Hoppa till huvudinnehåll

Driftinfo

Driftinformation

När vi utför vissa arbeten händer det att vi behöver stänga av vatten, el eller fjärrvärme i ett område. Det är då en planerad avstängning och de berörda är aviserade via en lapp i brevlådan. Men ibland sker det även oförutsedda saker som kan leda till ett driftstopp på någon eller flera av våra tjänster. På denna sidan kan du se både planerade och oförutsedda händelser som kan påverka dig.

Finns inte det ärendet du letar efter här? Gör en felanmälan!


Det här betyder de olika färgkoderna:

Planerat avbrott | Pågående avbrott | Åtgärdat avbrott

Aktuella ärenden

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-06-11 19:06
Åtgärdat: 2024-06-11 19:39
För närvarande råder det elavbrott i Västra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Avstängning vatten Folkungagatan:

Starttid: 2024-06-10 12:09
Åtgärdat: 2024-06-10 16:18
På grund av vattenläcka kommer vi tillfälligt att behöva stänga av vattnet på hela Folkungagatan. Arbetet beräknas ta ca 1 h.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-06-06 08:08
Åtgärdat: 2024-06-06 09:57
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftstörning stadsnät:

Starttid: 2024-05-31 06:20
Åtgärdat: 2024-05-31 08:12
7.09: nätet fungerar igen. //För närvarande råder störningar i fibernätet i området som påverkats av elavbrott, men även i området mellan Skara och Valle. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-05-31 06:10
Åtgärdat: 2024-05-31 08:07
7.09. Strömmen är på väg tillbaks. //För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vatten levereras via reservvattentäkt tisdagen 28 maj (08:00 – 13:00):

Starttid: 2024-05-24 14:24
Åtgärdat: 2024-05-29 13:49
Under tisdagen den 28 maj kommer vatten delvis att levereras från vår reservvattentäkt. Detta sker på grund av ett planerat underhållsarbete. Vattenleveransen kommer normalt från Vättern via Skaraborgsvatten. På grund av underhållsarbete kommer vattnet komma via Reservvattentäkten utanför Axvall under tisdagen den 28 maj 2024. Reservvattnet i Skara är av god kvalitet men har något förhöjda halter av järn och mangan. Större intag av mangan kan vara mindre nyttigt för barn som ammar och barn upp till 2 år. Smaken på vattnet kan också komma att påverkas. Vattnet kan för övrigt användas som vanligt som dricksvatten, i dusch, matlagning och tvätt. Järn kan emellertid ge missfärgningar på vittvätt. Reservvattnet finns i mindre kvantitet än vattnet som kommer från Vättern, vi ber er därför att tänka extra noga på att spara på vattnet under denna dag. Reservvattnet kommer att användas under kort tid, andelen reservvatten i ledningarna kommer vara liten och blandas ut med vättervatten. Vill du inte dricka reservvatten är ett tips att hälla upp vatten i tillbringare och ställa i kylskåp dagen innan. //Reservvattentäkten var påkopplad mellan 08:00-13:00.

2024-05-24: Vattenavstängning på grund av underhållsarbete:

Starttid: 2024-05-23 14:46
Åtgärdat: 2024-05-24 12:00
Fredag 2024-05-24 (kl. 10:00-11:00) kommer vi att stänga av vattnet på Knallevägen 5-15 på grund av underhållsarbete.

Lågt/inget vattentryck, reservvatten kopplas på:

Starttid: 2024-04-29 14:40
Åtgärdat: 2024-04-29 18:19
16.30 Leverans åter i normal drift från Skaraborgsvatten, reservvatten är bortkopplat 17.30. //På grund av underhållsarbete från Skaraborgs vatten så kan det förekomma lågt/inget tryck, framförallt kring områdena Varnhem, Axvall, Skräv och Eggby. För att avhjälpa detta kommer vi temporärt att koppla på reservvattentäkten. Reservvattnet i Skara är av god kvalitet men har något förhöjda halter av järn och mangan. Större intag av mangan kan vara mindre nyttigt för barn som ammar och barn upp till 2 år. Smaken på vattnet kan också komma att påverkas. Vattnet kan för övrigt användas som vanligt som dricksvatten, i dusch, i matlagning och tvätt. Järn kan emellertid ge missfärgningar på vittvätt.

Problem med vattenleverans Eggby:

Starttid: 2024-04-08 08:39
Åtgärdat: 2024-04-08 11:43
För närvarande har vi problem med vattenleveransen till Eggby och delar av Skärv på grund av en vattenläcka. Avstängningen för att laga läckan kan påverka enstaka eller flera hushåll. Vi klarrapporterar här efter åtgärd.

Underhåll TV Fastbit/Sappa:

Starttid: 2024-04-23 09:00
Åtgärdat: 2024-04-23 13:00
Underhållsarbete sker som medför ett avbrott på kabelTV-leverans (Fastbit + Sappa) pågår tisdagen 23 april, mellan kl. 10.00-12.00

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-03-26 18:43
Åtgärdat: 2024-03-27 06:26
För närvarande råder det elavbrott i Skaraberg. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

För närvarande har vi problem med vår telefoniväxel:

Starttid: 2024-03-22 08:13
Åtgärdat: 2024-03-22 10:20
För närvarande har vi problem med vår telefoniväxel, det går inte att ringa vår kundservice eller någon medarbetare direkt.

Vattenleverans Valhallagatan 50-80:

Starttid: 2024-03-20 09:00
Åtgärdat: 2024-03-21 07:59
Idag mellan ca kl. 10.00-12.00 kommer vattnet vara avstängt på Valhallagatan 50-80 pga ledningsarbete. // Arbetet är klart och vattnet är påkopplat, missfärgat vatten kan förekomma. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat.//

Planerna strömavbrott 26 & 27 mars kring nordvästra Skaraberg (kan även påverka vattentrycket):

Starttid: 2024-03-26 08:00
Åtgärdat: 2024-03-27 15:00
Under tisdag den 26 mars samt onsdag den 27 mars kommer ett underhållsarbete avseende el att utföras kring nordvästra Skaraberg. Detta kommer medföra strömavbrott mellan kl 09:00 - 14:00 både under tisdagen och onsdagen. Vid strömavbrottet kan även vattentrycket i området att påverkas.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-03-18 11:36
Åtgärdat: 2024-03-18 12:43
För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-03-11 08:29
Åtgärdat: 2024-03-11 09:37
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2024-03-05 16:22
Åtgärdat: 2024-03-05 16:44
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Ardala på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Avstängning i fjärrvärmeleveransen 6 mars på Biskopen:

Starttid: 2024-03-04 08:55
Åtgärdat: 2024-03-07 16:00
Vi utför ett underhållsarbete på fjärrvärme på kvarter Biskopen. Fjärrvärmen kommer att stängas av ca 08:30 - 16:00 på onsdag den 6 mars för inkoppling av nya ledningar.

