Hoppa till huvudinnehåll

Produktion

Produktion och Mikroproduktion och energilager

Som producent räknas du om du producerar förnybar el som framställs av sol, vind, gas eller vatten och även energilager. Exempel kan vara solceller eller vattenkraft. Fler och fler väljer att producera sin egen el och det kan du med!

Innan du beställer din anläggning

Innan du beställer din anläggning kan det vara bra att ha beräknat rätt storlek på anläggningen, att du har sökt bygglov vid behov och att du kontrollerat hur det fungerar med eventuella ROT-avdrag respektive investeringsbidrag. Du anlitar sedan en elinstallatör.
Innan du installerar en produktionsanläggning skickar din installatör en förfrågan till oss på Skara Energi, det är först när vi svarat på denna förfrågan som du vet att du får ansluta din anläggning till vårt nät. Se därför till att din installatör fått ett positivt svar från oss innan installation sker.

Kontrollera gärna med Skatteverket vad som gäller för avdrag för Grön teknik för produktionsanläggning respektive batterilager.
Skatteverket – Grön teknik
Skatteverket – batterilager och Grön teknik

Abonnemang och mätning

Efter din definierar vi vilken typ av produktion det är, och vi lägger upp ett produktionsavtal för ett sk inmatningsabonnemang. Ditt vanliga abonnemang, utmatningsabonnemanget fungerar som ett vanligt abonnemang där du betalar nätavgift för den el du tar ut från nätet. Det andra abonnemanget som är produktionsabonnemanget debiteras enligt vår vid var tid gällande prislista. . Våra priser och avtalsvillkor hittar du här

Här ser du vad mer i detalj som gäller för anslutning av mikroproduktion i vårt nät
Tekniska krav anslutning mikroproduktionsanläggning

Det finns fyra olika typer av produktion; Mikroproduktion, Småskalig produktion lågspänning, Småskalig produktion högspänning samt storskalig produktion.
Något som kommer är även batterilagring, här kommer mycket ske

Försäljning av el

Du har rätt att sälja din överskottsel till valfritt elhandelsbolag, det råder olika villkor för mikroproduktion respektive annan produktion.

Se skatteverkets hemsida för vad som gäller för moms.

Har du en mikroproduktionsanläggning och avtal på din förbrukning på anläggningen råder mottagningsplikt vad gäller produktionen hos samma elhandlare. Mer information finner du hos din elhandlare.

Skattereduktion*

Du kan få skattereduktion om din mikroproduktion på årsbasis understiger din förbrukning. Elnätsbolaget skickar in kontrolluppgifter på de produktionsanläggningar vi har i nätområdet.
Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Inkomstskatt och Energiskatt*

Inkomsterna från försäljningen av överskottselen räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till ett grundbelopp utan att behöva betala inkomstskatt. Du behöver heller inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att effekten inte överstiger 225 kW.  Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Elcertifikat

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via Energimyndigheten. När anläggningen är godkänd får även nätägaren detta besked och börjar rapportera in till certifikatregistret, Cesar.
Mer information finns på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se.

*Gäller mikroproduktion, privatperson, är du näringsidkare kontaktar du skatteverket för mer information.

Kontakta oss för tekniska villkor