Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Våra värmeverk

Våra värmeverk

Skara Energi har fyra fjärrvärmeverk för att garantera en säker leverans till all våra kunder.

harven

Harven

Förbränning: Biobränsle
Effekt: Biobränslepannan 10 MW + rökgaskondensering 3 MW
Gaspanna: (avställt)
Produktion
Flis: ca 50 GWh (ca 60 000 m3 skogsflis, 600 lastbilstransporter)
Gas: 0 GWh
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

uddetorp

Uddetorp 1 & 2

Förbränning: Biobränsle
Effekt: Biobränslepannan 2 x 8 MW + rökgaskondensering 2 x 2 MW
Produktion
Flis: ca 40 GWh (ca 50 000 m3 skogsflis, 500 lastbilstransporter)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 0 ton

 

diakonen

Diakonen (reservverk)

Förbränning: Olja
Effekt: Oljepannor 2 x 4,4 MW
Produktion
Olja: ca 2,5 GWh (ca 200 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 541 ton

 

tjuren

Tjuren (reservverk)

Förbränning: av olja (reservverk)
Effekt: Oljepanna 9,86 MW
Produktion
Olja: ca 0,2 GWh (ca 40 m3 olja)
Utsläpp av fossilt koldioxid: 110 ton