Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Skånings-Åsaka

Länsstyrelsen Västra Götaland har beviljat Skara Energis ansökan om projektstöd
för Skånings Åsaka VAB inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen
(EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40% eller högst 1.610.017
i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

22-10-26

Fiber;
Det kvarstår 11 fastigheter att installera fiber på innan årskifte, dessa kommer troligtvis alla installeras under november.

Ni som inte har klarrapporterat er grävning (7-8 fastigheter)  kommer inte få fiber i år. Det som gäller för er nu är att om ni skickar in klarrapporter före första april 2023, så kommer ni få fiber installerad före 1/7 2023.

22-09-20

Fiber:

Det återstår cirka 25 fiberleveranser att leverera i projektet, på vissa saknar vi återkoppling på om alla har grävt klart. Ring gärna in och meddela ifall ni grävt och om fiberslangen finns i huskroppen eller om den är framdragen till huskroppen.
Ni som inte har klarrapporterat er grävning innan 15/9 (ev 1/10) kommer troligtvis inte hinna få fiber i år då vi inte har resurser i området hela hösten.
Inkommer klarrapporter efter 1/10 men före första april kommer ni få fiber installerad före 1/7 2023.

2022-08-23

Fiber:
Under sommaren så har det uppstått förseningar i fiberinstallationerna, men nu är fibergänget igång som vanligt igen och kommer att göra kvarstående installationer inom en månad ungefär (förutsatt att klarrapport skickats in).

Ni som lämnar klarrapport från idag men senast 15 september kommer att få fiber senast 2022-12-31 (eventuellt tidigare beroende på var fastigheten ligger).
Lämnar ni in klarrapport efter detta kommer installationerna ske under våren.

2022-06-03

Fiber:
För er som ännu inte grävt klart/skickat in klarrapporten så sker nästa omgång med fiberinstallationer i november.
Ni som skickat in klarrapporten innan 1 april kommer att få fiber installerad senast 1 juli. Visar det sig vara arbetseffektivt tar vi även med andra som vi vet grävt färdigt men inte skickat in klarrapporten i tid, redan i detta steg, men det är ingen garanti.

2022-02-24

Fler och fler i projektet har nu kopplat på sig på det nya vatten och avloppsnätet vilket är jättebra. Det gäller framförallt etapp 1-4 men ser även att det blir fler och fler inom etapp 5-8.
Vi ser dock att många glömmer att skicka in klarrapporten, så vi vill här försiktigt påminna om att:

 • Skicka in Klarrapporten till oss när ni grävt klart och kopplat in VA
 • Skicka in Förbrukningsavtalet som ni fått utskickat

Status vad gäller fiberinstallationer
Trots mycket sjukfrånvaro under januari och februari, rullar fiberinstallationer på för etapp 1-4.  Alla som beställt fiber, och skickat in klarrapporter har fått snart fått sin fiber installerad,  och det är dags att gå över till etapp 5-8.
För er i etapp 5-8, som beställt fiber och har skickat in klarrapport, är planen att ni kommer att få fiber installerad senast 1 juli.

Vad gäller om jag inte skickat in klarrapport i tid?
Börja med att skicka in den till oss.
Gräver ni inte klart och/eller skickar in klarrapporten i tid, sker nästa omgång med fiberinstallationer i november.

Saknar ni formuläret för klarrapport, eller förbrukningsavtal kan ni självklart höra av er till oss.

 

Status: VA delen i projektet är avslutad, fiber pågår

2021-12-06

Det är kul att se att många av er i etapp 1-4 har kopplat på er VA-anläggning nu! Samtliga etapper i projektet har snart fått ok och VA-delen i projektet börjar avslutas.

Nu är planen att vi ska påbörja installation av fiber hos er i etapp 1-4 som lämnat in klarrapporter.

Vad gäller fiberdelen så vill vi redan nu förvarna om att förseningar kan komma att uppkomma då vi just nu påverkas av två osäkra faktorer;

1. Leveransförseningar  och logistikbekymmer som råder inom flera branscher. Vi är också drabbade och har ännu inte mottagit allt material som vi behöver för projektet. Vi får troligtvis en leverans nästa vecka som gör att vi kan påbörja inblåsning av kundfiber. Installationsarbetet påbörjas tidigast efter årsskiftet.

