Hoppa till huvudinnehåll

Flyttanmälan

Flyttanmälan

I formuläret nedan kan du enkelt teckna och/eller säga upp avtal för den bostad du flyttar till eller ifrån.

Vid inflytt tecknar du avtal för de tjänster som tillhör din bostad. Är du osäker på vilka tjänster som gäller din bostad kan du alltid kontakta oss på kundservice. Saknas elnätsavtal kan elen komma att stängas av.
När du flyttar in i en bostad som är anslutet till vårt elnät får du automatiskt ett anvisat elpris från Billinge Energi. Läs mer om anvisat elpris. Vi rekommenderar att du aktivt väljer ett elhandelsavtal för att få ett bättre pris på din el.

Vid utflytt säger du upp de tjänster som du tecknat avtal för. Vill du flytta med ditt elhandelsavtal kontaktar du din elhandelsleverantör. Vi vill göra er uppmärksamma på att flyttdatum inte alltid är samma som uppsägningsdatum. Kontrollera datum på överlåtelseavtal/hyresavtal. Observera! Bredbandstjänster via Fastbit ska alltid sägas upp separat. Detta gör du skriftligen till info@fastbit.se.

 

 Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.