Driftinformation – Vattenläcka Axvall:

Starttid: 2024-02-29 17:10
Åtgärdat: 2024-02-29 19:00
En läcka har uppstått i Axvall som påverkar kvarteret runt Enebacksvägen. Vattnet är avstängd för boende i området under felsökning och åtgärd.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2024-02-28 06:20
Åtgärdat: 2024-02-29 09:30
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Härlunda. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-02-21 09:58
Åtgärdat: 2024-02-22 11:49
För närvarande råder det elavbrott i Östra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-02-21 09:58
Åtgärdat: 2024-02-21 10:00
För närvarande råder det elavbrott i Östra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vattenläcka kring Biskop Turgots Gata och Kaplansgatan:

Starttid: 2024-02-16 07:07
Åtgärdat: 2024-02-16 12:06
För närvarande har vi en vattenläcka kring Biskop Turgots Gata och Kaplansgatan. Undertiden som vi åtgärdar läckan kommer vi behöva att stänga av vattnet. Vi beräknar att läckan kommer att vara åtgärdad under dagen och klarrapporteras här efter åtgärd. 2024-02-16 (11:39) Läckan är nu åtgärdad och vattnet är påkopplat, missfärgat vatten kan förekomma. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-02-13 13:35
Åtgärdat: 2024-02-13 14:05
För närvarande råder det elavbrott i Östra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-02-10 08:27
Åtgärdat: 2024-02-10 13:41
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Planerat avbrott i fiberleveransen 2024-02-14 och 2024-02-15:

Starttid: 2024-02-09 13:40
Åtgärdat: 2024-02-15 12:00
Den 14 och 15 februari 2024 kommer vi att ha ett planerat avbrott i fiberleveransen på grund av underhåll. Avbrotten kommer att påverka samtliga kunder inom vårt stadsnät. Ett fåtal kortare avbrott i nätverksåtkomst (ca 4 minuter) kommer att förekomma: 2024-02-14 (mellan 00:00-05:00) samt 2024-02-15 (mellan 00:00-05:00). Ingen åtgärd krävs av dig som kund för att återfå funktionen (I sällsynta fall kan omstart av dator krävas).

Vattenläcka i Axvall:

Starttid: 2024-02-08 09:02
Åtgärdat: 2024-02-08 12:08
Vi hade en vattenläcka i Axvall, i höjd med Stenumsvägen 12. Undertiden som vi åtgärdade läckan behövde vi stänga av vattnet. Avstängningen påverkade några hushåll på Stenumsvägen och på Wilsons väg. Vattnet var avstängt mellan ca 10:00 - 12:00. Läckan är nu åtgärdad och vattnet är påkopplat, missfärgat vatten kan förekomma. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat.

Driftinformation – Vatten Härlundagatan:

Starttid: 2024-02-04 16:13
Åtgärdat: 2024-02-05 15:23
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i området kring Härlundagatan. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Vattnet kommer att behöva stängas av i området i samband med lagningsarbetet.

Ledningsarbete i Petersburgsgatan, såhär påverkas du:

Starttid: 2024-01-31 11:48
I början av februari återupptar vi arbetet med att byta ut vattenledningar i Petersburgsgatan. Planen för arbetet var att börja arbetet vid Fokus och byta huvudledningen samt servisledningarna fram till förbindelsepunkten. För att kunna genomföra detta behöver vi vid vissa tillfällen stänga av vattnet. Liknande avstängningar brukar vara under 2-3 timmar, men kan vid oförutsedda komplikationer ta längre tid. Därför ber vi er att alltid ha vatten tillgängligt i hemmet. När vi arbetar med ledningsnätet är det inte ovanligt att vattnet missfärgas av rost. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat. Även luft i vattnet är vanligt, vilket kan ge ett vitt och bubbligt vatten, men är heller inte farligt. Även trafiken kommer att påverkas under arbetets gång. Framkomligheten på gatan kommer vara väsentligt påverkad och vara helt avstängd precis där vi gräver.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2024-01-31 06:22
Åtgärdat: 2024-01-31 06:32
För närvarande råder det elavbrott i flera områden i vårt nät. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftstörning fiber Sörskogen:

Starttid: 2024-01-26 12:31
Åtgärdat: 2024-01-26 15:10
För närvarande råder driftstörningar i fibernätet i Sörskogen pga avgrävning. Arbete med åtgärd pågår

Vattenläcka vid Bengstorpsgatan, driftstörningar kan förekomma:

Starttid: 2024-01-24 10:43
Åtgärdat: 2024-01-24 14:21
För närvarande har vi problem med vattenleveransen vid Bengstorpsgatan pga läcka. Området vid, och bakom Citygross påverkas. Åtgärd är påbörjad och driftstörningar kan förekomma.

För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Vasagatan samt Tulegatan:

Starttid: 2024-01-10 10:53
Åtgärdat: 2024-01-11 07:36
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Vasagatan samt Tulegatan på grund av läcka. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd. Läckan planeras vara åtgärdad 2024-01-10. Efter lagning kan missfärgat vatten förekomma.

För närvarande har vi problem med vattenleveransen kring Vallehemmet i Axvall:

Starttid: 2024-01-10 08:18
Åtgärdat: 2024-01-10 14:59
För närvarande har vi problem med vattenleveransen kring Vallehemmet i Axvall på grund av läcka. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Fjärrvärme avstängt Biskopens Samf.:

Starttid: 2024-01-08 11:27
Åtgärdat: 2024-01-08 13:04
Fjärrvärmen stängs tillfälligt under dagen i området Biskopens Samf. pga reparationsarbete

Driftinformation – Elnät Skaraberg:

Starttid: 2024-01-07 14:19
Åtgärdat: 2024-01-07 19:55
16.15: Avbrottet är nu åtgärdat. Fungerar inte fiber, så kan Fiberlådan behöva göras spänningslös i ca 30 min och startas om. // Elavbrottet i Skaraberg är tillbaka. Vi felsöker på nytt.

Driftinformation – Elnät Skaraberg:

Starttid: 2024-01-07 12:22
Åtgärdat: 2024-01-07 14:11
14.05 Alla abonnenter har ström. 13.39; flertal anläggningar har åter ström//För närvarande råder det elavbrott på stora delar av Skaraberg. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd. Avbrottet orsakar ev. driftstörning även på fjärrvärme samt fiber.

Driftstörning Fjärrvärme -Biskopens samf.:

Starttid: 2024-01-07 11:17
Åtgärdat: 2024-01-07 17:45
12:33 Driftstörning på fjärrvärme pågår på nytt inom Biskopens samfällighet. Felet är lokaliserat, oklar tidsprognos. //11.55; Fjärrvärmen fungerar igen i området. Kontakta oss om någon fortfarande upplever problem. //För närvarande fungerar inte fjärrvärme i biskopens samfällighet Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

2024-01-09: Planerat avbrott i elleveransen på Vretvägen, Tegvägen och delar av Åkerstigen:

Starttid: 2023-12-22 08:39
Åtgärdat: 2024-01-09 15:00
Tisdagen den 9 januari 2024 kommer vi utföra en driftomläggning vid byte av transformatorstation. Detta kommer innebära ett avbrott i elleveransen mellan klockan 09:00 och 14:00. De områden som berörs av avbrottet är sydvästra skaraberg (Vretvägen, Tegvägen och delar av Åkerstigen).

För närvarande har vi elavbrott i stora delar av Skara, vilket även påverkar stadsnätet:

Starttid: 2023-12-19 11:44
Åtgärdat: 2023-12-19 12:16
För närvarande har vi elavbrott i stora delar av Skara, vilket även påverkar stadsnätet och fjärrvärmen. Problemet beror på leveransen från överliggande nät in i Skara.

Driftinformation – Fjärrvärme:

Starttid: 2023-12-19 11:43
Åtgärdat: 2023-12-19 12:17
För närvarande fungerar inte fjärrvärme i Hela Skara. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftstörning Openbit-Banhnof:

Starttid: 2023-12-07 14:19
Åtgärdat: 2023-12-07 16:35
För närvarande rapporterar Bahnhof att det är driftstörningar för deras kunder i Openbit. Felet beror enligt uppgift på ett fiberavbrott i transporten till Openbit. För frågor hänvisar vi till din tjänsteleverantör.

