Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Skånings-Åsaka

2020-08-18:

Dagsläget i projektet:

Sedan senaste informationen har inte jättemycket hänt, vi har haft semesterledigt och till det lagt några dagar på efterarbeten i det redan genomförda Härlunda-projektet. Sedan i måndags (17/8) är vi dock igång på Spikgatan med grävningar och parallellt med det svetsar vi den grova vattenledningen som senare ska anslutas i vattentornet på Skaraberg och därifrån mata pumphuset som byggs där Spikgatan ansluter mot E20.

Av flera anledningar väljer vi att, när vi nått E20 via Spikgatan, starta etappen Myråsen ”bakifrån”. Vi börjar alltså uppe i Myråsen och gräver oss sydväst ner till Österbäcken där vi avslutade en annan etapp i våras. Efter detta så är huvudspåret att återgå till Spikgatan och gräva in till vattentornet, även om vissa ytterligare besked behöver fram. Med detta skrivet så kan vi konstatera att ingen kommer att erbjudas påkoppling i år, varken för VA eller Bredband, vi har helt enkelt inget vatten i ledningarna.

Angående Myråsen-etappen så kommer den att innebära en del trafikproblem, vi har informerat de närmast berörda och problemen uppstår ca v36-39. Schaktarbetena kommer innebära att vägen genom Myråsens by helt blir avstängd vissa tider, vi ber er välja annan väg och vi hoppas att ni har överseende med oss.

Nedan försöker vi ändå med en ungefärlig tidplan (kan åtminstone vara intressant ur grävstartssynpunkt)

Etapp                                                                                         Grävstart      Grävslut        Ok för påkoppling

(1) Väster om Uddetorp/Hangelösavägen                                 Klart                    Klart                     Våren -21

(2a) Spikgatan-Uddetorp                                                               Klart                    Klart                    Våren -21

(2b) Spikgatan-Vattentornet Skaraberg                                      Vecka 44           Vecka 52              Våren-21

(3) Skaraberg                                                                                     Vecka 1(-21)    Vecka 5(-21)         Våren -21

(4) Från Hangelösavägen till Myråsen                                         Vecka 34           Vecka 44              Våren-21

(5) Öster om E20                                                                              Vecka 6(-21)    Vecka 25(-21)       Under 2021

Tidplanen är såklart ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden (förutom själva grävningen):

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till i vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.

Projektledare, Richard Löfving

 

2020-06-03

Dagsläget i projektet:

Vi har i skrivande stund avverkat ca 1/5 del av den totala grävsträckan och det känns som en bra takt vi kunnat hålla. Vi började ju lite i ”fel ände” i detta projektet, inte vid påkopplingspunkterna mot VA kollektivet ”i stan” utan istället längst västerut i nätet. Det innebär då självklart att stora delar av den femtedel vi grävt varit med mindre dimensioner, alltså mer lättjobbat, det får man inte glömma.

Vi strävar vidare och tänker oss att ha nått Värmeverket vid Uddetorp kring midsommar och därmed kommit fram till punkten för påkoppling av avloppsnätet. Efter det gör vi omtag vid Spikgatan och tar oss bort till E20. Vi stannar där i planeringen eftersom vi inte riktigt vet om vi väljer att svänga in mot vattentornet eller om vi startar med etappen Myråsen, efter sommaren.

Ovan beskriver tyvärr ingen slutlig etappindelning och därmed svarar vi fortfarande inte på när nästa faktura kommer och inte heller när ni kan koppla på er. Utgå från att ingen kan koppla på sig innevarande år. Att nå vattentornet i Skara är en grundförutsättning för att kunna erbjuda påkoppling och där står vi lite och faller med tillgången till Trafikverkets arbetsområde för E20, vidare diskussioner pågår i ämnet.

Angående markägarfrågor och kontakter så har vi bara positivt att rapportera, vi har en mer aktiv skara markägare i detta projekt än vad undertecknad är van vid. Det är mycket positivt. Vi har med planering och lite tur, lyckats väldigt bra med att inte förstöra så mycket gröda, hittills i alla fall. Vi hoppas det håller i sig.

Grävlagets Håkan Emilsson och Lennart Rask tillsammans med undertecknad önskar er alla en fin sommar.

Nedan försöker vi ändå med en ungefärlig tidplan (kan åtminstone vara intressant ur grävstartssynpunkt)

Etapp                                                                      Grävstart                Grävslut         Ok för påkoppling

(1) Väster om Uddetorp/Hangelösavägen                  Klart                         Klart                     Våren -21?

(2) Vattentornet-Spikgatan-Uddetorp                        Vecka 19                  Vecka 40?            Våren -21?

