Hoppa till huvudinnehåll

Tips och råd – Elnät

Tips och råd – Elnät

Sänk din energiförbrukning med små, enkla medel och få lägre kostnader.

Spartips

Det finns flera sparåtgärder som kan sänka dina kostnader och minska din miljöpåverkan. Och när det kommer till energianvändning kan små skillnader ha stor betydelse!

  • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
  • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och släck när ljuset inte behövs.
  • Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
  • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
  • Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
  • Kontrollera energimärkningen när du köper nya produkter

Vill du spara ännu mer?

Läs också våra spartips för vattenförbrukning och fjärrvärmeförbrukning!
Tips och råd – Fjärrvärme
Tips och råd – VA

 

Säkring och passkontakt för fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för din anläggning och huvudsäkring med passkontakt. Beroende på vad fastigheten har för elapparater kan det finnas behov av olika stor huvudsäkring, rådfråga din elektriker om du är osäker. Viktigt är att skilja på huvudsäkring och passkontakt. Du kan ha en större passkontakt och en mindre säkring, men inte tvärt om. Vi debiterar efter passkontakten och ändring av dess storlek ska alltid utföras av behörig elektriker som efter utförd installation meddelar oss om förändringen.

Du kan enkelt kontrollera vilken storlek du har på din passkontakt genom att ta ut huvudsäkringen och kontrollera färgen på passkontakten.

Storlek:             Färg:
16 A                    Grå
20 A                    Blå
25 A                    Gul

Vi utför löpande stickprov och kontrollerar att vår debiterade taxa överensstämmer med passkontaktens storlek.