Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Vi gör fiber till en möjlighet i Skara!

I samarbete med Openbit skapar vi ett attraktivt stadsnät i Skara kommun.
Intresset är starkt för att ansluta sig till vårt snabba fibernät och under året räknar vi med att möjliggöra anslutning för närmare 250 stycken villakunder och flerfamiljshus. Vi satsar också på företagsanslutningar.

Runtom i Skara pågår arbetet med att gräva ner ett fibernät, ett stadsnät. Vi levererar själva kabeln och anslutningen hem till dig, innehållet köper du själv.
Vi bygger ett så kallat öppet stadsnät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda tjänster inom internet, telefoni och tv.

I det öppna nätet råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

Läs mer om tjänsterna på Openbits hemsida.

Framtidens teknik

Fiberoptik nyttjar ljuset för att överföra data. Kapaciteten är i det närmaste obegränsad och möjligheten att skicka data ökar hela tiden. De vanligaste tjänsterna är telefoni, tv, internet och olika hjälpmedel inom hemsjukvård som trygghetslarm, men nya tjänster utvecklas ständigt.

Det finns ett övergripande mål i Sverige som säger att vårt land ska ha bredband i världsklass. En stor användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fiberoptiken lever alltså upp till framtida krav på kapacitet och är framtidens teknik.

Finansiering

De kommunala stadsnäten byggs delvis ut med finansiering av anslutningsavgifter, alltså inte med hjälp av skattemedel. Drift, underhåll, support och utveckling av tjänster sker genom att anslutna kunder abonnerar på tjänster från leverantörerna i stadsnätet.

Nätavgifterna är inkluderade i tjänsterna och därför debiteras ingen separat nätavgift för anslutna kunder.