Historia

Historia

Det har hänt mycket sedan starten 1896. Här har vi samlat vissa viktiga händelser i företagets historia.

1896

bildades Skara Stads Vattenlednings-, Dränerings- och elektricitetsverk

1898

anlades det första elnätet samtidigt byggdes även stadens vattentorn. Elnätet var ett likströmsnät och var främst avsett för belysning av stadens gator. Elektrisk max effekt var 30 kW. De första fastigheterna som fick belysning var flest av offentlig karaktär t.ex. domkyrkan, rådhuset, sjukhuset, stadshotellet m.fl. Den första elmotorn som anslöts till elnätet var på 2 hästkrafter och drev en köttkvarn i Jakobssons charkuteriaffär.

1908

anslöts Skaras elnät till Trollhättefallens kraftstation. Skara var det första kommunala elverk i Sverige, som fick sin ström av Statens Vattenfallsverk. Elektrisk max effekt var 500 kW. Elektriska energin användes fortfarande främst till belysning men nu gavs större möjligheter till elektriska motordrifter och elektrifiering av industrin.

1926

anskaffades ett eget kraftaggregat, som bestod av en trecylindrig tändkulemotor på 150 hästkrafter. Anläggningen var i drift till 1964 och finns fortfarande kvar i maskinhuset bakom länsmuseet.

1930-1960

var den period då samhället elektrifierades allt mer. Hushållen fick vardagssysslorna underlättade med hjälp av elektriskt ljus, elspis, elektrisk tvättmaskin.

1952

upphörde gasdistributionen i staden

1958

övertog Skara Elverk den mottagningsstation som Vattenfall uppförde 1908 vid Brogården.

1960-1990

var den tid då elvärmen byggdes ut och allt fler fastigheter blev eluppvärmda. Detta innebar att efterfrågan på el ökade och elnätet fick byggas om och förstärkas.

1989

fick Skara Elverk ta över fjärrvärmedistributionen på Skaraberg. I anslutning till detta ändrades namnet till Skara Energiverk.

1991

bolagiserades energiverksamheten och Skara Energi AB bildades.

1996

avreglerades elmarknaden i Sverige och Skara Energi AB bildade elhandelsbolaget Billinge Energi AB tillsammans med Skövde Elverk och Tidaholms Energiverk.

2012

påbörjades utbyggnaden av Uddetorp med en andra fjärrvärmepanna. Den fick namnet Uddetorp 2 och i oktober 2013 var den klar för drift start. Uddetorp 2 är Skara Energis tredje biobränsleeldade fjärrvärmepanna.

2014

anslöt sig Skara kommun till kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information och regelskrivning. Samma år infördes även matinsamling för hushåll i Skara kommun.

2015

tog SUEZ (fd SITA) över kundservicen för sophämtningen.

2016

utbyggnaden av stadsnätet tog fart ordentligt och förväntas fortsätta även 2017