Hoppa till huvudinnehåll

Tips och råd – Elnät

Tips och råd – Elnät

Sänk din energiförbrukning med små, enkla medel och få lägre kostnader.

Spartips

Det finns flera sparåtgärder som kan sänka dina kostnader och minska din miljöpåverkan. Och när det kommer till energianvändning kan små skillnader ha stor betydelse!

 • Släck all belysning i rum där ingen vistas
 • Byt ut dina glödlampor mot lågenergilampor
 • Stäng av elektrisk utrustning som står i stand-by med t.ex. en timer eller ett grenuttag med en on/off knapp
 • Dra ur laddare när de inte används (minskar också risken för brandolycka)
 • Kontrollera energimärkningen när du köper nya produkter
 • Använd rörelsestyrda lampor utomhus. (även bra för att minska inbrottsrisken)
 • Tvätta fullastade tvättmaskiner
 • Låt tvätten hängtorka istället för att använda torktumlare
 • Se till att din frys är frostfri
 • Ha inte lägre temperatur i kylen och frysen än nödvändigt (varje grad lägre i frysen ökar energiförbrukningen med ca 5%)
 • Låt maten svalna innan du placerar den i kylen

Vill du spara ännu mer?

Läs också våra spartips för vattenförbrukning och fjärrvärmeförbrukning!
Tips och råd – Fjärrvärme
Tips och råd – VA

 

Säkring och passkontakt för fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för din anläggning och huvudsäkring med passkontakt. Beroende på vad fastigheten har för elapparater kan det finnas behov av olika stor huvudsäkring, rådfråga din elektriker om du är osäker. Viktigt är att skilja på huvudsäkring och passkontakt. Du kan ha en större passkontakt och en mindre säkring, men inte tvärt om. Vi debiterar efter passkontakten och ändring av dess storlek ska alltid utföras av behörig elektriker som efter utförd installation meddelar oss om förändringen.

Du kan enkelt kontrollera vilken storlek du har på din passkontakt genom att ta ut huvudsäkringen och kontrollera färgen på passkontakten.

Storlek:             Färg:
16 A                    Grå
20 A                    Blå
25 A                    Gul

Vi utför löpande stickprov och kontrollerar att vår debiterade taxa överensstämmer med passkontaktens storlek.

Är min energiförbrukning normal?

Jämför din energiförbrukning mot genomsnittet i Sverige genom att göra energimyndighetens energikalkyl som beräknar hur mycket du borde förbruka och vad du kan spara.

Gör din energikalkyl här