Byte av vattenledning i Viktoriaparken, missfärgat vatten kan förekomma:

Starttid: 2023-12-04 14:06
Åtgärdat: 2023-12-15 12:00
Vi kommer att byta en vattenledning i Viktoriaparken under vecka 49 - 50. Arbetet kommer inte att påverka vattenleveransen för någon kund, men missfärgat vatten kan förekomma. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat.

Vattenläcka i området runt Sanfrid Welinsgatan & Anders Knös gata:

Starttid: 2023-11-29 07:31
Åtgärdat: 2023-11-29 15:37
För närvarande har vi problem med vattenleveransen runt Sanfrid Welinsgatan & Anders Knös gata på grund av en vattenläcka. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd. Vattnen kan behöva stängas av för att åtgärda läckan.

Störningar i fibernätet:

Starttid: 2023-11-22 18:07
Åtgärdat: 2023-11-24 12:15
Efter tidigare elavbrott ikväll förekommer störningar i fibernätet i området Uddetorp/Planteringen/Händene. Ytterligare fastigheter mot stan kan ha påverkats. Reparation av stadsnät pågår och kommer att slutföras under morgondagen. Flertal kunder skall nu vara driftsatta och ni som ännu inte fått tillbaka fiberleverans (TV och internet) kommer att få tillbaka den under morgondagen (fredag).//Alla kunder är åter driftsatta

Driftinformation – Fjärrvärme:

Starttid: 2023-11-22 17:01
Åtgärdat: 2023-11-22 17:37
För närvarande fungerar inte fjärrvärme i Hela Skara. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2023-11-22 16:51
Åtgärdat: 2023-11-22 17:55
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

VA-arbete i Petersburgsgatan:

Starttid: 2023-11-06 11:49
Åtgärdat: 2024-01-08 12:00
Under november byter vi ut vattenledningarna i Petersburgsgatan. Vi planerar att börja arbetet vid Fokus och byta huvudledningen samt servisledningarna fram till förbindelsepunkten. Arbetet förväntas att pågå i ca 2 månader. Denna prognos kan förändras pga juluppehåll eller väderförhållanden som gör att arbetet avstannar helt. För att kunna genomföra detta behöver vi vid vissa tillfällen stänga av vattnet. Liknande avstängningar brukar vara under 2-3 timmar, men kan vid oförutsedda komplikationer ta längre tid. Därför ber vi er att alltid ha vatten tillgängligt i hemmet. När vi arbetar med ledningsnätet är det inte ovanligt att vattnet missfärgas av rost. Detta är inget farligt och går att spola bort, men undvik att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat. Även luft i vattnet är vanligt, vilket kan ge ett vitt och bubbligt vatten, men är heller inte farligt. Även trafiken kommer att påverkas under arbetets gång. Framkomligheten på gatan kommer vara väsentligt påverkad och vara helt avstängd precis där vi gräver.

Strömavbrott 1 november, område Malmslund/Tveta:

Starttid: 2023-10-19 09:10
Åtgärdat: 2023-10-19 09:15
Planerat strömavbrott 1 november i området kring Malmslund/Tveta. Avstängning mellan kl 08:00-08:20 och 15:00-15:20.

Driftstörning Fiber Händene:

Starttid: 2023-10-18 11:44
Åtgärdat: 2023-10-18 11:50
För närvarande råder störningar i fibernätet i Händene, Synnerby och Saleby Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd. 

Avstängning av Fjärrvärme på Skaraberg, området Åkerstigen. Tisdag 3 oktober mellan 09:30-12:00:

Starttid: 2023-10-03 08:15
Åtgärdat: 2023-10-03 11:03
Fjärrvärmen på Skaraberg, området Åkerstigen, kommer att vara avstängd tisdagen 3 oktober mellan 09:30-12:00 då arbete utförs.

Fjärrvärmen på Åkerstigen, Skaraberg fungerar inte för närvarande pga läcka.:

Starttid: 2023-09-29 11:45
Åtgärdat: 2023-09-29 13:00
För närvarande fungerar inte fjärrvärmen på Åkerstigen, Skaraberg på grund av läcka. Klarrapporteras på hemsidan när läckan är åtgärdad.

VA-arbete 4 oktober 2023 klart, vatten från reservvattentäkten kan fortfarande förekomma i ledningarna:

Starttid: 2023-09-29 08:50
Åtgärdat: 2023-10-05 17:00
Under onsdagen den 4 oktober kommer vatten delvis att levereras från vår reservvattentäkt. Detta sker på grund av ett planerat underhållsarbete. Vattenleveransen kommer normalt från Vättern via Skaraborgsvatten. På grund av underhållsarbete kommer vattnet komma via Reservvattentäkten utanför Axvall under onsdagen den 4 oktober 2023. Reservvattnet i Skara är av god kvalitet men har något förhöjda halter av järn och mangan. Större intag av mangan kan vara mindre nyttigt för barn som ammar och barn upp till 2 år. Smaken på vattnet kan också komma att påverkas. Vattentankar kommer att ställas ut till den som önskar att hämta och det går också bra att hälla upp vatten i tillbringare och ställa i kylskåp dagen innan den 3 oktober. Vattentankarna finns i: Varnhem (vid skolan), Eggby (vid återvinningen), Axvall vid (parkeringen macken/busshållplatsen) och vid Skara Energis kontor på SA Norlingsgata. Boende i Ardala hänvisas till Skara Energis kontor. Vattnet kan för övrigt användas som vanligt som dricksvatten, i dusch, matlagning och tvätt. Järn kan emellertid ge missfärgningar på vittvätt. Reservvattnet finns i mindre kvantitet än vattnet som kommer från Vättern, vi ber er därför att tänka extra noga på att spara på vattnet under denna dag. 2023-10-04, 13:20: Nu är vattenleveransen från reservvattentäkten avstängd och vattenleveransen sker igen från Vättern via Skaraborgsvatten. Vattnet från reservvattentäkten kan fortfarande förekomma i ledningarna och därför kommer vattentankarna att stå kvar till på fredag.

Kortare avbrott på internettjänster, nattetid 11/10:

Starttid: 2023-10-10 15:00
Åtgärdat: 2023-10-11 12:00
Fastbit AB informerar om avbrott i samband med planerat arbete 2023-10-11 00:01-05:00. Anledningen är byte/uppgradering av central utrustning. Detta påverkar samtliga internettjänster i Openbit-nätet med kortare avbrott under denna tid.

Avstängning av Fjärrvärme på Skaraberg, området Åkerstigen. Tisdag 12 september mellan 10:00-12:00:

Starttid: 2023-09-11 13:00
Åtgärdat: 2023-09-12 12:00
Fjärrvärmen på Skaraberg, området Åkerstigen kommer att vara avstängd tisdagen 12 september mellan 10:00-12:00 då arbete utförs.

Driftinformation – Fjärrvärme:

Starttid: 2023-09-02 00:56
Åtgärdat: 2023-09-02 10:15
För närvarande fungerar inte fjärrvärme på Skaraberg. Felet är lokaliserat, tidprognos för åtgärd är oklar. 10:19 Felet är åtgärdat och leveransen fungerar normalt igen.

