Hoppa till huvudinnehåll

Servisanmälan

Servisanmälan VA

För att ansluta dig till vårt ledningsnät för vatten och avlopp ska ett antal åtgärder vidtas.

  • Servisanmälan ska skickas in till oss
  • Anslutningsavgift ska betalas
  • Besiktning av servisen ska göra innan den sätts i bruk

Vad är en servis?

En VA-servis är den biten ledning som förbinder en fastighets privata ledningar med kommunens ledningsnät.

Vad kostar det att ansluta sig?

Kostnaden för en VA anslutning kan skilja sig beroende på vart den ska göras. Kontakta oss för prisinformation!

Fyll i servisanmälan nedan eller Ladda ner servisanmälan för VA-anslutning (pdf)

Ifylld blankett skickas portfritt till:
Skara Energi AB
SVARSPOST 20381776
532 88  SKARA

  • Uppgifter om fastigheten

  • För att våra vattenmätare ska passa krävs konsollängden 220mm.
  • Uppgifter om fastighetsägare

  • Byggvatten och färdigställande

Observera att vatten utan Skara Energis särskilda medgivande ej får uttagas förrän permanent vattenmätare är på plats eller gett sitt medgivande om byggvatten. För småhus ska mätare uppsättas före inflyttning. Byggvatten ingår i anslutningsavgiften.

 Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00. 

Senast uppdaterad 2024-03-13