2. Tjälen har kommit tidigt i år. De senaste veckorna har tjälen börjat att begränsa vårt arbete, och vi vet inte idag hur detta kommer att påverka installationerna framöver.

Planen är just nu att vi löpande börjar inblåsning av fiber hos er med start nästa vecka, och fortsätter allteftersom materielleveranserna inkommer.
Under januari och februari är det tänkt att vi installerar och driftsätter era fiberanslutningar. Detta förutsatt att vädret och tjälen tillåter.

Ps. Har du grävt klart men inte skickat in klarrapporten? Gör det så fort som möjligt så planerar vi in er installation.

Vi hoppas att ni får en riktigt God Jul!

2021-10-04

Dagsläget i projektet:

Som ni kanske har märkt har stora förseningar uppstått i projektet som berör etapp 5-8, etapp 1-4 som redan fått ok för påkoppling är inte berörda.. Förseningarna beror på brist på grävresurser och är något vi har svårt att påverka. Vi strävar hela tiden efter att hålla ned kostnaderna för er och väljer också därför hellre att bli försenade än att projektet blir dyrare för er.

Status just nu är att klartecken för etapp 5 kommer att ges tidigast v. 46 och efterföljande etapper släpps på en vecka i taget. Vi får dock också ha i bakhuvudet att vi närmar oss vinter och tuffare grävklimat, och får därför reservera oss även för eventuell inverkan av väder och vind.

När får jag min fiber?
Etapp 5-8 kommer sannolikt få klartecken v. 46-49. Vi räknar alltså med att alla grävt klart på egen tomt i mitten av mars respektive mitten av april. Således bör ni få fiber i april/maj förutsatt att ni skickat in klarrapport i tid.

Inför fiberinstallationen vill vi också veta om/och hur långt slang är framdragen efter er grävning. Ange gärna detta på klarrapporten genom att skriva ”Fiber (siffra 1-5)” på klarrapporten.

 1. Fiberslang ansluten till avlägg
 2. Fiberslang framgräv till hus med söktråd.
 3. Fiberslang framgrävt tillsammans med VA.
 4. Fiberslang lämnad vid huskropp (utanför)
 5. Fiberslang lämnad i huskropp (innanför)

Varför har det redan uppstått stopp i nätet i etapp 1-4?1
Nätet är dimensionerat för ett ”normal” utnyttjande. Nu i början när alla ännu inte är påkopplade används inte nätet på det sätt som det är planerat. Det kommer att bli bättre ju fler som kopplar på sig, dvs när en planerad förbrukning uppstår.
Det är alltså viktigt för alla i projektet att de som är kvar kopplar på sig så snart de har möjlighet

Vad händer om jag inte gräver på egen tomt i tid?
De som inte skickat in klarrapport kommer att få sin fiber installerad efter att samtliga etapper är klara, det kan alltså dröja upp till ett år. Får vi däremot in alla klarrapporter före utsatt tid så kan vi eventuellt boka resurser tidigare.

Har du inte grävt klart på din egen tomt inom de fyra månaderna kan det komma att bli leveransproblem i nätet för de som är inkopplade, samt att det kan innebära merkostnader för dig för ytterligare spolning etc när du väl kopplar på.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Richard Löfving på telefonnummer 0702-31 74 04 eller vår kundservice.

2021-07-09
Etapp 1-3 har nu fått ok för påkoppling

2021-06-22
Information till er som ligger i etapp 1:
Tid för påkoppling skjuts fram en vecka, till vecka 27. Detta beror på förseningen i leveranser, samt vädret som uppkom.

2021-05-31
Mätaruppsättning
Mätare kommer att sättas upp för etapp 1-3 under sommaren med start vecka 26. Arbetet kommer utföras vid vid mätarbrunnen.
Ni kommer inte att bli kontaktade inför detta, så om ni ser någon vid er tomtgräns/brunn är det sannolikt någon från oss. Är du osäker ber du oss om legitimation.

2021-05-15

Dagsläget i projektet:

Vi har i skrivande stund gjort 80% klart av hela projektet! Det ser vi som mycket positivt och vi hann med väldigt mycket åkermark innan årets sådd, det känns också bra gentemot våra trevliga markägare. Vintern var bister men bara i 3 veckor och det hanterade vi på ett bra sätt, några sträckor fick vi gå tillbaks till och återställa eftersom det frös ihop för oss.