Vattenläcka, Klockaretorpsvägen:

Starttid: 2023-08-24 14:22
Åtgärdat: 2023-08-28 07:57
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Klockaretorpsvägen, Sörkogen, på grund av läcka. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

VA – avstängning Eggby:

Starttid: 2023-08-16 08:39
Åtgärdat: 2023-08-22 08:55
19.00: Vattenleveransen i Eggby är nu i åter i normal drift. Varierat tryck kan förekomma, även grumligt vatten. Spola rikligt tills det försvinner. Undvik ljus tvätt. 10.00 Vattnet kommer idag att vara avstängt i Eggby pga arbete kring vattenläcka. Arbetet beräknas bli klart under dagen. Vattentankar finns utställda vid förskolan samt vid återvinningsstationen

Problem med vattenleveransen i Skara:

Starttid: 2023-08-15 08:24
Åtgärdat: 2023-08-16 09:28
Det har varit störningar i vattenleveransen i Skara under tisdag förmiddag, framförallt i Axvall, Eggby och delar av Varnhem. En läckan är hittad och åtgärdad. Vattenleveransen är igång igen. Vattnet kan variera i tryck och kan vara grumligt, spola rikligt så försvinner detta.

Avbrott i vattenleveransen, Skolgatan 10 och 12:

Starttid: 2023-07-05 08:39
Åtgärdat: 2023-07-24 13:31
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Skolgatan 10 och 12 på grund av läcka. Det går att hämta vatten utanför Skolgatan 6 i vår vattenkiosk.

Vattenläcka i Varnhem, Junkragårdsvägen.:

Starttid: 2023-06-27 07:35
Åtgärdat: 2023-06-27 13:10
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Varnhem, Junkragårdsvägen och Ulfsgårdsvägen på grund av läcka. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd. Vi kommer att behöva stänga av vattnet någon gång under dagen för att åtgärda läckan. Hämtning av vatten kan ske vid korsningen Abbotvägen och Pilgrimsvägen.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2023-06-04 05:14
Åtgärdat: 2023-06-04 05:30
För närvarande råder det elavbrott i Centrala Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Fjärrvärme:

Starttid: 2023-06-04 01:21
Åtgärdat: 2023-06-04 01:54
För närvarande fungerar inte fjärrvärme i Hela Skara. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2023-06-04 00:45
Åtgärdat: 2023-06-04 02:35
För närvarande råder det elavbrott i Centrala Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd. Orsak: Elleveransen gick ned 23.45 då en säkerhetsanordning utlöstes. En jordfelsbrytare löstes ut på ställverket och gjorde mottagningsstationen strömlös. Detta berodde troligtvis på en skadad kabel, men är inte helt fastställt ännu. Lagningen av felet orsakade i sin tur ytterligare kortare avbrott under natten. Fjärrvärme och Stadsnät påverkades av avbrottet. Efter 05.20 fungerade allt igen.

Driftinformation – Fjärrvärme:

Starttid: 2023-06-04 00:08
Åtgärdat: 2023-06-04 01:00
För närvarande fungerar inte fjärrvärme i Hela Skara. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

VA källegatan:

Starttid: 2023-05-23 08:17
Källegatan; Vatten stängs av idag tisdag, från kl. 09.30 på grund av ledningsarbete, vi hoppas att det inte kommer ta alltför lång tid. Detta berör fastigheter på Källegatan.

Fjärrvärme:

Starttid: 2023-05-11 07:12
Åtgärdat: 2023-05-11 08:37
För närvarande har vi driftstörning på fjärrvärme som påverkar leveransen i hela Skara. Felet beräknas bli åtgärdat under förmiddagen.

Byte av vattenledningar, Källegatan:

Starttid: 2023-05-09 15:30
Åtgärdat: 2023-09-28 09:23
För närvarande håller vi på att byta vattenledningar på Källegatan i Skara. Gatan kommer därmed att vara avstängd vilket leder till störningar i biltrafiken. Trafik leds om via Skaraborgsgatan. Arbetet planeras att pågå i några månader.

Vattenavstängning, Skaraborgsgatan samt Nils Billstensgatan:

Starttid: 2023-04-27 07:44
Åtgärdat: 2023-04-27 12:30
Idag, torsdag den 27/4, kommer vattnet att stängas av mellan 9:30-12:00, på grund av underhållsarbete. Berörda fastigheter är Skaraborgsgatan 43 A, B, C samt Nils Billstensgatan 1 och 3.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2023-04-25 19:17
Åtgärdat: 2023-04-26 10:51
Det har varit sporadiska problem med vattenleveransen i Varnhem tisdag kväll som kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felet är nu temporärt åtgärdat men kan uppstå igen. Arbetet fortsätter imorgon onsdag.

El:

Starttid: 2023-04-18 13:59
Åtgärdat: 2023-04-18 15:30
För närvarande råder det elavbrott i centrala Skara, felanmälningar har inkommit från Valhallagatan samt Repslagarestigen. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vattenläcka Stenkilsgatan:

Starttid: 2023-04-18 08:26
Åtgärdat: 2023-04-18 14:01
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Stenkilsgatan på grund av läcka, berörda fastigheter är Stenkilsgatan 12, 13 ,14 & 15. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2023-04-17 13:28
Åtgärdat: 2023-04-17 13:28
För närvarande råder det elavbrott i Eggby. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Stadsnät, planerat Openbit:

Starttid: 2023-04-17 10:00
Åtgärdat: 2023-04-18 10:00
Planerat avbrott på stadsnätet sker Tisdag 18 april, mellan kl. 05.00 och 06.00. Detta påverkar kunder i Openbitnätet, ring 010-211 70 60 vid frågor.

Vindkraft:

Starttid: 2023-04-12 13:00
Åtgärdat: 2023-04-12 16:00
Ett elavbrott sker onsdag 12 april, mellan kl. 13.00 och 16.00. Avbrottet berör enbart vindkraftverken vid Simmatorp och Horshaga, och orsakas av planerat underhåll.

Vattenavstängning Jarlagatan:

Starttid: 2023-04-05 09:01
Åtgärdat: 2023-04-05 15:07
För närvarande har vi problem med vattenleveransen kring Jarlagatan 14, 16 och 18 på grund av läcka. Avstängningen kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd. Undertiden som vattnet är avstängt går det att hämta dricksvatten ur en spolpost, som är placerad i korsningen Junkergatan/Jarlagatan.

:

Starttid: 2023-03-23 15:47
Åtgärdat: 2023-03-23 16:36
För närvarande råder det elavbrott. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vattenläcka på Östra Kungshusgatan:

Starttid: 2023-03-21 11:29
Åtgärdat: 2023-03-21 14:27
För närvarande har vi problem med vattenleveransen kring Östra Kungshusgatan på grund av läcka. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2023-03-14 10:09
Åtgärdat: 2023-03-14 13:15
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Axvall. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Fjärrvärmeavstängning:

Starttid: 2023-03-06 09:40
Åtgärdat: 2023-03-08 12:00
På grund av nödvändigt ledningsarbete kommer fjärrvärmen att stängas av på Åkerstigen 24 A-78 C samt Åkerstigen 57 A-181 C. Avstängning sker onsdagen den 8:e mars klocka 09:30 och beräknas vara tillbaka onsdagen den 8:e mars, klocka 12:00.

Trafikstörning:

Starttid: 2023-02-28 08:00
Åtgärdat: 2023-02-28 13:00
Malmgatan stängs av för trafik i höjd med Malmgatan 15 mellan 08:00-12:00 idag tisdag, detta pga renovering av avloppsledning.

Biskop Bengtsgatan – Sven Grottegatan:

Starttid: 2023-02-20 16:12
Åtgärdat: 2023-03-10 16:00
På grund av underhållsarbete kommer korsningen Biskop Bengtsgatan – Sven Grottegatan stängs helt av för motorburen trafik under arbetet, läs mer under nyheter.

Vattenläcka på Vallgatan:

Starttid: 2023-02-09 11:39
Åtgärdat: 2023-02-09 14:40
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Vallgatan på grund av läcka. Läckan planeras att vara åtgärdad under dagen.

