Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbete

Miljöarbete på Skara Energi

Skara Energi AB arbetar med att skapa förutsättningar för att Skaras medborgare ska använda en infrastruktur med låg negativ miljöpåverkan. Att nästan all energi i fjärrvärmenätet kommer från biobränslen, att utsläppen från vattenreningsverket ska hållas nere och att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt är några exempel.

Vi försöker också att minska den negativa miljöpåverkan från våra egen verksamhet genom exempelvis energieffektivisering, kemikaliekontroll och byte till miljöfordon.

Miljöpolicy – Skara Energi AB (pdf)
Miljöinformation Skara Energi AB 2022 (pdf)
Miljöinformation Skara Energi AB 2021 (pdf)

Reningsverket och biobränslepannor

Reningsverket och biobränslepannorna Harven och Uddetorp har tillsyn från myndigheterna, för dessa anläggningar lämnas miljörapporter till respektive myndighet.

SkaraMiljörapport2021 (pdf)
Årsrapport 2021 Harven(pdf)
Årsrapport 2021 Uddetorp (pdf)