Hoppa till huvudinnehåll

Mikroproduktion

Produktion och Mikroproduktion

Som producent räknas du om du producerar förnybar el som framställs av sol, vind eller vatten. Exempel kan vara solceller eller vattenkraft. Fler och fler väljer att producera sin egen el och det kan du med!

Innan du beställer din anläggning

Innan du beställer din anläggning kan det vara bra att ha beräknat rätt storlek på anläggningen, att du har sökt bygglov vid behov och att du kontrollerat hur det fungerar med eventuella ROT-avdrag respektive investeringsbidrag. Du anlitar sedan en elinstallatör.
Innan du installerar en produktionsanläggning skickar din installatör en förfrågan till oss på Skara Energi, det är först när vi svarat på denna förfrågan som du vet att du får ansluta din anläggning till vårt nät. Se därför till att din installatör fått ett positivt svar från oss innan installation sker.

Abonnemang och mätning

Efter din installation, anpassar vi din mätare så att den både mäter produktion och din förbrukning per timme, vi definierar vilken typ av produktion det är, och vi lägger upp ett produktionsabonnemang. Ditt vanliga abonnemang, förbrukningsabonnemanget fungerar som ett vanligt abonnemang där du betalar nätavgift för den el du tar ut från nätet. Det andra abonnemanget som är produktionsabonnemanget debiteras enligt vår prislista. Uppfyller din anläggning krav på mikroproduktion debiteras inga avgifter. Våra priser och avtalsvillkor hittar du här

Här ser du vad mer i detalj som gäller för anslutning av mikroproduktion i vårt nät
Tekniska krav anslutning mikroproduktionsanläggning

Försäljning av el

Du har rätt att sälja din överskottsel till valfritt elhandelsbolag, det råder lite olika villkor för mikroproduktion respektive annan produktion.
Se skatteverkets hemsida för vad som gäller för moms. Har du en mikroproduktionsanläggning och avtal på din förbrukning på anläggningen råder mottagningsplikt vad gäller produktionen hos samma elhandlare. Mer information finner du hos din elhandlare.

Skattereduktion*

Du kan få skattereduktion om din mikroproduktion på årsbasis understiger din förbrukning. Elnätsbolaget skickar in kontrolluppgifter på de produktionsanläggningar vi har i nätområdet. Skattereduktionen är för närvarande 60 öre/kwh och du kan få max 18 000 kr/år.
Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Inkomstskatt och Energiskatt*

Inkomsterna från försäljningen av överskottselen räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år utan att behöva betala inkomstskatt. Du behöver heller inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att effekten inte överstiger 225 kW.

Mer information finns på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Elcertifikat

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via Energimyndigheten. När anläggningen är godkänd får även nätägaren detta besked och börjar rapportera in till certifikatregistret, Cesar.
Mer information finns på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se.

*Gäller mikroproduktion, privatperson, är du näringsidkare kontaktar du skatteverket för mer information.

Kontakta oss för tekniska villkor