(3) Skaraberg                                                                    Vecka 41                  Vecka 45               Våren -21?

(4) Från Hangelösavägen till Myråsen                        Vecka 46                 Vecka 7(-21)          ?

(5) Öster om E20                                                             Vecka 8(-21)            Vecka 25(-21)      ?

Tidplanen är såklart ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden (förutom själva grävningen):

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till nästa vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.
 • Vi står still veckorna 30-33 för semester.

Projektledare, Richard Löfving

2020-03-26

Dagsläget i projektet:

Grävstart för det tämligen stora ”Skånings Åsaka VAB” skedde den 8 februari, vi har alltså varit igång ett tag nu. Starten var allra längst ut mot väster, kring LandskapKinnevad/Frisängen. Vi har trots en väldigt blöt start haft bra tempo och har kommit en bra bit och det ser fint ut efter oss.

På stormötet kunde vi inte kommunicera ut någon tidplan utan vi lovade att återkomma så fort vi kunde. Vi är väl ganska säkra på hur den kommer se ut och vi presenterar den nedan. Man kan kortfattat säga att driftsättning och ett OK till er som ska ansluta er kommer att komma sent. Det beror enbart på E20 bygget och det faktum att vi inte kommer åt vattenanslutningen och inte heller fiberanslutningen förrän de är klara. Vi kommer dock hinna gräva nästan hela projektet innan vi kan komma fram längs med E20. Så här ser det ut idag och skulle det ändra sig så skruvar vi naturligtvis om och ändrar i tidplanen.

Etapp                                                                             Grävstart      Grävslut           Ok påkoppl. boende

(1) Väster om Uddetorp-Hangelösavägen                 Klart                    Vecka 19             V34-2021

(2) Öster om Uddetorpsvägen – Väster om E20      Vecka 20            Vecka 40            V28-2021 (delas nog upp)

(3) Skaraberg (vatten och fiberanslutning)               Vecka 41             Vecka 45             V27-2021

(4) Öster om E20                                                             Vecka 46            Vecka 18(-21)    V36-2021 (delas nog upp)

(5) E20 Klippan – Skaraberg                                        Vecka 18(-21)    Vecka 25(-21)    V27-2021 (delas nog upp)

Tidplanen ovan gäller vatten och avlopp och är ungefärlig och alla som läser den inser att det blir väldigt många som får ok att koppla på under en ganska begränsad period. Detta kommer innebära att ”hementreprenörerna” får samtal från många av er samtidigt. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta och skulle vi få komma fram utmed E20 tidigare så ställer vi om, det skulle kunna innebära driftsättning tidigare för en del av er. Vi får avvakta och se helt enkelt.
Fiberanslutning kommer steget efter vatten och avlopp, en tidplan för dessa återkommer vi med senare.

Följande aktiviteter pågår den närmsta tiden:

 • Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har påbörjat sina hembesök och de fortgår under året. Ni får särskild kallelse av dem för besöket. Vid detta besök har ni chans att få era egna unika frågor om vatten och avlopp besvarade. Besöket mynnar ut i att en röd käpp sätts, denna indikerar vart vi i projektet lämnar av era ledningar. Från den punkten och in mot era hus gräver ni själva sedan.
 • Bokning av hementreprenörer! Ni kan givetvis börja prata med dem redan nu men om man tittar på tidplanen så ligger det en bra bit fram innan de kan gräva i era trädgårdar, mitt tips är att ligga lågt till nästa vinter.
 • Beställning av avloppspumpstation: När ni haft ert hembesök så ska ni veta vilken pumpstation ni ska beställa, vi vill att ni då lämnar in er beställning av stationen så att det inte glöms bort. Vi ligger sedan på dessa tills vi ser att det börjar närma sig driftsättning och beställer först då. Det är alltså ingen fara att lämna in lappen, ni får inte hem stationen förrän, som det ser ut nu, 2021.
 • Faktura 3 kommer att dröja till någon gång i höst.
 • Projektets grävarbeten fortgår utifrån tidplanen ovan och i ordningen ”uppifrån och ned”. Vi hoppas alla att Corona viruset inte ställer till det för någon utan att vi kan fortsätta avancera. I skrivande stund har vi inga problem med materialleveranser som kommer ifrån Europa, typ vattenmätarbrunnar mm.
 • Borrningar under vägar: Vår underentreprenör Wikstrands Maskin utför dessa och vi vill ligga långt i förväg när vi gör dessa. En misslyckad borrning kan ju innebära ändrade grävsträckor och det måste vi veta tidigt. På de ställen där vi borrar kommer rören sticka upp ur marken på ömse sidor av vägen. Känner ni att dessa är i vägen för er så meddela oss så får vi kapa dem och gräva ner dem tillsvidare.

