Hoppa till huvudinnehåll

Mikroproduktion

Mikroproduktion

Som mikroproducent räknas du om du producerar förnybar el som framställs av sol, vind eller vatten. Exempel kan vara solceller eller vattenkraft. Fler och fler väljer att producera sin egen el och det kan du med!

Innan du beställer din anläggning

Innan du beställer din anläggning kan det vara bra att ha beräknat rätt storlek på anläggningen, att du har sökt bygglov vid behov och att du kontrollerat hur det fungerar med eventuella ROT-avdrag respektive investeringsbidrag. Du anlitar sedan en elinstallatör.

Abonnemang och mätning

När du installerar en mikroproduktionsanläggning anmäler din installatör detta till oss på Skara Energi. Vi installerar en mätare som mäter både din produktion och din förbrukning per timme, kontrollerar att säkringen inte överstiger 63 A, och vi lägger upp två abonnemang.

Förbrukningsabonnemanget fungerar som ett vanligt abonnemang där du betalar nätavgift för den el du tar ut från nätet och du faktureras löpande tillsammans med andra nyttigheter. Det andra abonnemanget som är produktionsabonnemanget debiteras inga anslutnings-eller nätavgifter.

Här ser du vad mer i detalj som gäller för anslutning av mikroproduktion i vårt nät
Tekniska krav anslutning mikroproduktionsanläggning

Försäljning av el

Du har rätt att sälja din överskottsel till valfritt elhandelsbolag. Se skatteverkets hemsida för vad som gäller för moms. Har du avtal på din förbrukning på anläggningen råder mottagningsplikt vad gäller produktionen hos samma elhandlare. Mer information finner du hos din elhandlare.

Skattereduktion*

Du kan få skattereduktion om din produktion på årsbasis överstiger din förbrukning. Elnätsbolaget skickar in kontrolluppgifter på de produktionsanläggningar vi har i nätområdet. Skattereduktionen är för närvarande 60 öre/kwh och du kan få max 18 000 kr/år.

Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Inkomstskatt och Energiskatt*

Inkomsterna från försäljningen av överskottselen räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år utan att behöva betala inkomstskatt. Du behöver heller inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att effekten inte överstiger 225 kW.

Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Elcertifikat

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via Energimyndigheten. När anläggningen är godkänd får även nätägaren detta besked och börjar rapportera in till certifikatregistret, Cesar.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se.

*Gäller privatperson, är du näringsidkare kontaktar du skatteverket för mer information.

Kontakta oss för tekniska villkor