På grund av ledningsarbete på Timmermansgatan kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Även avbrott i vattenleverans kan ske.

Projekt Skånings-Åsaka

2019-12-06

Det närmar sig grävstart!

Vi har nu planerat att starta projektet i början av februari. Grävningen kommer att börja västerut i området. Till att börja med kommer vi gräva mycket stamledning.

Ni kommer inom kort få ut en kallelse till ett informationsmöte som hålls v.8.
————————————————————————————————————————

• Följ intresset för projektet VAB Skånings-Åsaka

• Välj avtal


2019-09-27

Förberedelserna är i full gång inför grävstart under/efter vintern. Planering av grävsträckor och kontakter med markägare är det som främst pågår.
Ett förslag som utvärderas just nu är att påbörja grävning mitt i projektområdet, men mer information kommer om detta.

2019-05-22

Det har ramlat in en hel del deltagare under våren, vi är nu upp i 127 st fastigheter. Skyltarna vi satte upp gav effekt, och fler hörde av sig. Jättekul att så många är intresserade, det är också bra för projektets ekonomi.

Snart kommer vi börja ta kontakt med markägare. Det är Richard Löfving som kommer att kontakt er inför projekteringen.

2019-01-21 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget i projektet:

Sista dagen för att anmäla sig till projektet har passerat och Skara Energi har utifrån dessa anmälningar nu beslutat att projektet kan genomföras.
I dagsläget är det drygt 105 fastigheter som skrivit på avtal för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till området ”Skånings-Åsaka”.

Ett antal fastigheter kommer dessvärre alltså inte anslutas till takpriset eftersom avstånden blir för stora eller avtalen har inte återsänts i tid.
Utöver detta är det ett antal fastigheter som visat intresse för enbart fiber vilka hanteras separat.

Vad händer nu?

 • Du som anmält dig kommer att få ett brevutskick som innehåller:
 • Din kopia av Finansieringsavtalet, nu också signerat av oss. (Förbrukningsavtal kommer att skickas ut senare i samband med att nätet färdigställs.)
 • Du får även den första delfakturan på 10 000 kr.
 • Vi har börjat planera projektet på flera sätt, ni som är markägare kommer snart märka detta då en del av er kommer kontaktas och ledningssträckor börjar planeras.
 • Grävstarten planeras till våren 2020.

Från Skara Energis och projektets sida har vi som inställning att det ska vara en positiv anda kring projektet, med alla berörda. Vi vill poängtera att projektet är vårt tillsammans, ni har en viktig roll i det. Om ni upplever att ni inte lyssnas på eller att hänsyn inte tas, kan ni alltid kontakta oss.

Det kan vara bra att veta om att vi inte bygger ett nät som är dimensionerat för hela Skånings-Åskaka området. Det är en kombination av att det inte skulle fungera rent tekniskt men även att kostnaden skulle bli för omfattande. Detta kommer att påverka de fastighetsägare som valt att inte ansluta sig eftersom det inte kommer att vara möjligt för alla fastigheter i området att ansluta i efterhand. Naturligtvis kommer vi att erbjuda efteranslutning för så många som möjligt enligt principen ”först till kvarn” vilket kommer att gynna projektet på sikt. Detta kommer dock sannolikt ske till en högre kostnad.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Richard Löfving på telefonnummer 0702-31 74 04 eller vår kundservice.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-10-25 Information Projekt Skånings-Åsaka

Vi har nu haft informationsmötet, kul att så många som 140 st av er deltog!

Ladda ner presentationen från mötet (pdf)
Så här ser vår tidsplan ut i grova drag:

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-10-25 Välj avtal

Fyll i formuläret nedan för att ge oss information om vilken typ av avtal vi ska skicka till dig.

Avtal Skånings-Åsaka

 • Avtalspart

 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 2
 • Fastighetsägare 2
 • Fastigheten

 • Kontaktuppgifter

  Vilken adress kan vi skicka avtal och annan information till?
 • Jag skriver ut mitt avtal själv och postar eller mejlar det tillbaka till er.
 • Avtal

 


2018-09-19 Stormöte

Datum för stormötet är nu bestämt till 24 Oktober kl. 18.00, och kommer att hållas i Katedralsskolans aula. En kallelse kommer att skickas ut per post.

Med vänlig hälsning
Projektledare

2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

Insamlandet av intresseanmälningar har fortsatt under sommaren och berodde till stor del på att en geografisk del i området inte funnits med i förarbetet. Vi har därför givit dem chansen att också anmäla sig. Möjligheten att anmäla sig har nu upphört och det slutade med 157 fastigheter i ett ganska vidsträckt område.

Den närmaste tiden ska fastigheterna sammanställas på karta och våra projektörer ska få beräkna näten. Vi planerar att presentera en siffra på vad det kan kosta på ett stormöte i oktober, separat kallelse kommer.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

150 st fastigheter har hittills anmält intresse till projektet. Det tycker vi är jätteroligt!
Vi arbetar under juli och augusti med:

 • Att förbereda och kalla till ett möte i September, alla som anmält intresse är välkomna.
  Projektet kommer att presenteras mer i detalj.
  Ett takpris kommer att presenteras vid mötet.
 • Att erbjuda ytterligare ett 15-tal fastigheter i nära anslutning till Skånings-Åsaka att delta i projektet.

Därefter kommer vi att komma igång med avtalsskrivning med mera.

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-04-09 Intresseanmälan stängd

Tiden för anmälan har nu gått ut och för oss vidtar nu processen att sätta ett pris och det är 130-talet fastigheter anmälda. Vi hoppas ni har överseende med att det tar lite tid, vi behöver dels titta på anslutningspunkter för vatten och avlopp, dels prata vidare med Trafikverket angående deras vägplaner och dessutom se oss om i området för att fundera över lämpliga grävsträckor, beroende på vart de anmälda fastigheterna finns. Vi återkommer med besked!

 


2018-01-26 Presentation möte Skånings-Åsaka 25/1

Torsdag den 25 januari hölls ett informationsmöte om utbyggnaden av VA, fiber i Skånings-Åsaka. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)

 


2017-11-20 Intresseanmälan VA, fiber Skånings-Åsaka

Nu har intresseanmälan för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till Skånings-Åsaka öppnat!

Via en arbetsgrupp från Skånings-Åsaka, har Skara Energi AB och Fastbit AB fått frågan om att titta på ett erbjudande gällande vatten, avlopp och fiber till de boende i området Skånings-Åsaka.
Skara Energis och Fastbits erbjudande skulle innefatta en anslutning till vatten, avlopp och fiber till ett takpris som kommer tas fram om tillräckligt intresse finns. Ett takpris innebär en garanti att kostnaden för anslutning inte kommer att överstiga ett visst belopp.
I praktiken skulle det innebära att Skara Energi tar ansvar för anslutning, drift och underhåll av VA-nätet, medan fastighetsägarna bekostar det underhåll som genomförs.

Är detta något du är intresserad av?
Anmäl ditt intresse här!

Observera att detta är en sätt att se hur många som är intresserade, din anmälan är inte bindande. Mer information kommer självklart tas fram senare.

Mer information
Vatten och Avlopp, kontakta Skara Energi AB, 0511-321 00, kundservice@skaraenergi.se
Fiber, kontakta Fastbit AB, 020-37 38 00
Övrig information, kontakta den lokala arbetsgruppen för området

 

 


i samarbete med