På grund av ledningsarbete på Timmermansgatan kan missfärgat eller grumligt vatten förekomma, vilket är ofarligt. Spola tills det försvinner. Även avbrott i vattenleverans kan ske.

Miljöarbete

Miljöarbete på Skara Energi

Skara Energi AB arbetar med att skapa förutsättningar för att Skaras medborgare ska använda en infrastruktur med låg negativ miljöpåverkan. Att nästan all energi i fjärrvärmenätet kommer från biobränslen, att utsläppen från vattenreningsverket ska hållas nere och att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt är några exempel.

Vi försöker också att minska den negativa miljöpåverkan från våra egen verksamhet genom exempelvis energieffektivisering, kemikaliekontroll och byte till miljöfordon.

Miljöpolicy – Skara Energi AB (pdf)
Miljöinformation Skara Energi AB 2018 (pdf)

Reningsverket och biobränslepannor

Reningsverket och biobränslepannorna Harven och Uddetorp har tillsyn från myndigheterna, för dessa anläggningar lämnas miljörapporter till respektive myndighet.

Miljörapport för reningsverket (pdf)
Miljörapport för reningsverket (bilagor) (pdf)
Miljörapport för Harven (pdf)
Miljörapport för Uddetorp (pdf)