Avslutningsvis ett stort tack till samtliga markägare, det har varit en lång process, ni är över 100 st, men den har varit trevlig för mig som genomfört alla samtal. Framöver kommer den mesta dialogen att ske via telefon eftersom viruset gör att man ska undvika möten. Jag hoppas det funkar bra för er.

/Projektledare, Richard Löfving

2020-02-20

Vad händer just nu i projektet?

Grävstarten gick igång enligt plan den den 2 februari och vi har i dagsläget grävt ca 2 km. Återstår bara 50 km…
Vad gäller tidplanen och etappindelning så har vi tyvärr inte några klara besked att ge just nu. Trafikverkets arbete med E20 påverkar projektet mycket och vi inväntar beslut från dem.
Under tiden fortsätter vi ”västerut”, dvs bortanför Uddetorp mot Lidköpingsvägen.

Det som händer närmast är annars att SKT (Svensk Kommunal Teknik) börjar med sina hembesök. Ni kommer att få en tid för besöket direkt från dem.
Efter dessa hembesök är det bra om ni skickar in materialbeställningen till oss, så vi kan lägga en gemensam beställning.

Vi hade också informationsmöte om arbeten på egen tomt igår, presentationen från detta tillfälle finner ni här:  Presentation Egna arbeten på tomt

2019-12-06

Det närmar sig grävstart!

Vi har nu planerat att starta projektet i början av februari. Grävningen kommer att börja västerut i området. Till att börja med kommer vi gräva mycket stamledning.

Ni kommer inom kort få ut en kallelse till ett informationsmöte som hålls v.8.
————————————————————————————————————————

• Följ intresset för projektet VAB Skånings-Åsaka

• Välj avtal


2019-09-27

Förberedelserna är i full gång inför grävstart under/efter vintern. Planering av grävsträckor och kontakter med markägare är det som främst pågår.
Ett förslag som utvärderas just nu är att påbörja grävning mitt i projektområdet, men mer information kommer om detta.

2019-05-22

Det har ramlat in en hel del deltagare under våren, vi är nu upp i 127 st fastigheter. Skyltarna vi satte upp gav effekt, och fler hörde av sig. Jättekul att så många är intresserade, det är också bra för projektets ekonomi.

Snart kommer vi börja ta kontakt med markägare. Det är Richard Löfving som kommer att kontakt er inför projekteringen.

2019-01-21 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget i projektet:

Sista dagen för att anmäla sig till projektet har passerat och Skara Energi har utifrån dessa anmälningar nu beslutat att projektet kan genomföras.
I dagsläget är det drygt 105 fastigheter som skrivit på avtal för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till området ”Skånings-Åsaka”.

Ett antal fastigheter kommer dessvärre alltså inte anslutas till takpriset eftersom avstånden blir för stora eller avtalen har inte återsänts i tid.
Utöver detta är det ett antal fastigheter som visat intresse för enbart fiber vilka hanteras separat.

Vad händer nu?

 • Du som anmält dig kommer att få ett brevutskick som innehåller:
 • Din kopia av Finansieringsavtalet, nu också signerat av oss. (Förbrukningsavtal kommer att skickas ut senare i samband med att nätet färdigställs.)
 • Du får även den första delfakturan på 10 000 kr.
 • Vi har börjat planera projektet på flera sätt, ni som är markägare kommer snart märka detta då en del av er kommer kontaktas och ledningssträckor börjar planeras.
 • Grävstarten planeras till våren 2020.

Från Skara Energis och projektets sida har vi som inställning att det ska vara en positiv anda kring projektet, med alla berörda. Vi vill poängtera att projektet är vårt tillsammans, ni har en viktig roll i det. Om ni upplever att ni inte lyssnas på eller att hänsyn inte tas, kan ni alltid kontakta oss.

Det kan vara bra att veta om att vi inte bygger ett nät som är dimensionerat för hela Skånings-Åskaka området. Det är en kombination av att det inte skulle fungera rent tekniskt men även att kostnaden skulle bli för omfattande. Detta kommer att påverka de fastighetsägare som valt att inte ansluta sig eftersom det inte kommer att vara möjligt för alla fastigheter i området att ansluta i efterhand. Naturligtvis kommer vi att erbjuda efteranslutning för så många som möjligt enligt principen ”först till kvarn” vilket kommer att gynna projektet på sikt. Detta kommer dock sannolikt ske till en högre kostnad.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Richard Löfving på telefonnummer 0702-31 74 04 eller vår kundservice.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-10-25 Information Projekt Skånings-Åsaka

Vi har nu haft informationsmötet, kul att så många som 140 st av er deltog!

