Trafikstörning på Tullportagatan from 28 oktober pga ledningsarbete. Läs mer under nyheter.

Priser och avtalsvillkor

Priser och avtalsvillkor

Nedan finner du alla våra prisuppgifter och avtalsvillkor för respektive tjänst.

Elnät

Abonnemangsavgifter (fr.o.m. 2020-01-01)

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms
Öre/kWh 17,3 21,6
Abonnemang Kr/år Kr/år
Lägenhet 732 915
16 A 1 492 1 865
20 A 2 476 3 095
25 A 3 096 3 870
35 A 4 328 5 410
50 A 6 184 7 730
63 A 7 876 9 845
80 A 10 000 12 500
100 A 12 496 15 620
125 A 15 628 19 535
160 A 20 004 25 005
200 A 24 940 31 175

Anslutningsavgifter

Servissäkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 25 13 500 16 875
35 – 63 22 000 27 500
80 27 000 33 750
100 32 000 40 000
125 38 300 47 875
160 48 800 61 000
200 60 000 75 000

Avgiften inkluderar 30 meter servisledning innanför tomtgräns.
Om kostnaden för anslutningen överstiger dubbla avgiften enligt tabell tillkommer den överskjutande delen.
Större servissäkring offereras.

Provisorisk kraft

Säkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 63 1 800 2 250
Över 63 Enligt offert

Energiskatt (fr.o.m. 2019-01-01)

34,7 öre/kWh exkl. moms (43,38 öre/kWh inkl. moms)

Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren för elnät är uppdelade för konsumenter och näringsidkare. Det har även tillkommit en revidering till respektive avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor – Konsument (from 2019-04-01)

Allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare
Rev. allmänna villkor – Näringsidkare

Effekt

Abonnemangsavgifter (fr.o.m. 2020-01-01)

Högspänning 10 kV N3 F3
Fast avgift Kr/år 15 531 15 531
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 125 125
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 397 61
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 4,7 32,0
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 3,4 3,4
April-okt öre/kWh 3,4 3,4
Lågspänning>200 A N4 F4
Fast avgift Kr/år 7 576 7 576
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 149 149
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 462 122
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 15,5 38,9
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 9,4 9,4
April-okt öre/kWh 7,0 7,0


Avtalsvillkor
För högspänning inom vårt elnät gäller följande avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor Högspänning – Näringsidkare
Rev. allmänna avtalsvillkor Högspänning – Näringsidkare

Vatten och avlopp

Abonnemangsavgifter

Fasta avgifter för vatten och avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 2 312 2 890
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 18 469 23 086
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 43 874 54 842
Qn större än 40 mm 109 680 137 100

Fasta avgifter för endast vatten eller avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 1 733 2 167
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 13 852 17 315
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 32 905 41 132
Qn större än 40 mm 82 259 102 824

Rörliga avgifter vatten och avlopp:

Förbrukningsavgifter Exkl. moms Inkl. moms
Avgift vatten och avlopp 18,45 kr/kbm 23,06 kr/kbm
Avgift vid endast avlopp 11,50 kr/kbm 14,38 kr/kbm
Avgift vid endast vatten 6,95 kr/kbm 8,68 kr/kbm

Där mätning inte kan ske debiteras 150 kbm/lägenhet och år.

Förbrukningsavgifter Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Avgift avlopp 1 725 2 156

Anslutningsavgifter 

Kontakta oss för prisuppgifter.
Fyll i vårt kontaktformulär.


Avtalsvillkor
ABVA är våra allmänna bestämmelser för användande av Skarakommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den innehåller även information till fastighetsägare. Öppna ABVA (pdf).

Vattenkiosk

Pris per kbm vatten. Fakturering sker till registrerad faktureringsadress.

Exkl. moms Inkl. moms
18,45 kr 23,06 kr

Fjärrvärme

Abonnemangsavgifter

Avgifter för konsument respektive näringsidkare:

Konsument Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift 1 580 1 975 Kr/år
Energiavgift 1 595 743,75 Kr/MWh
Flödesavgift 2 1,50 1,88 Kr/kbm
Näringsidkare Exkl. moms Inkl. moms
Fastavgift 2 500 3 125 Kr/år
Energiavgift 1 590 737,5 Kr/MWh
Flödesavgift 3 1,50 1,87 Kr/kbm

1 Energiavgift 1 kr/kWh  då annan uppvärmningsform används som stöd till samma vattenburna system.
2 Flöde debiteras perioden oktober-juni.
3 För flöde överstigande 35 kbm/MWh, debiteras oktober-juni

Anslutningsavgift och prisexempel

Vi har tagit fram två olika prisexempel för fjärrvärme. En för småhus med förbrukning upp till 40 MWh och en för övriga med förbrukning upp till 500 MWh.

Tidigare prisinformation Småhus
Övriga, skicka in en offertförfrågan (pdf)

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är uppdelade i två, en för konsument och en för näringsidkare.
Allmänna avtalsvillkor – Konsument

Allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare
Rev. allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare

Stadsnät

Vill du ansluta dig till stadsnätet och veta vad det kostar?
Läs mer på Openbits hemsida

Renhållning

Renhållningstaxorna hittar ni på Avfall Östra Skaraborgs (AÖS) hemsida. Ni hittar dom under fliken sophämtning och Skara.
Gå vidare till AÖS hemsida