Lagning av fjärrvärmeläcka på Åkerstigen:

Starttid: 2023-02-06 15:00
Åtgärdat: 2023-02-07 16:00
På grund av lagning av fjärrvärmeläcka, i höjd med Åkerstigen 59, kommer vi tisdagen den 7 februari att behöva stänga av delar av fjärrvärmenätet längs Åkerstigen. Avstängningen startat 09:30 och beräknas vara klar innan 15:00. Under avstängningen kommer uppvärmning och varmvatten att vara bort.

Elavbrott Tvetalund/Händene/Malmslund mfl:

Starttid: 2023-02-01 13:45
Åtgärdat: 2023-01-02 22:00
Torsdagen 2/2 bryts elleveransen vid ett par kortare tillfällen pga arbeten i elnätet efter det stora elavbrottet som var. Det blir troligtvis ett avbrott på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Berörda områden är Händene, Tvetalund, Malmslund, delar av skåning-åsaka.

Fjärrvärmeläcka Åkerstigen:

Starttid: 2023-01-24 11:59
Åtgärdat: 2023-01-27 16:00
För närvarande åtgärdar vi en fjärrvärmeläcka på Åkerstigen 59-75.

VA avstängning Lönnen:

Starttid: 2023-01-16 09:00
Åtgärdat: 2023-01-16 12:00
Måndag mellan kl. 10.00-12.00 är vattnet avstängd i området "Lönnen", detta pga underhållsarbete. Berörda hushåll är aviserade. Uppstår grumligt vatten spola tills det försvinner.

Vattenavstängning Varnhem:

Starttid: 2023-01-11 16:00
Åtgärdat: 2023-01-12 12:00
Planerat avbrott i vattenleveransen i Varnhem pga läcksökning natt mellan onsdag och torsdag . Avbrottet sker 12 januari, mellan kl. 00.00 och 04.00. Vatten kan stängas av och kopplas på under denna tid. Uppstår missfärgat vatten, spola i kranen tills det försvinner.

Elavbrott norra skara:

Starttid: 2023-01-10 07:34
Åtgärdat: 2023-01-10 17:00
Ang. Morgonens Elavbrott i norra Skara: Strömmen är tillbaks hos alla abonnenter. Felet uppstod i en av våra transformatorstationer, vilket i sin tur orsakade ytterligare komplikationer i två andra stationer.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2023-01-02 14:32
Åtgärdat: 2023-01-02 16:24
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Södra Skara på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Vattenläcka Svennegatan:

Starttid: 2022-12-30 08:15
Åtgärdat: 2023-01-01 11:03
En vattenläcka har uppstått på Svennegatan, vilket drabbar fastigheter på denna gata. l. Arbete med lagning av läckan pågår och beräknas vara klar under dagen.

Vattenläcka på Petersburgsgatan:

Starttid: 2022-12-06 08:01
Åtgärdat: 2022-12-06 12:41
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Petersburgsgatan på grund av läcka. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Vattenledningsbyte på Svennegatan:

Starttid: 2022-11-29 07:00
Åtgärdat: 2022-12-31 16:00
Vattenledningsbyte på Svennegatan. Vattnet kan komma att stängas av, smutsigt vatten kan förekomma (Spola tills rent vatten kommer)

Avbrott i vattenleveransen på Malmgatan:

Starttid: 2022-11-14 07:48
Åtgärdat: 2022-11-14 16:00
Idag vid 09:30 kommer vattnet att vara avstängt på Malmgatan på grund underhållsarbete. Arbetet beräknas vara klart idag vid 13:30. Det kan i samband med avstängningen förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner.

Elavbrott sörskogen:

Starttid: 2022-11-16 09:00
Åtgärdat: 2022-11-16 11:00
16 november sker ett kortare planerat elavbrott pga underhållsarbete mellan kl 10.00 och 11.00 (troligtvis betydligt kortare). Berörda fastigheter är aviserade och finns i området kring Lunnesågen, Bäckaskog och Karlslund.

Vatten Travet:

Starttid: 2022-11-07 12:00
Åtgärdat: 2022-11-07 19:00
Vattenavstängning sker idag k. 14. 00 i samband med underhållsarbete. Avbrott berör fastigheter kring Travet, Sommarland samt Ekeberg med omnejd. Missfärgat vatten kan förekomma efter, spola gärna tills det försvinner och undvik ljus tvätt.

Vatten Malmgatan:

Starttid: 2022-11-07 10:48
Åtgärdat: 2022-11-07 12:59
Vattenavstängning sker idag i samband med arbete på Malmgatan med start kl. 11.00. Detta drabbar flera hushåll i höjd med Malmgården, berörda hushåll är aviserade. Vattentank finnas bakom Malmgården. Arbetet beräknas ta några timmar. Missfärgat vatten kan förekomma efteråt, spola tills det försvinner.

Vattenläcka Skogbärsvägen i Ardala:

Starttid: 2022-11-04 14:36
Åtgärdat: 2022-11-04 09:02
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Skogsbärsvägen i Ardala på grund av läcka. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-11-03 14:19
Åtgärdat: 2022-11-03 14:36
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Ardala på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Elavbrott kring Filipsdalsgatan:

Starttid: 2022-11-02 10:22
Åtgärdat: 2022-11-04 09:04
För närvarande råder det elavbrott i området kring Filipsdalsgatan. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Elavbrott i södra Skara:

Starttid: 2022-10-28 11:43
Åtgärdat: 2022-11-01 08:39
För närvarande råder det elavbrott i södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Vattenläcka Eva Åsbrinksgata:

Starttid: 2022-10-25 10:52
Åtgärdat: 2022-10-25 12:00
För närvarande har vi problem med vattenleveransen på Eva Åsbrinksgata på grund av läcka. Arbete pågår för att åtgärda läckan och beräknas vara klart under dagen.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-10-24 15:05
Åtgärdat: 2022-10-24 16:29
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Axvall på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Vattenavstängning på Knapegatan:

Starttid: 2022-10-21 07:51
Åtgärdat: 2022-10-21 14:00
På grund av omkopplingsarbete kommer vattnet vara avstängt idag, fredagen den 21 oktober, på Knapegatan från 09:30. Vi beräknar att arbetet kommer att ta ett par timmar.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-10-04 10:09
Åtgärdat: 2022-10-06 13:25
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Varnhem på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-10-01 07:24
Åtgärdat: 2022-10-01 12:44
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Ardala på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Avbrott stadsnät skjutbanevägen:

Starttid: 2022-09-29 07:30
Åtgärdat: 2022-09-29 12:00
På grund av kabelreparation efter avgrävning kommer kunder längs med skjutbanevägen få avbrott i stadsnätsleveransen. Arbetet beräknas vara klart idag vid lunch.

Vattenavstängning på Malmgatan (i höjd med Surbrunnsgatan):

Starttid: 2022-09-27 10:09
Åtgärdat: 2022-09-28 08:00
På grund av vattenläcka kommer vattnet att stängas av på Malmgatan (i höjd med Surbrunnsgatan) idag, 2022-09-27. Arbete pågår och vattnet beräknas vara åter under dagen.

Vattenavstängning Skärvavägen:

Starttid: 2022-09-22 08:58
Åtgärdat: 2022-09-22 12:00
På grund av underhållsarbete kommer vattnet stängas av på Skävravägen I Eggby. Avstängningen kommer att ske idag, 2022-09-22, mellan 10:00 - 12:00.

Driftstörning i Stenum:

Starttid: 2022-09-12 13:26
Åtgärdat: 2022-09-13 10:37
Ett planerat elavbrott sker idag i Stenum kl. 13.00-15.00. Detta skulle ha meddelats berörda kunder i god tid, men tyvärr verkar det inte som aviseringen kommit fram i tid, vi beklagar detta.

