Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Vi ser till att du har värme och varmvatten!

I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler med fjärrvärme. Hela 90 procent av flerfamiljshusen har valt fjärrvärme som uppvärmningsform. För lokaler är andelen något lägre och minst för småhus.

Så fungerar fjärrvärme

I Skara har vi totalt 4 stycken anläggningar för att göra vår fjärrvärmeleverans så säker som möjligt. Två stycken ordinarie, Harven och Uddetorp, och två reservverk, Diakonen och Tjuren, som tillsammans bidrar till att alla anslutna alltid ska ha värme.

Vårt fjärrvärmenät

Vi har sedan 1999 gjort en kraftfull utbyggnad av fjärrvärmenätet i Skara. Omkring hälften av alla hushåll i Skara har nu tillgång till detta miljövänliga alternativ till olja, el och ved.
Tack vare fjärrvärmen har beroendet av olja minskat. Istället används biobränslebaserad flis från vårt närområde. Uppvärmningen sker i värmeverken Harven och Uddetorp som är utrustade med en mycket avancerad reningsutrustning. Det som släpps ut ur skorstenen är idag mest ren vattenånga.
Investeringen i fjärrvärme är den absolut största miljösatsningen som gjorts i Skara kommun.