Att vi kunnat jobba på hela vintern gör att vår tidplan ser ut att hålla och det verkar också positivt kring E20 bygget, de är också i fas. Vi är ju helt beroende av dem i området runt Spikgatan/E20 och bygget av pump och nodhus.
Om alla bitar fortsätter att falla på plats så gäller följande tider och tidsfrister, vi när en viss förhoppning om att kapa en del tider på de sista etapperna men vågar inte lova det just nu:

Etapp nr Sträckning Grävstart Grävslut Prel. påkoppling VA Prel ink. fiber
1 Vattentornet-spikgatan-värmeverket Klart Klart v. 25 aug-okt
2 Österbäcken-Kinnevad Klart Klart v. 27 aug-okt
3 Österbäcken-Myråsens by Klart Klart v. 33 sep-dec
4 Tyskagården-Viglunda Klart Klart v. 35 vinter/vår
5 Spikgatan-Klippan-Nattorp v. 24 v. 34 v. 37 vinter/vår
6 Klippan-Berga gård Klart Klart v. 39 vinter/vår
7 Berga gård-Ledsjö Klart Klart v. 41 vinter/vår
8 Berga gård-bråneke Klart v. 23 v. 42 vinter/vår

Hur sker påkoppling?
När det väl blir dags att koppla på kommer det ske i en viss ordning:

 1. Skara Energi ger klartecken till respektive etapp att allt är ok för påkoppling.
 2. Skara Energi sätter upp mätare och påbörjar debitering av fast avgift och skriver på ett förbrukningsavtal.
 3. Ni utför grävningsarbetet på er fastighet inom 4 månader, kopplar in vatten och avlopp, och lämnar klarrapport så snart ni kan!
 4. Fiber installeras hos de som skickat in klarrapporten i resp. etapp i tid.

Ni kommer att få riktad, utskickad info, när just ni får ok på att koppla in vatten-avlopp, när ni får det så är det bara att börja gräva in mot husen, anlägga avloppsstationen och ansluta vattnet. Det är först då er ”hementreprenör” kan börja gräva hos er. När ni får det ”riktade brevet med klartecken” så är det viktig information i det, läs igenom noga så att vi och ni får allt rätt.

I tabellen ovan ser ni under rubriken fiber att det står: + 4 månader. Det innebär att ni får in er fiber inom den tiden förutsatt att ni och era grannar grävt färdigt i era trädgårdar och fått fram fiberslangen till huset!

Kommande aktiviteter har vi egentligen bara en kvar, förutom att vi ska gräva klart då, det är leverans av era avloppspumpstationer! Ni får egna kallelser även till det med tid och plats för var ni hämtar dessa. Vanlig bilkärra går bra, tänk på att tanken är 2,7 m lång och hästtransporter är därför inte att rekommendera, det har man ju skruvat isär några stycken och det tar för mycket tid. Denna gången är ni många som ska hämta och det kommer inte finnas tid för det (det finns såklart vissa hästtransporter som är stora nog och då går det ju fint).

Vad händer om jag inte grävt klart inom 4 månader?
Nätet är dimensionerat för att alla som tecknat avtal ska ansluta sig och starta sin förbrukning. Uppnås inte den planerade förbrukningen kan det innebära driftsproblem i nätet, det kan också innebära merkostnader för dig som kund om påkoppling sker i senare skede och ledning behöver spolas etc. Behöver ni dispens av olika anledningar kontakta oss så snart som möjligt.

Vad händer om jag inte lämnat in klarrapporten?
Klarraporten är dels vårt sätt att få reda på att du är klar för fiberinstallation, dels är det en garanti att du är inkopplad enligt de krav vi ställt och en förutsättning för att få leverans från oss. Har du inte lämnat in klarrapporten kommer fiberinstallationen att dröja. I värsta fall till samtliga etapper är klara då resurserna fort blir uppbokade.