Vattenavstängning i Ardala:

Starttid: 2022-09-12 09:31
Åtgärdat: 2022-09-12 16:00
på grund av vattenläcka kommer vattnet att stängas av vid 10:00 i Ardala (Stationsgatan). Beräknas åter under dagen.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-09-07 18:50
Åtgärdat: 2022-09-08 05:54
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Varnhem på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Underhållsarbete nätstationer v.37:

Starttid: 2022-09-07 14:32
Åtgärdat: 2022-09-16 16:00
Underhållsarbete på nätstationer under v. 37 medför avbrott i elleverans för enstaka kunder. Se mer info gällande berörda områden under nyheter.

Avstängt vatten på Ödgrimsgatan:

Starttid: 2022-09-06 11:11
Åtgärdat: 2022-09-06 13:20
Vattnet är för närvarande avstängt på Ödgrimsgatan på grund av vattenläcka. Felsökning pågår och klarrapporteras efter hand.

Avgrävd fiberkabel i Händene:

Starttid: 2022-09-06 10:54
Åtgärdat: 2022-09-07 12:06
För närvarande råder det störningar i fibernätet i Händene på grund av avgrävd fiberkabel, ett tiotal kunder är drabbade. Felet åtgärdas och beräknas vara klart under morgondagen, 2022-09-07.

Driftinformation – Stadsnät:

Starttid: 2022-09-02 20:57
Åtgärdat: 2022-09-05 16:58
För närvarande råder störningar i fibernätet i Södra Skara. Kabelreparation pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-08-30 15:08
Åtgärdat: 2022-08-31 07:41
För närvarande råder det elavbrott i Händene. Störningen drabbar ca 5-10 hushåll och beror på en avgrävd kabel. Störningen kan pågå 3-5 timmar. Ärendet klarrapporteras efter åtgärd.

Avbrott i vattenleveransen på Svennegatan/Riddaregatan:

Starttid: 2022-08-01 13:00
Åtgärdat: 2022-08-08 11:12
Avbrott i vattenleveransen på Svennegatan/Riddaregatan pga omkoppling den 2 augusti mellan kl 09:30 - 15:00. Berörda fastigheter har fått informationsblad i brevlådan.

Riddaregatan:

Starttid: 2022-07-11 12:51
Åtgärdat: 2022-08-19 17:00
Ledningsarbeten pågår på Riddaregatan, mot Gällkvistskolan. Arbetet pågår under juli och augusti. Trafikstörningar samt kortare vattenavstängningar kan förekomma.

Vattenläcka Härlundagatan:

Starttid: 2022-07-05 15:23
Åtgärdat: 2022-07-11 08:16
En läcka har uppstått på Härlundagatan som drabbar främst husnummer 23 och 25. Vi kommer att behöva stänga av vattnet under tiden då vi reparerar skadan, avstängning sker onsdag 6/7 kl 07.30.

Strömavbrott Sörskogen:

Starttid: 2022-07-04 10:30
Åtgärdat: 2022-07-04 12:10
För närvarande råder det elavbrott i Härlunda/Sörskogen. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-06-27 12:20
Åtgärdat: 2022-06-27 17:13
För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Avstängt på filipsdalsgatan:

Starttid: 2022-06-14 10:25
Åtgärdat: 2022-07-06 06:00
Båda körfälten på Filipsdalsgatan, i höjd med Döbelnsgatan, kommer att vara avstängda under dagen pga arbete med ledningsnätet. Arbetet beräknas vara klart tills imorgon.

Planerat avbrott stationerna T35-T51:

Starttid: 2022-05-16 08:00
Åtgärdat: 2022-05-19 11:00
Planerat avbrott på stationerna T51 Postgården, T35 Järnsyssla, T36 Blängsås, T39 Brunnsbo, T14 Hästhagen, T98 Katthagen och T45 Björkebacken mellan 09:30 - 10:30 torsdagen den 19 maj pga kabelbyte.

Elavstängning, Postgårdens nätstation:

Starttid: 2022-05-03 11:11
Åtgärdat: 2022-05-04 09:37
På grund av nödvändigt underhållsarbete kommer elen att stängas av idag, 13:00. Detta kommer att drabba kunder vars anläggningar är anslutna till Postgårdens nätstation. Arbetet beräknas vara klart idag vid 14:00.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-05-02 09:54
Åtgärdat: 2022-05-02 10:36
För närvarande råder det elavbrott i Östra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Strömavbrott södra/östra Skara:

Starttid: 2022-04-28 12:12
Åtgärdat: 2022-04-28 16:07
För närvarande råder det elavbrott i flera områden i Skara, framförallt södra och östra området. Felet är lokaliserat och elen är nu igång igen.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2022-04-27 15:22
Åtgärdat: 2022-04-30 08:00
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Ardala, främst Stationsgatan, på grund av läcka. Åtgärdsarbete kommer att pågå idag och imorgon, avstängningar kommer att förekomma under arbetet. Missfärgat vatten kan förekomma. Spola tills det försvinner och undvik vit tvätt.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2022-04-13 13:32
Åtgärdat: 2022-04-13 15:31
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Skånings-Åsaka. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Vattenavstängning Döbelnsgatan, Munkågatan, Domaregatan, Richertsgatan och delar av Härlundagatan:

Starttid: 2022-04-11 13:12
Åtgärdat: 2022-04-12 15:00
På grund av ledningsarbete så kommer vattnet att stängas av på Döbelnsgatan, Munkågatan, Domaregatan, Richertsgatan och delar av Härlundagatan, tisdagen den 12 april klockan 10:000. Vattnet beräknas vara åter klockan 14:00.

VA-arbete på Döbelnsgatan:

Starttid: 2022-04-04 09:04
Åtgärdat: 2022-04-28 12:14
Arbetet med att byta vattenledningar på Döbelnsgatan kommer att pågå under ca 2 månader och påverka boende på gatan, samt ev. Härlundagatan. Se "nyheter" för mer information.

Missfärgat vatten i Ljungstorp:

Starttid: 2022-04-01 15:17
Åtgärdat: 2022-04-04 08:00
På grund av underhållsarbete i Ljungstorp kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik vit tvätt.

Vattenavstängning Skaraborgsgatan 25-34:

Starttid: 2022-03-25 11:16
Åtgärdat: 2022-03-28 08:00
- På grund av ledningsarbete kommer vattnet att stängas av måndagen den 28 mars, klockan 05:00, i höjd med Skaraborgsgatan 25 och 34. Vattnet beräknas vara tillbaka senast 07:00.

Vattenläcka Erik Järnåkersgata 13:

Starttid: 2022-03-16 14:01
Åtgärdat: 2022-03-17 08:00
För närvarande har vi en vattenläcka i området kring Erik Järnåkersgata 13. Felsökning pågår och ev. kommer vattnet att stängas av för några hushåll undertiden som arbetet pågår.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2022-03-04 20:11
Åtgärdat: 2022-03-08 08:30
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Vinköl. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2022-03-04 20:09
Åtgärdat: 2022-03-05 15:39
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Härlunda. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Björndammen:

Starttid: 2022-02-24 08:00
Åtgärdat: 2022-03-30 17:00
- VA-ledningsarbete pågår kring Björndammen under mars månad. Se nyhetsinlägget nedan för detaljer om hur du som bor i området kan komma att påverkas.

