Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Grönt vatten

Grönt vatten

Håll utkik efter grönt vatten! Det gröna vattnet betyder att det är en läcka i fjärrvärmesystemet.

Ser du grönt vatten?

Om du ser grönt vatten i marken betyder det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet.
Om du får grönt vatten i kranen tyder det istället på ett läckage i värmeväxlaren.
I båda fallen ska du kontakta oss på Skara Energi 0511-321 00 eller skicka in en felanmälan.

Varför är vattnet grönt?

Vattnet i fjärrvärmenätet är grönfärgat för att läckor lättare ska upptäckas och kunna åtgärdas snabbt. Den gröna färgen består av ett färgämne som heter Pyranin och är helt ofarligt.