Bilaga Fastighetsägarens egna arbete rev 170731

Information ok inkoppling och markeringsband

Egen checklista:
_ Kontakta gräventreprenör när vi grävt fram stamnätsslangarna till er
_  Har ni inte lämnat beställningen på avloppspumpstation, gör det efter hembesök från SKT.
_  Hämta avloppspumpstation på angiven plats innan grävning.
_  Hämtasökband hos oss som, det ska läggas utmed fiberslangen i er trädgård för att vi i framtiden ska kunna hitta den.
_  När ni grävt klart – lämna in klarrapporten, via mail eller papper (snarast möjligt)

Projektledare, Richard Löfving

 

2020-11-23:

Läget just nu – Vatten, Avlopp och Fiber Skånings-Åsaka 

Vårt gemensamma projekt ”Skånings Åsaka VAB” fortskrider och vi har nu gjort klart mer än en tredjedel av stamnätet. Vi tycker det gått bra och hoppas det fortsätter så!

Vi har äntligen fått lite mer information från Trafikverket och kan nu ge er en preliminär tidplan. Vi har även delat in fastigheter i olika etapper. Etapp 1-3 kommer att kunna ansluta under sommaren och etapp 4-8 kommer att ansluta senare under hösten. Tidplan och etappindelning hittar du längre ned.

Det finns fortfarande en viss osäkerhet även i denna tidplan, då den är helt beroende av att Trafikverket/Infrakraft/Lantmäteriet i sin tur klarar sin planering gällande parallellvägen som passerar förbi Spikgatan. Den används idag som E20 och trafiken måste flyttas från den innan vi får bygga vårt pump- och nodhus som är avgörande för hela projektet.

Vad behöver du som kund göra nu?
Angående grävning i trädgården så kommer den presenterade tidplanen innebära att väldigt många ska gräva i sina trädgårdar samtidigt under några få månader. Detta kommer innebära att de grävfirmor som finns på ”hementreprenörslistan” får mycket att göra. Vi rekommenderar er att ta inledande kontakter efter att ni fått fram stamnätsslangarna till er trädgård. På så sätt får grävarna reda på att ni vill ha deras hjälp och ungefär när vilket är värdefull information för dem att få tidigt.

Beställningen av avloppspumpstationer som ni ska ha skjuter vi lite på, det behöver inte ligga i trädgårdarna över vintern. Vi har säkerställt att ert pris kvarstår till nästa år.
Många av er har lämnat in blanketten ni fått och ni andra ska lämna in den direkt efter att ni haft ert hembesök av SKT (Skandinavisk Kommunalteknik). Deras hembesök fortgår under hösten och alla ska ha fått besök innan året är slut. Leverans av pumpstationer och var ni hämtar upp dem återkommer vi med i vår.

Hur sker påkoppling?
När det väl blir dags att koppla på kommer det ske i en viss ordning:

 1. Skara Energi ger klartecken till respektive etapp att allt är ok för påkoppling.
 2. Skara Energi sätter upp mätare och påbörjar debitering av fast avgift och skriver på ett förbrukningsavtal.
 3. Ni utför grävningsarbetet på er fastighet inom 4 månader, kopplar in vatten och avlopp, och lämnar
 4. Fiber installeras hos de som skickat in klarrapporten etappvis.

Vad händer om jag inte grävt klart inom 4 månader?
Nätet är dimensionerat för att alla som tecknat avtal ska ansluta sig och starta sin förbrukning. Uppnås inte den planerade förbrukningen kan det innebära driftsproblem i nätet, det kan också innebära merkostnader för dig som kund om påkoppling sker i senare skede och ledning behöver spolas etc. Behöver ni dispens av olika anledningar kontakta oss så snart som möjligt.

Vad händer om jag inte lämnat in klarrapporten?
Klarraporten är dels vårt sätt att få reda på att du är klar för fiberinstallation, dels är det en garanti att du är inkopplad enligt de krav vi ställt och en förutsättning för att få leverans från oss. Har du inte lämnat in klarrapporten kommer fiberinstallationen att dröja. I värsta fall till samtliga etapper är klara då resurserna fort blir uppbokade.

Vad händer nu?
Alldeles oavsett E20 bygget så gräver vi vidare, vi har åtminstone ytterligare en tredjedel som inte är i närheten av E20 och det är den vi satsar på nu under vintern (Klippan-Berga gård-Ledsjö-Hertigabo-Munstorp-Karslätt-Viglunda).