Ladda ner presentationen från mötet (pdf)
Så här ser vår tidsplan ut i grova drag:

Datum projekt Skånings-Åsaka

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-10-25 Välj avtal

Fyll i formuläret nedan för att ge oss information om vilken typ av avtal vi ska skicka till dig.

Avtal Skånings-Åsaka

 • Avtalspart

 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 1
 • Fastighetsägare 2
 • Fastighetsägare 2
 • Fastigheten

 • Kontaktuppgifter

  Vilken adress kan vi skicka avtal och annan information till?
 • Jag skriver ut mitt avtal själv och postar eller mejlar det tillbaka till er.
 • Avtal

 


2018-09-19 Stormöte

Datum för stormötet är nu bestämt till 24 Oktober kl. 18.00, och kommer att hållas i Katedralsskolans aula. En kallelse kommer att skickas ut per post.

Med vänlig hälsning
Projektledare

2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

Insamlandet av intresseanmälningar har fortsatt under sommaren och berodde till stor del på att en geografisk del i området inte funnits med i förarbetet. Vi har därför givit dem chansen att också anmäla sig. Möjligheten att anmäla sig har nu upphört och det slutade med 157 fastigheter i ett ganska vidsträckt område.

Den närmaste tiden ska fastigheterna sammanställas på karta och våra projektörer ska få beräkna näten. Vi planerar att presentera en siffra på vad det kan kosta på ett stormöte i oktober, separat kallelse kommer.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-28 Information Projekt Skånings-Åsaka

Dagsläget:

150 st fastigheter har hittills anmält intresse till projektet. Det tycker vi är jätteroligt!
Vi arbetar under juli och augusti med:

 • Att förbereda och kalla till ett möte i September, alla som anmält intresse är välkomna.
  Projektet kommer att presenteras mer i detalj.
  Ett takpris kommer att presenteras vid mötet.
 • Att erbjuda ytterligare ett 15-tal fastigheter i nära anslutning till Skånings-Åsaka att delta i projektet.

Därefter kommer vi att komma igång med avtalsskrivning med mera.

Med vänlig hälsning
Projektledare

 


2018-04-09 Intresseanmälan stängd

Tiden för anmälan har nu gått ut och för oss vidtar nu processen att sätta ett pris och det är 130-talet fastigheter anmälda. Vi hoppas ni har överseende med att det tar lite tid, vi behöver dels titta på anslutningspunkter för vatten och avlopp, dels prata vidare med Trafikverket angående deras vägplaner och dessutom se oss om i området för att fundera över lämpliga grävsträckor, beroende på vart de anmälda fastigheterna finns. Vi återkommer med besked!

 


2018-01-26 Presentation möte Skånings-Åsaka 25/1

Torsdag den 25 januari hölls ett informationsmöte om utbyggnaden av VA, fiber i Skånings-Åsaka. Nedan kan du ladda ner presentationen som visades under kvällen.

Öppna presentationen (pdf)

 


2017-11-20 Intresseanmälan VA, fiber Skånings-Åsaka

Nu har intresseanmälan för utbyggnad av vatten, avlopp och fiber till Skånings-Åsaka öppnat!

Via en arbetsgrupp från Skånings-Åsaka, har Skara Energi AB och Fastbit AB fått frågan om att titta på ett erbjudande gällande vatten, avlopp och fiber till de boende i området Skånings-Åsaka.
Skara Energis och Fastbits erbjudande skulle innefatta en anslutning till vatten, avlopp och fiber till ett takpris som kommer tas fram om tillräckligt intresse finns. Ett takpris innebär en garanti att kostnaden för anslutning inte kommer att överstiga ett visst belopp.
I praktiken skulle det innebära att Skara Energi tar ansvar för anslutning, drift och underhåll av VA-nätet, medan fastighetsägarna bekostar det underhåll som genomförs.

Är detta något du är intresserad av?
Anmäl ditt intresse här!

Observera att detta är en sätt att se hur många som är intresserade, din anmälan är inte bindande. Mer information kommer självklart tas fram senare.

Mer information
Vatten och Avlopp, kontakta Skara Energi AB, 0511-321 00, kundservice@skaraenergi.se
Fiber, kontakta Fastbit AB, 020-37 38 00
Övrig information, kontakta den lokala arbetsgruppen för området

 

 

Skara Energi logga
i samarbete med

Openbit logga
Fastbit logga