Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Miljöarbete

Miljöarbete på Skara Energi

Skara Energi AB arbetar med att skapa förutsättningar för att Skaras medborgare ska använda en infrastruktur med låg negativ miljöpåverkan. Att nästan all energi i fjärrvärmenätet kommer från biobränslen, att utsläppen från vattenreningsverket ska hållas nere och att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt är några exempel.

Vi försöker också att minska den negativa miljöpåverkan från våra egen verksamhet genom exempelvis energieffektivisering, kemikaliekontroll och byte till miljöfordon.

Miljöpolicy – Skara Energi AB (pdf)
Miljöinformation Skara Energi AB 2019 (pdf)

Reningsverket och biobränslepannor

Reningsverket och biobränslepannorna Harven och Uddetorp har tillsyn från myndigheterna, för dessa anläggningar lämnas miljörapporter till respektive myndighet.

Horshaga miljörapport 2019 (pdf)
Årsrapport 2019 Harven (pdf)
Årsrapport 2019 Uddetorp (pdf)