Med vänlig hälsning,

Richard Löfving, projektledare,
richard@richardlofving.se
070-231 74 04

Skara Energi AB 

TIDPLAN VAB SKÅNINGS-ÅSASKA

   Vecka   Moment
   v.15-2021   E20 förbi Tyskagården asfalterad
    v.17-2021   E20 trafik flyttas från parallellväg till permanent plats
   v.21-2021   Parallellvägen Spikgatan-Tyskagården är slutåterställd till enskild väg
   v. 23   Pump/nodhus är färdigbyggt
   v. 25   Klart för påkoppling VA, Etapp 1
   v.27   Klart för påkoppling VA, Etapp 2
   v. 33   Klart för påkoppling VA, Etapp 3
September-december

Vi påbörjar varje etapp

så tidigt som möjligt förutsatt att alla i respektive etapp har klarrapporterat

Anslutning av Fiber Etapp 2
  Anslutning av Fiber Etapp 3
   Hösten 2021   Klart för påkoppling VA, Etapp 4-8
   vinter/vår 2021/2022   Anslutning av Fiber Etapp 4-8

 

ETAPPINDELNING

 

Etapp Innefattar
1 Vattentornet-Spikgatan-Värmeverket
2 Österbäcken-Kinnevad
3 Österbäcken- Myråsen by
4 Tyskagården-Viglunda
5 Spikgatan-Klippan-Nattorp
6 Klippan-Berga gård
7 Berga gård-Ledsjö
8 Berga gård-Hertigabo-Bråneke

 

 

2020-08-18:

Dagsläget i projektet:

Sedan senaste informationen har inte jättemycket hänt, vi har haft semesterledigt och till det lagt några dagar på efterarbeten i det redan genomförda Härlunda-projektet. Sedan i måndags (17/8) är vi dock igång på Spikgatan med grävningar och parallellt med det svetsar vi den grova vattenledningen som senare ska anslutas i vattentornet på Skaraberg och därifrån mata pumphuset som byggs där Spikgatan ansluter mot E20.

Av flera anledningar väljer vi att, när vi nått E20 via Spikgatan, starta etappen Myråsen ”bakifrån”. Vi börjar alltså uppe i Myråsen och gräver oss sydväst ner till Österbäcken där vi avslutade en annan etapp i våras. Efter detta så är huvudspåret att återgå till Spikgatan och gräva in till vattentornet, även om vissa ytterligare besked behöver fram. Med detta skrivet så kan vi konstatera att ingen kommer att erbjudas påkoppling i år, varken för VA eller Bredband, vi har helt enkelt inget vatten i ledningarna.

Angående Myråsen-etappen så kommer den att innebära en del trafikproblem, vi har informerat de närmast berörda och problemen uppstår ca v36-39. Schaktarbetena kommer innebära att vägen genom Myråsens by helt blir avstängd vissa tider, vi ber er välja annan väg och vi hoppas att ni har överseende med oss.

Nedan försöker vi ändå med en ungefärlig tidplan (kan åtminstone vara intressant ur grävstartssynpunkt)

Etapp                                                                                         Grävstart      Grävslut        Ok för påkoppling

(1) Väster om Uddetorp/Hangelösavägen                                 Klart                    Klart                     Våren -21

(2a) Spikgatan-Uddetorp                                                               Klart                    Klart                    Våren -21

(2b) Spikgatan-Vattentornet Skaraberg                                      Vecka 44           Vecka 52              Våren-21

(3) Skaraberg                                                                                     Vecka 1(-21)    Vecka 5(-21)         Våren -21

(4) Från Hangelösavägen till Myråsen                                         Vecka 34           Vecka 44              Våren-21

(5) Öster om E20                                                                              Vecka 6(-21)    Vecka 25(-21)       Under 2021

Tidplanen är såklart ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden (förutom själva grävningen):

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till i vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.

Projektledare, Richard Löfving

 

2020-06-03

Dagsläget i projektet:

Vi har i skrivande stund avverkat ca 1/5 del av den totala grävsträckan och det känns som en bra takt vi kunnat hålla. Vi började ju lite i ”fel ände” i detta projektet, inte vid påkopplingspunkterna mot VA kollektivet ”i stan” utan istället längst västerut i nätet. Det innebär då självklart att stora delar av den femtedel vi grävt varit med mindre dimensioner, alltså mer lättjobbat, det får man inte glömma.

Vi strävar vidare och tänker oss att ha nått Värmeverket vid Uddetorp kring midsommar och därmed kommit fram till punkten för påkoppling av avloppsnätet. Efter det gör vi omtag vid Spikgatan och tar oss bort till E20. Vi stannar där i planeringen eftersom vi inte riktigt vet om vi väljer att svänga in mot vattentornet eller om vi startar med etappen Myråsen, efter sommaren.

