Hoppa till huvudinnehåll

Våra värmeverk

Våra värmeverk

Skara Energi har fyra fjärrvärmeverk för att garantera en säker leverans till all våra kunder.

Värmeverket Harven

Harven

Förbränning: Biobränsle
Effekt: 2 MW
Produktion: ca 0,2 GWh (ca 20 000 m3 deponigas)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

Värmeverket Uddetorp

Uddetorp 1 & 2

Förbränning: Biobränsle
Effekt: Biobränslepannan 2 x 8 MW + rökgaskondensering 2 x 2 MW
Produktion
Flis: ca 40 GWh (ca 50 000 m3 skogsflis, 500 lastbilstransporter)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

Diakonen (reservverk)

Diakonen (reservverk)

Förbränning: Olja
Effekt: Oljepannor 2 x 4,4 MW
Produktion
Olja: ca 2,5 GWh (ca 200 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 541 ton

 

Tjuren (reservverk)

Tjuren (reservverk)

Förbränning: av olja (reservverk)
Effekt: Oljepanna 9,86 MW
Produktion
Olja: ca 0,2 GWh (ca 40 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 110 ton

Senast uppdaterad: 2024-03-13