Hoppa till huvudinnehåll

Driftinfo

Driftinformation

När vi utför vissa arbeten händer det att vi behöver stänga av vatten, el eller fjärrvärme i ett område. Det är då en planerad avstängning och de berörda är aviserade via en lapp i brevlådan. Men ibland sker det även oförutsedda saker som kan leda till ett driftstopp på någon eller flera av våra tjänster. På denna sidan kan du se både planerade och oförutsedda händelser som kan påverka dig.

Finns inte det ärendet du letar efter här? Gör en felanmälan!


Det här betyder de olika färgkoderna:

Planerat avbrott | Pågående avbrott | Åtgärdat avbrott

Aktuella ärenden

Avbrott fiber:

Starttid: 2022-01-20 14:01
Åtgärdat: 2022-01-21 15:58
Det har skett en avgrävning av fiberkabel vilket drabbar Kammakaregatan, Tunnbindaregatan, Muraregatan samt Garvaregatan. Arbetet med att laga detta har påbörjats och bli klart imorgon fredag.

Vattenläcka Djäknegatan/Östra Kungshusgatan:

Starttid: 2022-01-12 11:05
Åtgärdat: 2022-01-12 20:00
Vattenläckan som orsakade problem med vattenleveransen i området kring Djäknegatan och Östra Kungshusgatan på grund av läcka är nu åtgärdat. Grumligt vatten och luft kan förekomma, spola tills det försvinner.

Vattenläcka Västra Kungshusgatan 4:

Starttid: 2022-01-11 15:44
Åtgärdat: 2022-01-12 07:21
För närvarande har vi vattenläcka vid Västra Kungshusgatan 4. Vattnet kan komma att stängas undertiden vi åtgärdar läckan och kommer medföra avstängd eller begränsad framkomlighet för trafiken. Läckan är planerad att åtgärdas under kvällen.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-01-10 12:46
Åtgärdat: 2022-01-10 12:46
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2022-01-10 12:46
Åtgärdat: 2022-01-10 12:46
För närvarande råder det elavbrott i Norra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Problem med avloppet i Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-12-20 10:19
Åtgärdat: 2021-12-20 17:00
Det har under dagen varit problem med avloppet i Skånings-Åsaka. Felet är nu avhjälpt. De som drabbats kan återställa sina pumpar, i de fall larmet fortsatt blinkar.

Avstängning av vattnet i området runt gamla vattentornet:

Starttid: 2021-12-09 07:00
Åtgärdat: 2021-12-09 14:30
Torsdagen en 9 december kommer det vara avbrott i vattenleveransen för att åtgärda en vattenläcka. Avstängningen kommer att ske 09:30 och arbetet beräknas vara klart under dagen. Gäller Munkågatan, Richetsgatan, Domaregatan, Eskilsgatan, Döbelnsgatan, delar av Härlundagatan och området kring gamla vattentornet.

Avlopsstopp Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-11-29 09:03
Åtgärdat: 2021-11-29 15:09
Igår uppstod ett stopp i avloppet i Skånings-Åsaka, väster om E20. Problemen kvarstår idag, och vi kommer därför underhållsspola under förmiddagen.

Varierande vattentryck i Skånings-Åsaka:

Starttid: 2021-11-22 08:54
Åtgärdat: 2021-11-22 16:00
På grund av arbete på ledningarna kan det förekomma varierande tryck på vattnet under dagen, 2021-11-22, i Skåning-Åsaka.

Avlopp prinshaga:

Starttid: 2021-11-16 12:00
Åtgärdat: 2021-11-17 08:19
Ett fel har uppstått vid pumpstationen Prinshaga, utanför Axvall. Vi arbetar på en lösning, felet orsakar inga problem hos våra kunder.

Avlopp i S-Å Myråsen:

Starttid: 2021-11-12 08:12
Åtgärdat: 2021-11-12 11:56
Det upplevs avloppsproblem i Skånings-Åsaka, Myråsen sedan igår kväll. Vi felsöker just nu och åtgärdar sedan.