Ovan beskriver tyvärr ingen slutlig etappindelning och därmed svarar vi fortfarande inte på när nästa faktura kommer och inte heller när ni kan koppla på er. Utgå från att ingen kan koppla på sig innevarande år. Att nå vattentornet i Skara är en grundförutsättning för att kunna erbjuda påkoppling och där står vi lite och faller med tillgången till Trafikverkets arbetsområde för E20, vidare diskussioner pågår i ämnet.

Angående markägarfrågor och kontakter så har vi bara positivt att rapportera, vi har en mer aktiv skara markägare i detta projekt än vad undertecknad är van vid. Det är mycket positivt. Vi har med planering och lite tur, lyckats väldigt bra med att inte förstöra så mycket gröda, hittills i alla fall. Vi hoppas det håller i sig.

Grävlagets Håkan Emilsson och Lennart Rask tillsammans med undertecknad önskar er alla en fin sommar.

Nedan försöker vi ändå med en ungefärlig tidplan (kan åtminstone vara intressant ur grävstartssynpunkt)

Etapp                                                                      Grävstart                Grävslut         Ok för påkoppling

(1) Väster om Uddetorp/Hangelösavägen                  Klart                         Klart                     Våren -21?

(2) Vattentornet-Spikgatan-Uddetorp                        Vecka 19                  Vecka 40?            Våren -21?

(3) Skaraberg                                                                    Vecka 41                  Vecka 45               Våren -21?

(4) Från Hangelösavägen till Myråsen                        Vecka 46                 Vecka 7(-21)          ?

(5) Öster om E20                                                             Vecka 8(-21)            Vecka 25(-21)      ?

Tidplanen är såklart ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden (förutom själva grävningen):

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till nästa vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.
 • Vi står still veckorna 30-33 för semester.

Projektledare, Richard Löfving

2020-03-26

Dagsläget i projektet:

Grävstart för det tämligen stora ”Skånings Åsaka VAB” skedde den 8 februari, vi har alltså varit igång ett tag nu. Starten var allra längst ut mot väster, kring LandskapKinnevad/Frisängen. Vi har trots en väldigt blöt start haft bra tempo och har kommit en bra bit och det ser fint ut efter oss.

På stormötet kunde vi inte kommunicera ut någon tidplan utan vi lovade att återkomma så fort vi kunde. Vi är väl ganska säkra på hur den kommer se ut och vi presenterar den nedan. Man kan kortfattat säga att driftsättning och ett OK till er som ska ansluta er kommer att komma sent. Det beror enbart på E20 bygget och det faktum att vi inte kommer åt vattenanslutningen och inte heller fiberanslutningen förrän de är klara. Vi kommer dock hinna gräva nästan hela projektet innan vi kan komma fram längs med E20. Så här ser det ut idag och skulle det ändra sig så skruvar vi naturligtvis om och ändrar i tidplanen.

Etapp                                                                             Grävstart      Grävslut           Ok påkoppl. boende

(1) Väster om Uddetorp-Hangelösavägen                 Klart                    Vecka 19             V34-2021

(2) Öster om Uddetorpsvägen – Väster om E20      Vecka 20            Vecka 40            V28-2021 (delas nog upp)

(3) Skaraberg (vatten och fiberanslutning)               Vecka 41             Vecka 45             V27-2021

(4) Öster om E20                                                             Vecka 46            Vecka 18(-21)    V36-2021 (delas nog upp)

(5) E20 Klippan – Skaraberg                                        Vecka 18(-21)    Vecka 25(-21)    V27-2021 (delas nog upp)

Tidplanen ovan gäller vatten och avlopp och är ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.
Fiberanslutning kommer steget efter vatten och avlopp, en tidplan för dessa återkommer vi med senare.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden:

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till nästa vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Faktura 3 kommer att dröja till någon gång i höst.
 • Projektets grävarbeten fortgår utifrån tidplanen ovan och i ordningen ”uppifrån och ned”. Vi hoppas alla att Corona viruset inte ställer till det för någon utan att vi kan fortsätta avancera. I skrivande stund har vi inga problem med materialleveranser som kommer ifrån Europa, typ vattenmätarbrunnar mm.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.

