Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Vi ser till att du har värme och varmvatten!

I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler med fjärrvärme. Hela 90 procent av flerfamiljshusen har valt fjärrvärme som uppvärmningsform. För lokaler är andelen något lägre och minst för småhus.

Så fungerar fjärrvärme

I Skara har vi totalt fyra stycken anläggningar för att göra vår fjärrvärmeleverans så säker som möjligt. Två stycken ordinarie, Harven och Uddetorp, och två reservverk, Diakonen och Tjuren, som tillsammans bidrar till att alla anslutna alltid ska ha värme.

Vårt fjärrvärmenät

Vi har sedan 1999 gjort en kraftfull utbyggnad av fjärrvärmenätet i Skara. Omkring hälften av alla hushåll i Skara har nu tillgång till detta miljövänliga alternativ i stället för olja, el och ved. Tack vare fjärrvärmen har beroendet av olja minskat. I stället används biobränslebaserad flis från vårt närområde. Uppvärmningen sker i värmeverken Harven och Uddetorp som är utrustade med en mycket avancerad reningsutrustning. Det som släpps ut ur skorstenen är idag mest ren vattenånga. Investeringen i fjärrvärme är den absolut största miljösatsningen som gjorts i Skara kommun.

Vår bränslemix och Energimix

Skara Energis bränsle- och energimix kan presenteras på flera olika sätt. Här nedan vill vi ge dig en så komplett bild som möjligt över vilka bränslen som vi använder och hur vår produktion påverkar miljön. I vår miljöinfo kan du få ännu mer data över vår totala miljöpåverkan, i den kan du också följa många av nyckeltalen över åren.

Den bränslemix som vi använder oss av är:
Flis: 99%
Deponigas: 0,2%
Spillvärme: 0,5 %
Olja: 0,08%

För att driva produktionen använder vi oss också av elenergi. Om vi även räknar in den blir fördelningen på energislag:

Flis: 97%
Deponigas: 0,2%
Spillvärme: 0,5 %
Olja: 0,08%
El: 1,8%

Energiföretagen i Sverige tar tillsammans fram en kvalitetsnyckel, där räknas de olika bränsleslagen och elförbrukningen om till olika nyckeltal som gör att det går att jämföra olika fjärrvärmenät. Energiföretagen använder samma bränslen som vi använder i våra andra uträkningar men fördelningen ser lite annorlunda ut då transporter och ursprung av energin förtydligas. Exempelvis räknas då den träflis som kommer från återvunnet trä i den uträkningen som återvunnen energi. I bränslemixen räknar vi med den i gruppen flis. Energimixen som blir från vår fjärrvärmeproduktion med Energiföretagens sätt att räkna ser för år 2022 då ut såhär: Energimix pdf

Vår produktion av fjärrvärme ger också upphov till direkta utsläpp av koldioxid som rapporteras in till Naturvårdsverket och EUs handelssystem för utsläppsrätter. Dessa siffror granskas av en oberoende revisor varje år. De utsläpp som Skara Energi hade 2023 året var:

Diakonen (olja): 22 ton fossilt CO2e (koldioxidekvivalenter)
Tjuren (olja): 6 ton fossilt CO2e
Harven (flis+gas): 13 420 ton biogent CO2e
Uddetorp (flis): 22 076 ton biogent CO2e

Det innebär att varje GWh bränsle som vi stoppar in i våra pannor genererar 0,27 ton fossilt CO2e och 341 ton biogent CO2e.

Vill du läsa mer om vårt miljöarbete? Mer info

Fjärrvärmelagen

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning. För dig som kund innebär det:

  • att fjärrvärmeföretagen måste redovisa hur priset bestäms
  • att fjärrvärmekunderna har möjlighet att säga upp sina avtal om de inte accepterar nya avtalsvillkor
  • att förändringar av avtalsvillkor måste aviseras innan de träder i kraft.
  • att fjärrvärmekunderna har rätt till förhandling och medling.

Länkar för mer information:
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Fjärrvärmenämnden

Får vi ändra priserna hur som helst?

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid prisändringar
Här kan du läsa mer om hur fjärrvärme prissätts

Din fjärrvärmemätare läses av via fjärravläsning minst varje månad. Om det skulle uppstå problem som gör att vi inte kan läsa av din mätare gör vi en preliminär beräkning utifrån tidigare förbrukningsmönster så att du ändå kan få din faktura. Denna preliminärberäkning justeras sedan automatiskt på din faktura när vi fått en faktisk avläsning igen.

Är du inte nöjd?

Känner du dig missnöjd med hur vi hanterat ditt ärende eller anser att du blivit illa behandlad av oss ser vi gärna att du kontaktar oss via mail eller telefon. Känner du att du vill gå vidare med ärendet finns det ett antal oberoende externa parter du kan vända dig till, länkar finns här:  Dina rättigheter

Senast uppdaterad: 2024-05-16