Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Felanmälan

Felanmälan

Här hittar du telefonnummer till vår jour för akuta ärenden, länkar till egen felsökning för landsbygden och formulär vid mindre brådskande ärenden.

Gäller din felanmälan bredband kontaktar du din tjänsteleverantör Felanmälan Fastbit.

OBS! Gatubelysningen hanteras inte av Skara Energi. Vi hänvisar alla gatubelysningsärenden till Skara kommun.

Felanmälan gällande elnät, fjärrvärme samt vatten och avlopp – dygnet runt på telefon 0511-321 00 
Du kan även maila kundservice så hanterar vi ärendet nästa arbetsdag.

Vid felavhjälpning i landsbygdsområderna Vinköl och Härlunda tillkommer kostnader enligt nedan.
Priser (2019) inkl moms:
Ordinarie arbetstid                        625 kr/h
Vardagar 16-18                              1 500 kr/h
All övrig tid                                      1 775 kr/h

Debitering per påbörjad halvtimme
Fri telefonsupport på ordinarie arbetstid

Egenfelsökning pumpstation (pdf)
Egenfelsökning vatten (pdf)
Pumpbyte, ”vad gör jag?” (pdf)

Projektsidan för Vinköl VABFormulär mindre brådskande ärende                
* = obligatoriskt fält

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.