Avslutningsvis ett stort tack till samtliga markägare, det har varit en lång process, ni är över 100 st, men den har varit trevlig för mig som genomfört alla samtal. Framöver kommer den mesta dialogen att ske via telefon eftersom viruset gör att man ska undvika möten. Jag hoppas det funkar bra för er.

/Projektledare, Richard Löfving

2020-02-20

Vad händer just nu i projektet?

Grävstarten gick igång enligt plan den den 2 februari och vi har i dagsläget grävt ca 2 km. Återstår bara 50 km…
Vad gäller tidplanen och etappindelning så har vi tyvärr inte några klara besked att ge just nu. Trafikverkets arbete med E20 påverkar projektet mycket och vi inväntar beslut från dem.
Under tiden fortsätter vi ”västerut”, dvs bortanför Uddetorp mot Lidköpingsvägen.

Det som händer närmast är annars att SKT (Svensk Kommunal Teknik) börjar med sina hembesök. Ni kommer att få en tid för besöket direkt från dem.
Efter dessa hembesök är det bra om ni skickar in materialbeställningen till oss, så vi kan lägga en gemensam beställning.

Vi hade också informationsmöte om arbeten på egen tomt igår, presentationen från detta tillfälle finner ni här:  Presentation Egna arbeten på tomt

2019-12-06

Det närmar sig grävstart!

Vi har nu planerat att starta projektet i början av februari. Grävningen kommer att börja västerut i området. Till att börja med kommer vi gräva mycket stamledning.

Ni kommer inom kort få ut en kallelse till ett informationsmöte som hålls v.8.
————————————————————————————————————————

• Följ intresset för projektet VAB Skånings-Åsaka

• Välj avtal


2019-09-27

Förberedelserna är i full gång inför grävstart under/efter vintern. Planering av grävsträckor och kontakter med markägare är det som främst pågår.
Ett förslag som utvärderas just nu är att påbörja grävning mitt i projektområdet, men mer information kommer om detta.

2019-05-22

Det har ramlat in en hel del deltagare under våren, vi är nu upp i 127 st fastigheter. Skyltarna vi satte upp gav effekt, och fler hörde av sig. Jättekul att så många är intresserade, det är också bra för projektets ekonomi.

Snart kommer vi börja ta kontakt med markägare. Det är Richard Löfving som kommer att kontakt er inför projekteringen.

2019-01-21 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget i projektet:

Sista dagen för att anmäla sig till projektet har passerat och Skara Energi har utifrån dessa anmälningar nu beslutat att projektet kan genomföras.
I dagsläget är det drygt 105 fastigheter som skrivit på avtal för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till området ”Skånings-Åsaka”.

Ett antal fastigheter kommer dessvärre alltså inte anslutas till takpriset eftersom avstånden blir för stora eller avtalen har inte återsänts i tid.
Utöver detta är det ett antal fastigheter som visat intresse för enbart fiber vilka hanteras separat.

Vad händer nu?

 • Du som anmält dig kommer att få ett brevutskick som innehåller:
 • Din kopia av Finansieringsavtalet, nu också signerat av oss. (Förbrukningsavtal kommer att skickas ut senare i samband med att nätet färdigställs.)
 • Du får även den första delfakturan på 10 000 kr.
 • Vi har börjat planera projektet på flera sätt, ni som är markägare kommer snart märka detta då en del av er kommer kontaktas och ledningssträckor börjar planeras.
 • Grävstarten planeras till våren 2020.

Från Skara Energis och projektets sida har vi som inställning att det ska vara en positiv anda kring projektet, med alla berörda. Vi vill poängtera att projektet är vårt tillsammans, ni har en viktig roll i det. Om ni upplever att ni inte lyssnas på eller att hänsyn inte tas, kan ni alltid kontakta oss.

Det kan vara bra att veta om att vi inte bygger ett nät som är dimensionerat för hela Skånings-Åskaka området. Det är en kombination av att det inte skulle fungera rent tekniskt men även att kostnaden skulle bli för omfattande. Detta kommer att påverka de fastighetsägare som valt att inte ansluta sig eftersom det inte kommer att vara möjligt för alla fastigheter i området att ansluta i efterhand. Naturligtvis kommer vi att erbjuda efteranslutning för så många som möjligt enligt principen ”först till kvarn” vilket kommer att gynna projektet på sikt. Detta kommer dock sannolikt ske till en högre kostnad.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Richard Löfving på telefonnummer 0702-31 74 04 eller vår kundservice.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-10-25 Information Projekt Skånings-Åsaka

Vi har nu haft informationsmötet, kul att så många som 140 st av er deltog!

