Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Vi gör el till en möjlighet i Skara!

Med hög leveranssäkerhet ser Skara Energi till att din leverans av el når dig oavsett vilket elhandelsbolag du har avtal med.

Vårt elnät

Skara Energi är huvudaktören inom elnätet i Skara kommun och vårt elnät omfattar Skara tätort med viss omnejd. I hela kommunen finns nämligen flera aktörer vad gäller elnätet och på kartan nedan kan du se vilket område som tillhör vilken nätägare.  Elnätsbolaget äger elnätet där du bor och ansvarar för drift och underhåll av elledningarna. Vi har valt att anlita Kinnekulle Energi för att hjälpa oss med underhållet av elnätet och vi finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Leveranssäkerhet i Skara Energis elnät

 Nätområden

På kartan ovan ser du vilka fler aktörer som finns inom kommunen. Du har inte möjlighet att välja elnätsbolag.

SKA = Skara Energi AB
VIN   = Vinninga elektriska förening
KKB = Kinnekulle Energi
VAB = Vallebygdens Energi
MYN = Vattenfall eldistribution AB
ARD = Vattenfall eldistribution AB

Skillnaden mellan elhandel och elnät

Elnätsägaren är som ovan nämnt det bolag som äger elnätet. Detta bolag är ej valbart för dig som kund utan du betalar elnätsavgiften till det bolag som äger elnätet där din bostad är belägen. Efter att du tecknat ett elnätsavtal har du möjligheten att välja vilket elhandelsbolag du vill köpa din el ifrån. Om du inte gör ett aktivt val av elavtal får du ett anvisat elpris, vilket oftast är högre än om du tecknar ett avtal.

Läs mer om anvisat elpris