när ni grävt klart.

Fiberinstallationer kommer att ske med start först under vintern då arbetet med stamledning är beroende av att VA-arbetet är helt klart.

2022-02-24

Vi kan nu äntligen meddela att vi har ett datum för projektstart.
Grävstart sker nu på måndag, den 28 februari!

En tidplan kommer att sättas vid senare tillfälle under våren, men just nu ser det ut som att det kommer att bli två etapper i projektet, uppdelningen kommer att ske vid ”Stubbe” ungefär.
Det vi också vet är att fiber kommer att påbörjas när VA är klart , och efter ni gjort era egna tomtarbeten.

Det är ett mindre grävlag som kommer att utföra arbetet, det kan vara bra för er att veta för det kan komma att uppstå pauser i arbetet om någon är borta.

Vad händer nu?

Det som händer nu är främst tre saker:

  • Stamledningar kommer att börja grävas.
    Det finns en osäkerhet om vart era nuvarande ledningar finns vilket gör att vi kommer att vara mycket i kontakt med markägare så att vi kan undvika avgrävningar i den mån det går.
  • Vi kommer att byta er befintliga mätare, och sätta upp en ny mätare. Ni kommer att bli kontaktade om detta någon gång under våren.
  • Ni kommer att få en faktura på anslutningsavgiften samt ett förbrukningsavtal

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

Projektledare:     Richard Löfving,  richard@richardlofving.se, 070-231 74 04
Administration:     kundservice@skaraenergi.se  0511-321 00
VD :  Magnus Jacobsson   magnus.jacobsson@skaraenergi.se

2021-12-13

Grävstart planeras, exakt datum är ej fastställt ännu.

2021-08-27

Igår hade vi informationsmöte om arbete på egen tomt. Tack för deltagande, ni som var med!
Mötet spelades in, så vill ni se det igen, eller var ni inte på plats finner ni inspelningen samt allt annat material här:

Inspelning från mötet, 2 h:                                                      Informationsmöte Arbete på egen tom 26/8

Richards presentation:                                                               PP Hemarbeten för fastigheter Händene Tveta 210826

Dokument
– Arbete på egen tomt, inkl. blankett ”Klarrapport”              Fastighetsägarens egna arbete
– Materialbeställning                                                                   Materialbeställning
– Entreprenörslista                                                                       Lista hementreprenörer
– Fiber                                                                                             Fiberöversikt

SKT:
– Produktblad Pump                                                                    Produktblad
– Lathund installation driftsättning                                          Lathund för installation driftsättning av LPS pumpstation
– Montering och drift                                                                  Montering och drift LPS2000E

Kartor:
R-51-1-001
R-51-1-002
R-51-1-003
R-51-1-004
R-51-1-005
R-51-1-006
R-51-1-007
R-51-1-008

Kul att vi kommer igång! Har ni frågor eller funderingar kontaktar ni oss:

Projektledare:     Richard Löfving,  richard@richardlofving.se, 070-231 74 04
Administration/avtalsfrågor:     Jeanette Karlsson,  jeanette.karlsson@skaraenergi.se alternativt kundservice@skaraenergi.se  0511-321 00

2021-08-01

Nu är det snart grävstart!

Skara Energi står nu i startgroparna, att tillsammans med er fastighetsägare, genomföra projektet Händene/Tveta avlopp och fiber. Vi är glädjande nog 73 deltagare i projektet per dagens datum.
Arbetet med att sätta grävsträckor och att få tillstånd av myndigheter är i stort sett utfört. Vi riktar ett stort tack till alla markägare som varit tillmötesgående och har på många sätt hjälpt till i processen!

Vad händer nu?

Steg 1, Infomöte
Vi skickar ut en inbjudan till ett informationsmöte den 26 augusti.

Steg 2, Hembesök
Alla som ska ansluta sig till avloppsnätet kommer att få ett hembesök med start i september.
Vid besöket får man chansen att få den sista hjälpen kring hur avloppspumpstationen bör placeras och vart projektet avlämnar sina slangar.  Besöket varar i ca 20 minuter.
Hembesöken kommer att ske i takt med grävarbetena och ni kommer få särskilda kallelser från våra projektörer på Skandinavisk Kommunalteknik.

