Driftinfo

Driftinformation

När vi utför vissa arbeten händer det att vi behöver stänga av vatten, el eller fjärrvärme i ett område. Det är då en planerad avstängning och de berörda är aviserade via en lapp i brevlådan. Men ibland sker det även oförutsedda saker som kan leda till ett driftstopp på någon eller flera av våra tjänster. På denna sidan kan du se både planerade och oförutsedda händelser som kan påverka dig.

Finns inte det ärendet du letar efter här? Gör en felanmälan!


Det här betyder de olika färgkoderna:

Planerat avbrott | Pågående avbrott | Åtgärdat avbrott

Aktuella ärenden

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2020-07-06 20:33
Åtgärdat: 2020-07-06 20:34
För närvarande råder det elavbrott i Södra Skara. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

Driftinformation – Elnät:

Starttid: 2020-07-06 11:44
Åtgärdat: 2020-07-06 11:44
Elavbrott råder fortfarande kring området "Kvarnslätten" då träd fallit på ledningarna. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. I Stenum är elen åter.

Elavbrott stenum:

Starttid: 2020-07-06 11:15
Åtgärdat: 2020-07-06 11:57
För närvarande råder det elavbrott i området kring Stenum. Störning kan drabba enstaka eller flera hushåll. Felsökning pågår och klarrapporteras efter åtgärd.

VA Källegatan:

Starttid: 2020-06-29 13:01
Åtgärdat: 2020-07-01 02:00
På grund av ledningsarbete på Källegatan kommer avbrott i vattenleverans ske under tisdag 30/6 mellan kl.09.30 och 13.00. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Ledningsarbete Fagerströmsgatan:

Starttid: 2020-04-29 13:38
Åtgärdat: 2020-05-11 17:00
På grund av ledningsarbete på Fagerströmsgatan kan korta avbrott i vattenleverans ske i området. Missfärgat vatten eller luft kan förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Trafikstörningar på gatan kan förekomma.

Ledningsarbete Mejerigatan:

Starttid: 2020-04-28 08:22
Åtgärdat: 2020-04-28 16:00
I samband med ett ledningsarbete kommer vattenavstängning att ske idag den 28 april i området kring Mejerigatan i Axvall. Vattenavstängningen kommer pågå från kl 09.30 och några timmar framåt. Missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Missfärgat vatten Skaraborgsgatan:

Starttid: 2020-04-17 11:42
Åtgärdat: 2020-04-20 16:00
På grund av ledningsarbete kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma på Skaraborgsgatan, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Luft i vattenledningar:

Starttid: 2020-04-16 15:25
Åtgärdat: 2020-04-24 16:00
Ett pågående ledningsarbete kan leda till att vattnet i stora delar av Skara blir skummigt och/eller bubbligt. Detta är ofarligt och beror på luft i vattnet.

Planerat elavbrott Kaplansgatatan 7 A, 9 och 11:

Starttid: 2020-04-21 12:00
Åtgärdat: 2020-04-22 14:00
På grund av underhållsarbete på Kaplansgatan har vi ett planerat avbrott onsdagen den 22 april mellan kl 09:30 -13:30.

Bedrägerisamtal:

Starttid: 2020-04-14 13:54
Åtgärdat: 2020-04-23 11:06
Vi har fått vetskap om att någon ringer runt till våra kunder och säger sig undersöka avlopp åt Skara Kommuns/Skara Energis vägnar. Detta stämmer inte! Uppstår det problem i våra ledningar som är relaterade till just dina avloppsledningar, tar VI kontakt med dig, vi använder inte ombud i dessa ärenden. De kontroller som vi utför sker normalt ute i gatan. Kontakta oss gärna om du är osäker på om det är Skara Energi som kontaktat dig.

Ledningsarbete delar av Vallgatan:

Starttid: 2020-04-08 10:38
Åtgärdat: 2020-04-09 12:00
På grund av ledningsarbete på Vallgatan kan avbrott i vattenleverans ske under tisdag 7/4 från kl 8.30 och troligtvis några timmar framåt. Avbrottet påverkar framförallt Vallgatan 6 mot Vallborgen. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Ledningsarbete Väpnaregatan:

Starttid: 2020-04-08 09:00
Åtgärdat: 2020-04-08 10:00
På grund av ledningsarbete på Väpnaregatan och Folkungagatan sker ett avbrott i vattenleverans under onsdag 8/4. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Ledningsarbete Sörskogen:

Starttid: 2020-04-06 15:14
Åtgärdat: 2020-04-07 11:00
På grund av ledningsarbete i området Sörskogen kommer ett avbrott i vattenleverans ske under tisdag 7/4 mellan klockan 9.30-10.30.

Ledningsarbete Vallgatan:

Starttid: 2020-04-06 12:00
Åtgärdat: 2020-04-07 16:00
På grund av ledningsarbete på Vallgatan kan avbrott i vattenleverans ske under tisdag 7/4. Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner.

Vi tar gärna emot ditt samtal/mejl, men undviker för närvarande besök:

Starttid: 2020-04-23 08:00
Åtgärdat: 2020-06-17 14:17
Välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.