Ladda ner presentationen från mötet (pdf)
Så här ser vår tidsplan ut i grova drag:

Datum projekt Skånings-Åsaka

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-10-25 Välj avtal

Fyll i formuläret nedan för att ge oss information om vilken typ av avtal vi ska skicka till dig.

Avtal Skånings-Åsaka

 • Avtalspart

 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 2
 • Fastighetsägare 2
 • Fastigheten

 • Kontaktuppgifter

  Vilken adress kan vi skicka avtal och annan information till?
 • Jag skriver ut mitt avtal själv och postar eller mejlar det tillbaka till er.
 • Avtal

 


2018-09-19 Stormöte

Datum för stormötet är nu bestämt till 24 Oktober kl. 18.00, och kommer att hållas i Katedralsskolans aula. En kallelse kommer att skickas ut per post.

Med vänlig hälsning
Projektledare

2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

Insamlandet av intresseanmälningar har fortsatt under sommaren och berodde till stor del på att en geografisk del i området inte funnits med i förarbetet. Vi har därför givit dem chansen att också anmäla sig. Möjligheten att anmäla sig har nu upphört och det slutade med 157 fastigheter i ett ganska vidsträckt område.

Den närmaste tiden ska fastigheterna sammanställas på karta och våra projektörer ska få beräkna näten. Vi planerar att presentera en siffra på vad det kan kosta på ett stormöte i oktober, separat kallelse kommer.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

150 st fastigheter har hittills anmält intresse till projektet. Det tycker vi är jätteroligt!
Vi arbetar under juli och augusti med:

 • Att förbereda och kalla till ett möte i September, alla som anmält intresse är välkomna.
  Projektet kommer att presenteras mer i detalj.
  Ett takpris kommer att presenteras vid mötet.
 • Att erbjuda ytterligare ett 15-tal fastigheter i nära anslutning till Skånings-Åsaka att delta i projektet.

Därefter kommer vi att komma igång med avtalsskrivning med mera.

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-04-09 Intresseanmälan stängd

Tiden för anmälan har nu gått ut och för oss vidtar nu processen att sätta ett pris och det är 130-talet fastigheter anmälda. Vi hoppas ni har överseende med att det tar lite tid, vi behöver dels titta på anslutningspunkter för vatten och avlopp, dels prata vidare med Trafikverket angående deras vägplaner och dessutom se oss om i området för att fundera över lämpliga grävsträckor, beroende på vart de anmälda fastigheterna finns. Vi återkommer med besked!

 


2018-01-26 Presentation möte Skånings-Åsaka 25/1

Torsdag den 25 januari hölls ett informationsmöte om utbyggnaden av VA, fiber i Skånings-Åsaka. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)

 


2017-11-20 Intresseanmälan VA, fiber Skånings-Åsaka

Nu har intresseanmälan för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till Skånings-Åsaka öppnat!

Via en arbetsgrupp från Skånings-Åsaka, har Skara Energi AB och Fastbit AB fått frågan om att titta på ett erbjudande gällande vatten, avlopp och fiber till de boende i området Skånings-Åsaka.
Skara Energis och Fastbits erbjudande skulle innefatta en anslutning till vatten, avlopp och fiber till ett takpris som kommer tas fram om tillräckligt intresse finns. Ett takpris innebär en garanti att kostnaden för anslutning inte kommer att överstiga ett visst belopp.
I praktiken skulle det innebära att Skara Energi tar ansvar för anslutning, drift och underhåll av VA-nätet, medan fastighetsägarna bekostar det underhåll som genomförs.

Är detta något du är intresserad av?
Anmäl ditt intresse här!

Observera att detta är en sätt att se hur många som är intresserade, din anmälan är inte bindande. Mer information kommer självklart tas fram senare.

Mer information
Vatten och Avlopp, kontakta Skara Energi AB, 0511-321 00, kundservice@skaraenergi.se
Fiber, kontakta Fastbit AB, 020-37 38 00
Övrig information, kontakta den lokala arbetsgruppen för området

 

 

Skara Energi logga
i samarbete med

Openbit logga
Fastbit logga