Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Vi gör fiber till en möjlighet i Skara!

Vår lösning bidrar till att livet i Skara blir just det bästa. På jobbet och hemma, att ska ha tillgång till ett bredband som klarar både dagens och framtidens digitala tjänster. Med bredband via fiber får du ett nät som är snabbt och säkert utan avbrott och begränsningar.  I samarbete med Openbit och Fastbit skapar vi ett attraktivt stadsnät i Skara kommun.
Intresset är starkt för att ansluta sig till vårt snabba fibernät både för villor, flerfamiljsbostäder och företag, det är en investering som ökar värdet på din fastighet.

Vi bygger ett så kallat öppet stadsnät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda tjänster inom internet, telefoni och tv. Vi levererar alltså själva kabeln och anslutningen hem till dig, innehållet köper du själv.

Framtidens teknik

Fiberoptik nyttjar ljuset för att överföra data. Kapaciteten är i det närmaste obegränsad och möjligheten att skicka data ökar hela tiden. De vanligaste tjänsterna är telefoni, tv, internet och olika hjälpmedel inom hemsjukvård som trygghetslarm, men nya tjänster utvecklas ständigt.

Det finns ett övergripande mål i Sverige som säger att vårt land ska ha bredband i världsklass. En stor användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fiberoptiken lever alltså upp till framtida krav på kapacitet och är framtidens teknik.

Finansiering

De kommunala stadsnäten byggs delvis ut med finansiering av anslutningsavgifter, alltså inte med hjälp av skattemedel. Drift, underhåll, support och utveckling av tjänster sker genom att anslutna kunder abonnerar på tjänster från leverantörerna i stadsnätet.

Nätavgifterna är inkluderade i tjänsterna och därför debiteras ingen separat nätavgift för anslutna kunder.

Fastbit = Tjänsteleverantör

I det öppna stadsnätet i Skara konkurrerar alla tjänsteleverantörer på lika villkor. Förenklat kan vi säga att Skara Energi har hand om det fysiska fibernätet medan tjänsteleverantören levererar fibertjänster hem till dig. Plattformen för stadsnätet där du kan beställa anslutning och beställa tjänster hanteras av Openbit, vår kommunikationsoperatör, som  i sin tur driftas av Fastbit.

Skara Energi är också delägare i Fastbit som är den lokala tjänsteleverantören i Skaraborg. Du kontaktar Fastbit för beställning av anslutning, tjänster och du gör även felanmälan hit.

Är du intresserad av Svartfiber eller Inplacering kontaktar du vår samarbetspartner, Netwest

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 24-03-13