Avstängning av Klostergatan och delar av Vallgatan:

Starttid: 2021-11-04 09:33
Åtgärdat: 2021-12-29 08:00
Under vecka 46 påbörjas ett arbete på parkering och väg mellan Ica Munken och Vallgatan. Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet och begränsade parkeringsmöjligheter. Jobbet beräknas hålla på fram till jul. Se nyhet "Avstängning av Klostergatan och delar av Vallgatan" för mer information.

Planerat avbrott i vattenleveransen:

Starttid: 2021-10-18 15:29
Åtgärdat: 2021-10-20 13:00
* Onsdag 20 oktober, mellan 09:30-12:00, kommer det vara avbrott i vattenleveransen på grund av underhållsarbete. Gäller norra delen av Vallgatan och villaområdet söder om Marie kyrkogård.

Vallgatan avstängd:

Starttid: 2021-10-08 15:49
Åtgärdat: 2021-10-31 22:00
* Ledningsarbete på Vallgatan innebär förbud mot genomfart mellan Kämpagatan och Axvallagatan. Arbetet startat 11 oktober och pågår till början av december. Läs nyhet nedan för mer info

Avbrott Fibernät:

Starttid: 2021-10-22 08:00
Åtgärdat: 2021-10-27 17:00
Ett planerat avbrott sker i fibernätet den 27 oktober, för mer information www.fastbit.se

Avbrott i vattenleveransen på Carlmarksgatan:

Starttid: 2021-10-07 11:03
Åtgärdat: 2021-10-07 15:00
På grund av underhållsarbete kommer vattnet att stängas av på Carlmarksgatan, torsdagen den 7 oktober vid 13:30. Arbetet kommer att pågå ca en timme.

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen på Sven Dahlgrensgatan och Carl Torinsgatan:

Starttid: 2021-09-30 07:00
Åtgärdat: 2021-09-30 11:00
Torsdagen den 30 september kommer vattnet att vara avstängt på Sven Dahlgrensgatan och Carl Torinsgatan mellan ca 09:30 - 10:30, på grund av underhållsarbete.

Planerat avbrott i fjv leverans:

Starttid: 2021-08-31 10:00
Åtgärdat: 2021-09-02 10:00
Natten mellan 1-2 september, mellan kl. 22.30 och 04.00 kommer ett planerat avbrott ske i fjärrvärmeleveransen kring adresserna Gunnar Wennerbergsgatan, Alandersgatan, Hindsbogatan, Marumsgatan mfl. Avisering har gått ut till berörda.

Avbrott i vattenleveransen Odengatan:

Starttid: 2021-08-13 16:00
Åtgärdat: 2021-08-29 22:00
Avbrott i vattenleveransen på Odengatan pga ledningsbyte from v 33. Mer info finns under nyheten Avstängning av vatten Odengatan.

:

Starttid: 2021-07-27 08:00
Åtgärdat: 2021-07-27 17:00
Elavbrottet denna morgon och igår orsakades av fel i överliggande nät (Vattenfall).

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 07:07
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-27 06:18
Åtgärdat: 2021-07-27 06:18
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-26 00:53
Åtgärdat: 2021-07-26 00:53
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-07-26 00:52
Åtgärdat: 2021-07-26 00:52
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Telefoni:

Starttid: 2021-06-01 07:00
Åtgärdat: 2021-06-01 18:00
Den 1 juni byter vi telefonisystem. Om det mot förmodan uppstår problem, vänligen ring senare eller skicka ärendet via mail istället.

Ledningsarbete i Rondellen Skaraborgsgatan-Kämpagatan:

Starttid: 2021-05-14 19:23
Åtgärdat: 2021-06-30 09:00
Ledningsarbete som pågår 17 maj- slutet av juni kommer medföra trafikstörningar i rondellen Skaraborgsgatan-Kämpagatan. Se www.skaraenergi.se/nyheter/rondell för mer info.

Ledningsarbete på Riddaregatan:

Starttid: 2021-05-07 10:00
Åtgärdat: 2021-05-31 08:00
Ledningsarbete på Riddaregatan där vi i denna etapp byter sträckan mellan Junkergatan och Djurgårdsgatan. I samband med att vi byter ut de gamla vattenledningarna kan vattnet bli missfärgat av rost, detta är ofarligt och går att spola bort. Arbetet tar ca 2-3 veckor.

