Hoppa till huvudinnehåll

Priser och avtalsvillkor

Priser och avtalsvillkor

Nedan finner du alla våra prisuppgifter och avtalsvillkor för respektive tjänst.

 

ELNÄT


Avgifter
Avgifter NÄT LSP Säkring 2024 (ex villa och lägenhet)
Avgifter NÄT Lågspänning > 200 A 2024
Avgifter NÄT Högspänning Uttag 2024
Avgifter NÄT Inmatning (Produktion) 2024 from 2024-07-01
NÄT Anslutningsavgifter 2024-04-01

Tidigare avgifter:
NÄT Anslutningsavgifter 2023/2024
Elnätsavgifter förbrukning-produktion och anslutning 2023
Avgifter NÄT LSP Produktion (inmatning) 2024 tom 2024-06-30
Avgifter NÄT Högspänning Inmatning (produktion) 2024 tom 2024-06-30

Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren är uppdelade på Näringsidkare respektive Konsument, samt Högspänningskunder
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2)
Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare NÄT 2012 N (rev)
Allmänna avtalsvillkor Högspänning Näringsidkare NÄT 2012 H (rev)

VATTEN OCH AVLOPP


Avgifter
Skara Energi VA avgifter inom verksamhetsområde 2024
Skara Energi VA avgifter utanför VA-verksamhetsområde 2024
Skara Energi VA avgifter 2023

Kontakta oss för information vad gäller anslutningsavgifter Fyll i vårt kontaktformulär.

Avtalsvillkor
ABVA är våra allmänna bestämmelser för användande av Skarakommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den innehåller även information till fastighetsägare.
Öppna ABVA
Komplett VA taxa 2024

FJÄRRVÄRME


Avgifter

Skara Energi Fjärrvärmeavgifter 2024
Skara Energi Fjärrvärmeavgifter 2023

Vi har tagit fram olika prisexempel för fjärrvärme. En för småhus med förbrukning upp till 40 MWh och en för övriga med förbrukning upp till 500 MWh.
Fjärrvärmepriser jämförelse 2024
På mina sidor finns normalårskorrigerade jämförelseprofiler.

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är uppdelade i konsument och näringsidkare. Nya villkor tillämpas from 2023-09-01.
Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument 230901
Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsidkare 230901
Vi tillämpar också Lokala bestämmelser vid nyinstallation och konvertering av fjärrvärmeväxlare

STADSNÄT/FIBER


Vi samarbetar med Fastbit gällande vår försäljning av fiberanslutningar, och transmissionstjänster.
Kontakta Fastbit för aktuella priser.
Openbit
Fastbit

Allmänna avtalsvillkor anslutning stadsnät

 

Senast uppdaterad: 2024-03-19