Från och med fredag den 13 mars är du som kund välkommen att kontakta oss via telefon/mejl då receptionens tillgänglighet begränsas på grund av smittorisken av coronaviruset, covid-19. Du når oss på telefon 0511-321 00 eller via mejl kundservice@skaraenergi.se.

Servisanmälan

Servisanmälan VA

För att ansluta dig till vårt ledningsnät för vatten och avlopp ska ett antal åtgärder vidtas.

  • Servisanmälan ska skickas in till oss
  • Anslutningsavgift ska betalas
  • Besiktning av servisen ska göra innan den sätts i bruk

Ladda ner servisanmälan för VA-anslutning (pdf)

Ifylld blankett skickas portfritt till:
Skara Energi AB
Frisvar
532 88  SKARA

 

Vad är en servis?

En VA-servis är den biten ledning som förbinder en fastighets privata ledningar med kommunens ledningsnät.

Vad kostar det att ansluta sig?

Kostnaden för en VA anslutning kan skilja sig beroende på vart den ska göras. Kontakta oss för prisinformation!