Avbrott i vattenleveransen i området kring Hindsbo:

Starttid: 2022-02-08 08:48
Åtgärdat: 2022-02-08 16:00
På grund av pågående ledningsarbete så kan det förekomma missfärgat vatten i området kring Hindsbo. Spola tills det försvinner.

Avlopsstopp i Skånings-Åsaka:

Starttid: 2022-02-04 07:42
Åtgärdat: 2022-02-04 16:00
För närvarande är det problem med avloppet i Skånings-Åsaka. Det pågår arbete för att åtgärda problemet och detta planeras vara klart under dagen.

Avbrott fiber:

Starttid: 2022-01-20 14:01
Åtgärdat: 2022-01-21 15:58
Det har skett en avgrävning av fiberkabel vilket drabbar Kammakaregatan, Tunnbindaregatan, Muraregatan samt Garvaregatan. Arbetet med att laga detta har påbörjats och bli klart imorgon fredag.

Vattenläcka Djäknegatan/Östra Kungshusgatan:

Starttid: 2022-01-12 11:05
Åtgärdat: 2022-01-12 20:00
Vattenläckan som orsakade problem med vattenleveransen i området kring Djäknegatan och Östra Kungshusgatan på grund av läcka är nu åtgärdat. Grumligt vatten och luft kan förekomma, spola tills det försvinner.

Vattenläcka Västra Kungshusgatan 4:

Starttid: 2022-01-11 15:44
Åtgärdat: 2022-01-12 07:21
För närvarande har vi vattenläcka vid Västra Kungshusgatan 4. Vattnet kan komma att stängas undertiden vi åtgärdar läckan och kommer medföra avstängd eller begränsad framkomlighet för trafiken. Läckan är planerad att åtgärdas under kvällen.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-01-10 12:46
Åtgärdat: 2022-01-10 12:46
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-01-10 12:46
Åtgärdat: 2022-01-10 12:46
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Problem med avloppet i Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-12-20 10:19
Åtgärdat: 2021-12-20 17:00
Det har under dagen varit problem med avloppet i Skånings-Åsaka. Felet är nu avhjälpt. De som drabbats kan återställa sina pumpar, i de fall larmet fortsatt blinkar.

Avstängning av vattnet i området runt gamla vattentornet:

Starttid: 2021-12-09 07:00
Åtgärdat: 2021-12-09 14:30
Torsdagen en 9 december kommer det vara avbrott i vattenleveransen för att åtgärda en vattenläcka. Avstängningen kommer att ske 09:30 och arbetet beräknas vara klart under dagen. Gäller Munkågatan, Richetsgatan, Domaregatan, Eskilsgatan, Döbelnsgatan, delar av Härlundagatan och området kring gamla vattentornet.

Avlopsstopp Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-11-29 09:03
Åtgärdat: 2021-11-29 15:09
Igår uppstod ett stopp i avloppet i Skånings-Åsaka, väster om E20. Problemen kvarstår idag, och vi kommer därför underhållsspola under förmiddagen.

Varierande vattentryck i Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-11-22 08:54
Åtgärdat: 2021-11-22 16:00
På grund av arbete på ledningarna kan det förekomma varierande tryck på vattnet under dagen, 2021-11-22, i Skåning-Åsaka.

Avlopp prinshaga:

Starttid: 2021-11-16 12:00
Åtgärdat: 2021-11-17 08:19
Ett fel har uppstått vid pumpstationen Prinshaga, utanför Axvall. Vi arbetar på en lösning, felet orsakar inga problem hos våra kunder.

Avlopp i S-Å Myråsen:

Starttid: 2021-11-12 08:12
Åtgärdat: 2021-11-12 11:56
Det upplevs avloppsproblem i Skånings-Åsaka, Myråsen sedan igår kväll. Vi felsöker just nu och åtgärdar sedan.

Avstängning av Klostergatan och delar av Vallgatan:

Starttid: 2021-11-04 09:33
Åtgärdat: 2021-12-29 08:00
Under vecka 46 påbörjas ett arbete på parkering och väg mellan Ica Munken och Vallgatan. Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet och begränsade parkeringsmöjligheter. Jobbet beräknas hålla på fram till jul. Se nyhet "Avstängning av Klostergatan och delar av Vallgatan" för mer information.

Planerat avbrott i vattenleveransen:

Starttid: 2021-10-18 15:29
Åtgärdat: 2021-10-20 13:00
* Onsdag 20 oktober, mellan 09:30-12:00, kommer det vara avbrott i vattenleveransen på grund av underhållsarbete. Gäller norra delen av Vallgatan och villaområdet söder om Marie kyrkogård.

Vallgatan avstängd:

Starttid: 2021-10-08 15:49
Åtgärdat: 2021-10-31 22:00
* Ledningsarbete på Vallgatan innebär förbud mot genomfart mellan Kämpagatan och Axvallagatan. Arbetet startat 11 oktober och pågår till början av december. Läs nyhet nedan för mer info

Avbrott Fibernät:

Starttid: 2021-10-22 08:00
Åtgärdat: 2021-10-27 17:00
Ett planerat avbrott sker i fibernätet den 27 oktober, för mer information www.fastbit.se

Avbrott i vattenleveransen på Carlmarksgatan:

Starttid: 2021-10-07 11:03
Åtgärdat: 2021-10-07 15:00
På grund av underhållsarbete kommer vattnet att stängas av på Carlmarksgatan, torsdagen den 7 oktober vid 13:30. Arbetet kommer att pågå ca en timme.

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen på Sven Dahlgrensgatan och Carl Torinsgatan:

Starttid: 2021-09-30 07:00
Åtgärdat: 2021-09-30 11:00
Torsdagen den 30 september kommer vattnet att vara avstängt på Sven Dahlgrensgatan och Carl Torinsgatan mellan ca 09:30 - 10:30, på grund av underhållsarbete.

Planerat avbrott i fjv leverans:

Starttid: 2021-08-31 10:00
Åtgärdat: 2021-09-02 10:00
Natten mellan 1-2 september, mellan kl. 22.30 och 04.00 kommer ett planerat avbrott ske i fjärrvärmeleveransen kring adresserna Gunnar Wennerbergsgatan, Alandersgatan, Hindsbogatan, Marumsgatan mfl. Avisering har gått ut till berörda.

Avbrott i vattenleveransen Odengatan:

Starttid: 2021-08-13 16:00
Åtgärdat: 2021-08-29 22:00
Avbrott i vattenleveransen på Odengatan pga ledningsbyte from v 33. Mer info finns under nyheten Avstängning av vatten Odengatan.

:

Starttid: 2021-07-27 08:00
Åtgärdat: 2021-07-27 17:00
Elavbrottet denna morgon och igår orsakades av fel i överliggande nät (Vattenfall).

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 07:07
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-26 00:53
Åtgärdat: 2021-07-26 00:53
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-26 00:52
Åtgärdat: 2021-07-26 00:52
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Telefoni:

Starttid: 2021-06-01 07:00
Åtgärdat: 2021-06-01 18:00
Den 1 juni byter vi telefonisystem. Om det mot förmodan uppstår problem, vänligen ring senare eller skicka ärendet via mail istället.

Ledningsarbete i Rondellen Skaraborgsgatan-Kämpagatan:

Starttid: 2021-05-14 19:23
Åtgärdat: 2021-06-30 09:00
Ledningsarbete som pågår 17 maj- slutet av juni kommer medföra trafikstörningar i rondellen Skaraborgsgatan-Kämpagatan. Se www.skaraenergi.se/nyheter/rondell för mer info.