(Observera att besöket inte innebär en fullständig genomgång kring hur alltarbete ska gå till på tomten, fiberdelen kommer heller inte diskuteras i stor utsträckning vid dessa hembesök)

Steg 3, Grävstart
Grävning planeras att påbörjas i oktober och beräknas pågå ca 6 månader.
Faktura på anslutningsavgiften kommer att skickas ut i samband med grävstart tillsammans med ett förbrukningsavtal.

Från Skara Energis och projektets sida har vi som inställning att det ska vara en positiv anda kring projektet, med alla berörda. Vi vill poängtera att projektet är vårt tillsammans, ni har en viktig roll i det. Om ni upplever att ni inte lyssnas på eller att hänsyn inte tas, kan ni alltid kontakta oss.

Projektledare:                  Richard Löfving                    richard@richardlofving.se                 070-231 74 04
VD Skara Energi:               Magnus Jacobsson             magnus.jacobsson@skaraenergi.se

2020-03-26

 

Tidigare kommunicerad tidplan för grävning gäller, dvs efter Skånings-Åsaka kommer grävning påbörjas i Händene-Tveta området.

Ett 10-tal fastigheter i projektet har dock sedan tidigare fiberslang framdragen. Eftersom det i dessa fall inte krävs någon grävning för fiberinstallationen, och på grund av nedsläckningen av telestationen i området erbjuder vi dessa en tidigare fiberinstallation redan nu i vår. Vi åker ut vid ett tillfälle och installerar de som anmält sig, och efter det är det tidigare kommunicerad tidplan som gäller igen.

2019-08-22

Nu finns anmälda fastigheter till projektet synliga på följande karta Händene-Tveta VAB
Projektet kommer att påverkas när området Skånings-Åsaka är färdigställt. Detta påbörjas våren 2020 och kommer att ta minst ett år.

Har du inte anmält dig, men är intresserad? Beroende på vart din fastighet är belägen så finns fortfarande möjligheten. Kontakta oss via mailkundservice@skaraenergi.se eller ring 0511- 321 00.

2018-08-20 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Anmälningarna har fortsatt att komma in och är nu uppe i 70 st. Frågan om när projektet ska genomföras har diskuterats ett flertal gånger och inriktningen idag är att om Skånings Åsaka-projektet blir av så genomförs det först, direkt efter Härlunda. Mer information kommer senare i denna fråga.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-19 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Antalet anmälda fastigheter är nu 66 st, det är alltså fler fastigheter än de 56 st som fanns i kalkylen vilket är mycket positivt för projektet.
Samtliga fastighetsägare har nu fått avtal hemskickade och en första delfaktura att betala. Vi ser gärna att ni undertecknar avtalet och skickar tillbaks till oss så snart ni har möjlighet, så kan ni också visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan framöver.

Efter detta kommer inte så mycket att hända just nu. Vi återkommer med mer information senare när vi vet mer om tidplan och annat om projektet.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-04-11 Information projekt Händene & Tveta

Dagsläget:

Det droppar fortfarande in anmälningar till projektet, vilket är glädjande, det exakta antalet anmälda fastigheter är alltså ännu inte klart. Vi vet att vi överstigit de 56 som fanns i kalkylen, så långt är allt väl. Nästa steg är att stämma av så att vi klarar av ekonomin och checka av de fastigheter som ligger väldigt långt bort.

Vi behöver också slutligen utreda vart avloppsvattnet ska lämnas över till Skara Energi.
Mer information kommer senare.

 

Kommande aktiviteter:

  • Kontraktsskrivning så att ni kan visa Miljö och Hälsa hur ni tänker lösa avloppsfrågan.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-02-22 Presentation möte Händene & Tveta 21/2

Onsdag den 21 februari hölls ett informationsmöte om utbyggnad av avlopp och fiber i Händene & Tveta. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)