Hoppa till huvudinnehåll

Felanmälan

Felanmälan

Här hittar du telefonnummer till vår jour för akuta ärenden, länkar till egen felsökning för landsbygden och formulär vid mindre brådskande ärenden.

Gäller din felanmälan bredband kontaktar du din tjänsteleverantör
Felanmälan Fastbit.


Felanmälan gällande elnät, fjärrvärme samt vatten och avlopp – dygnet runt på telefon 0511-321 00

För mindre brådskande ärenden använder du formuläret nedan, ärenden hanteras inom 5 arbetsdagar.

Vid felavhjälpning i landsbygdsområderna tillkommer kostnader enligt nedan.
Priser (2020) inkl moms:
Ordinarie arbetstid                        625 kr/h
Vardagar 16-18                              1 500 kr/h
All övrig tid                                      1 775 kr/h

Debitering per påbörjad halvtimme
Fri telefonsupport på ordinarie arbetstid

Egenfelsökning pumpstation (pdf)
Egenfelsökning vatten (pdf)
Pumpbyte, ”vad gör jag?” (pdf)

 Formulär mindre brådskande ärende (svar inom 1-5 arbetsdagar)                
* = obligatoriskt fält

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.