Ledningsarbete på Riddaregatan:

Starttid: 2021-05-07 10:00
Åtgärdat: 2021-05-31 08:00
Ledningsarbete på Riddaregatan där vi i denna etapp byter sträckan mellan Junkergatan och Djurgårdsgatan. I samband med att vi byter ut de gamla vattenledningarna kan vattnet bli missfärgat av rost, detta är ofarligt och går att spola bort. Arbetet tar ca 2-3 veckor.

Avbrott i vattenleveransen kring Husargatan i Axvall:

Starttid: 2021-04-26 11:35
Åtgärdat: 2021-04-26 14:00
På grund av nödvändigt ledningsarbete kan det idag förekomma avbrott i vattenleveransen i området kring Husargatan i Axvall. Arbetet beräknas vara klart under dagen. Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma, spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-04-23 06:36
Åtgärdat: 2021-04-23 06:36
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-04-23 06:36
Åtgärdat: 2021-04-23 07:58
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2021-04-18 09:59
Åtgärdat: 2021-04-18 11:44
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Axvall på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Ledningsarbete Carlmarksgatan-Parkgatan:

Starttid: 2021-03-30 16:00
Åtgärdat: 2021-03-31 13:00
På grund av nödvändigt ledningsarbete kommer vattnet att stängas av, onsdagen den 31 mars kl. 09:30 på Carlmarksgatan-Parkgatan. Vattnet beräknas vara tillbaka senast 12:00. Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma, spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Ledningsarbete Hovslagaregatan/Kammakaregatan:

Starttid: 2021-03-26 08:30
Åtgärdat: 2021-03-26 17:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 26 mars, att vara ett avbrott i vattenleveransen på Hovslagaregatan/Kammakaregatan från 09:30. Arbetet beräknas ta några timmar.

Ledningsarbete Guldbrandsgatan och Bommagatan:

Starttid: 2021-03-24 08:17
Åtgärdat: 2021-03-24 16:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 24 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Guldbrandsgatan och Bommagatan mellan kl 10.00-15.00.

Ledningsarbete Bommagatan:

Starttid: 2021-03-22 08:27
Åtgärdat: 2021-03-22 14:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 22 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Bommagatan mellan kl 10.00-13.00.

Driftstörning Fiber:

Starttid: 2021-03-20 09:12
Åtgärdat: 2021-03-20 12:42
För närvarande har Göliska driftstörningar i flera områden. Internet, nätverk mm påverkas. Kommunens hemsida fungerar inte, www.skara.se. Arbete pågår för att lösa problemet.

Lågt vattentryck Nyboholm:

Starttid: 2021-03-17 10:05
Åtgärdat: 2021-03-19 17:00
För närvarande har vi problem med lågt vattentryck på Nyboholm på grund av ledningsarbete.

Ledningsarbete Guldsmedsgatan:

Starttid: 2021-03-11 09:56
Åtgärdat: 2021-03-11 16:30
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 11 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Guldsmedsgatan mellan kl 12.00-16.00.

Ledningsarbete Härlundagatan/Oxbacksgatan:

Starttid: 2021-03-07 14:00
Åtgärdat: 2021-03-08 16:30
På grund av ledningsarbete kommer det på måndag den 8 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Härlundagatan 10 och Oxbacksgatan 1 mellan kl 13.00-16.00.

Ledningsarbete Valhallagatan 38-42:

Starttid: 2021-03-04 08:26
Åtgärdat: 2021-03-04 16:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, torsdag den 4 mars, vara ett avbrott i elleveransen på Valhallagatan 38-42 mellan kl 13.00-15.00.

Ledningsarbete Svartbrödragatan:

Starttid: 2021-03-03 08:02
Åtgärdat: 2021-03-03 13:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, onsdag den 3 mars, vara ett avbrott i elleveransen på Svartbrödragatan 4 mellan kl 10.00-12.00.

Ledningsarbete Carlmarksgatan:

Starttid: 2021-03-01 12:01
Åtgärdat: 2021-03-01 15:08
Idag måndag 1/3 kommer vi utföra ett planerat vattenledningsarbete kl 13.00 på Carlmarksgatan. Avstängningen tros pågå i ca 2 - 3 timmar, se därför till att ha vatten tillgängligt i hemmet. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt, spola tills det försvinner. Undvik vit tvätt.

Underhållsarbete Vinköl:

Starttid: 2021-03-01 07:54
Åtgärdat: 2021-03-01 13:00
Just nu pågår ett underhållsarbete av avloppsnätet i Vinköl. Detta medför att avloppsanläggningar kan komma att avge larm.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2021-02-22 06:51
Åtgärdat: 2021-02-22 11:34
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Södra Skara på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2021-02-18 16:48
Åtgärdat: 2021-02-19 12:36
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Vinköl. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Ledningsarbete Erikbersgatan/Petersburgsgatan:

Starttid: 2021-02-16 10:03
Åtgärdat: 2021-02-16 14:24
På grund av ledningsarbete på Erikbersgatan/Petersburgsgatan kommer avbrott i vattenleverans att ske idag, tisdag 16/2 från kl 10:00. Vattenleveransen beräknas åter senare under dagen. Vatten finns att hämta vid vår vattenkiosk på Björkelundsgatan.

Lågt vattentryck Petersburgsgatan:

Starttid: 2021-02-15 14:00
Åtgärdat: 2021-02-19 16:00
För närvarande har vi problem med lågt vattentryck på Petersburgsgatan på grund av en läcka. Det kan förekomma missfärgat/grumligt vatten, detta är ofarligt och försvinner genom att spola en stund i kranen. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Brunt vatten i Axvall:

Starttid: 2021-02-08 17:10
Åtgärdat: 2021-02-15 08:04
Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma i Axvall (eller andra områden?), spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Avbrott i vattenleverans hela Skara:

Starttid: 2021-02-07 13:22
Åtgärdat: 2021-02-07 17:01
En vattenläcka har uppstått på Skaraborgs vattens ledningsnät. Vatten till Skara levereras istället via vattentornet just nu. Detta påverkar trycket som sannolikt blir lägre under dagen. Vi uppmanar till sparsamhet av vattenförbrukning tills dess att läckan är åtgärdad.//17.00: Vattenleveransen är normal igen.

Ledningsarbete Sjögårdsgatan:

Starttid: 2021-02-08 15:30
Åtgärdat: 2021-02-09 16:30
Tisdagen den 9 februari kl 09.30 kommer vi utföra ett planerat vattenledningsarbete på Sjögårdsgatan. Avstängningen tros pågå i ca 2 - 3 timmar, se därför till att ha vatten tillgängligt i hemmet. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt, spola tills det försvinner. Undvik vit tvätt.

Ledningsarbete Sjögårdsgatan:

Starttid: 2021-02-03 15:50
Åtgärdat: 2021-02-04 16:00
Torsdagen den 4 februari 2021 kommer vi utföra planerat ledningsarbetet på Sjögårdsgatan, avbrott kan förekomma någon gång mellan 08:00-16:00. Mer information finner du under nyheten "Ledningsarbete Sjögårdsgatan".

Elavbrott:

Starttid: 2021-02-01 15:30
Åtgärdat: 2021-02-01 17:06
För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Fjv:

Starttid: 2021-02-01 06:13
Åtgärdat: 2021-02-01 15:37
Störningar kan förekomma i fjärrvärmeleveransen, mest sannolikt är att du som kund inte påverkas alls. Felorsak är lokaliserad och åtgärd pågår.

Vattenfall:

Starttid: 2021-02-08 08:00
Åtgärdat: 2021-02-19 17:00
Vattenfall utför större arbeten på sina ledningar mellan den 8-19/2.

Vi tar gärna emot ditt samtal/mejl, men undviker för närvarande besök:

Starttid: 2020-04-23 08:00
Välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.