Avbrott i vattenleveransen kring Husargatan i Axvall:

Starttid: 2021-04-26 11:35
Åtgärdat: 2021-04-26 14:00
På grund av nödvändigt ledningsarbete kan det idag förekomma avbrott i vattenleveransen i området kring Husargatan i Axvall. Arbetet beräknas vara klart under dagen. Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma, spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-04-23 06:36
Åtgärdat: 2021-04-23 06:36
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2021-04-23 06:36
Åtgärdat: 2021-04-23 07:58
För närvarande råder det elavbrott i Hela Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2021-04-18 09:59
Åtgärdat: 2021-04-18 11:44
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Axvall på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Ledningsarbete Carlmarksgatan-Parkgatan:

Starttid: 2021-03-30 16:00
Åtgärdat: 2021-03-31 13:00
På grund av nödvändigt ledningsarbete kommer vattnet att stängas av, onsdagen den 31 mars kl. 09:30 på Carlmarksgatan-Parkgatan. Vattnet beräknas vara tillbaka senast 12:00. Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma, spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Ledningsarbete Hovslagaregatan/Kammakaregatan:

Starttid: 2021-03-26 08:30
Åtgärdat: 2021-03-26 17:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 26 mars, att vara ett avbrott i vattenleveransen på Hovslagaregatan/Kammakaregatan från 09:30. Arbetet beräknas ta några timmar.

Ledningsarbete Guldbrandsgatan och Bommagatan:

Starttid: 2021-03-24 08:17
Åtgärdat: 2021-03-24 16:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 24 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Guldbrandsgatan och Bommagatan mellan kl 10.00-15.00.

Ledningsarbete Bommagatan:

Starttid: 2021-03-22 08:27
Åtgärdat: 2021-03-22 14:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 22 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Bommagatan mellan kl 10.00-13.00.

Driftstörning Fiber:

Starttid: 2021-03-20 09:12
Åtgärdat: 2021-03-20 12:42
För närvarande har Göliska driftstörningar i flera områden. Internet, nätverk mm påverkas. Kommunens hemsida fungerar inte, www.skara.se. Arbete pågår för att lösa problemet.

Lågt vattentryck Nyboholm:

Starttid: 2021-03-17 10:05
Åtgärdat: 2021-03-19 17:00
För närvarande har vi problem med lågt vattentryck på Nyboholm på grund av ledningsarbete.

Ledningsarbete Guldsmedsgatan:

Starttid: 2021-03-11 09:56
Åtgärdat: 2021-03-11 16:30
På grund av ledningsarbete kommer det idag, den 11 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Guldsmedsgatan mellan kl 12.00-16.00.

Ledningsarbete Härlundagatan/Oxbacksgatan:

Starttid: 2021-03-07 14:00
Åtgärdat: 2021-03-08 16:30
På grund av ledningsarbete kommer det på måndag den 8 mars, att vara ett avbrott i elleveransen på Härlundagatan 10 och Oxbacksgatan 1 mellan kl 13.00-16.00.

Ledningsarbete Valhallagatan 38-42:

Starttid: 2021-03-04 08:26
Åtgärdat: 2021-03-04 16:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, torsdag den 4 mars, vara ett avbrott i elleveransen på Valhallagatan 38-42 mellan kl 13.00-15.00.

Ledningsarbete Svartbrödragatan:

Starttid: 2021-03-03 08:02
Åtgärdat: 2021-03-03 13:00
På grund av ledningsarbete kommer det idag, onsdag den 3 mars, vara ett avbrott i elleveransen på Svartbrödragatan 4 mellan kl 10.00-12.00.

Ledningsarbete Carlmarksgatan:

Starttid: 2021-03-01 12:01
Åtgärdat: 2021-03-01 15:08
Idag måndag 1/3 kommer vi utföra ett planerat vattenledningsarbete kl 13.00 på Carlmarksgatan. Avstängningen tros pågå i ca 2 - 3 timmar, se därför till att ha vatten tillgängligt i hemmet. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt, spola tills det försvinner. Undvik vit tvätt.

