Hoppa till huvudinnehåll

Felanmälan

Felanmälan

El, Fjärrvärme och Vatten & avlopp

Akut felanmälan –  telefon 0511-321 00

För mindre brådskande ärenden använder du formuläret nedan, ärenden hanteras inom 5 arbetsdagar.


 • Gäller din felanmälan bredband kontaktar du din tjänsteleverantör.
  Har du Fastbit som tjänsteleverantör går du vidare här
 • Felanmälan gällande avgrävd fiber, eller stadsnätsrelaterad utrustning kan göras direkt till Skara Energi.
 • Vid felavhjälpning i landsbygdsområden:
   • Priser (2023) inkl moms:
    Ordinarie arbetstid                        750 kr/h
    Vardagar 16-18                              1215 kr/h
    All övrig tid                                      940 kr/h

Debitering per påbörjad halvtimme
Fri telefonsupport på ordinarie arbetstid
Egenfelsökning pumpstation (pdf)
Egenfelsökning vatten (pdf)
Pumpbyte, ”vad gör jag?” (pdf)



Formulär mindre brådskande ärende (svar inom 1-5 arbetsdagar)



        
* = obligatoriskt fält

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.