Underhållsarbete Vinköl:

Starttid: 2021-03-01 07:54
Åtgärdat: 2021-03-01 13:00
Just nu pågår ett underhållsarbete av avloppsnätet i Vinköl. Detta medför att avloppsanläggningar kan komma att avge larm.

Driftinformation – Vatten:

Starttid: 2021-02-22 06:51
Åtgärdat: 2021-02-22 11:34
För närvarande har vi problem med vattenleveransen i Södra Skara på grund av läcka. Avstängningen Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Driftinformation – Avlopp:

Starttid: 2021-02-18 16:48
Åtgärdat: 2021-02-19 12:36
För närvarande är det stopp eller problem med avloppet i Vinköl. Problemet kan ha drabbat enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Ledningsarbete Erikbersgatan/Petersburgsgatan:

Starttid: 2021-02-16 10:03
Åtgärdat: 2021-02-16 14:24
På grund av ledningsarbete på Erikbersgatan/Petersburgsgatan kommer avbrott i vattenleverans att ske idag, tisdag 16/2 från kl 10:00. Vattenleveransen beräknas åter senare under dagen. Vatten finns att hämta vid vår vattenkiosk på Björkelundsgatan.

Lågt vattentryck Petersburgsgatan:

Starttid: 2021-02-15 14:00
Åtgärdat: 2021-02-19 16:00
För närvarande har vi problem med lågt vattentryck på Petersburgsgatan på grund av en läcka. Det kan förekomma missfärgat/grumligt vatten, detta är ofarligt och försvinner genom att spola en stund i kranen. Felsökning pågår och klarrapporteras här efter åtgärd.

Brunt vatten i Axvall:

Starttid: 2021-02-08 17:10
Åtgärdat: 2021-02-15 08:04
Missfärgat eller brunt vatten kan förekomma i Axvall (eller andra områden?), spola tills det försvinner och undvik ljus tvätt. Det är ofarligt.

Avbrott i vattenleverans hela Skara:

Starttid: 2021-02-07 13:22
Åtgärdat: 2021-02-07 17:01
En vattenläcka har uppstått på Skaraborgs vattens ledningsnät. Vatten till Skara levereras istället via vattentornet just nu. Detta påverkar trycket som sannolikt blir lägre under dagen. Vi uppmanar till sparsamhet av vattenförbrukning tills dess att läckan är åtgärdad.//17.00: Vattenleveransen är normal igen.

Ledningsarbete Sjögårdsgatan:

Starttid: 2021-02-08 15:30
Åtgärdat: 2021-02-09 16:30
Tisdagen den 9 februari kl 09.30 kommer vi utföra ett planerat vattenledningsarbete på Sjögårdsgatan. Avstängningen tros pågå i ca 2 - 3 timmar, se därför till att ha vatten tillgängligt i hemmet. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt, spola tills det försvinner. Undvik vit tvätt.

Ledningsarbete Sjögårdsgatan:

Starttid: 2021-02-03 15:50
Åtgärdat: 2021-02-04 16:00
Torsdagen den 4 februari 2021 kommer vi utföra planerat ledningsarbetet på Sjögårdsgatan, avbrott kan förekomma någon gång mellan 08:00-16:00. Mer information finner du under nyheten "Ledningsarbete Sjögårdsgatan".

Elavbrott:

Starttid: 2021-02-01 15:30
Åtgärdat: 2021-02-01 17:06
För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Fjv:

Starttid: 2021-02-01 06:13
Åtgärdat: 2021-02-01 15:37
Störningar kan förekomma i fjärrvärmeleveransen, mest sannolikt är att du som kund inte påverkas alls. Felorsak är lokaliserad och åtgärd pågår.

Vattenfall:

Starttid: 2021-02-08 08:00
Åtgärdat: 2021-02-19 17:00
Vattenfall utför större arbeten på sina ledningar mellan den 8-19/2.

Vi tar gärna emot ditt samtal/mejl, men undviker för närvarande besök:

Starttid: 2020-04-23 08:00
Välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.