Priser och avtalsvillkor

Priser och avtalsvillkor

Nedan finner du alla våra prisuppgifter och avtalsvillkor för respektive tjänst.

Elnät

Abonnemangsavgifter

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms
Öre/kWh 17,3 21,6
Abonnemang Kr/år Kr/år
Lägenhet 704 880
16 A 1 432 1 790
20 A 2 380 2 975
25 A 2 976 3 720
35 A 4 160 5 200
50 A 5 944 7 430
63 A 7 572 9 465
80 A 9 616 12 020
100 A 12 012 15 015
125 A 15 028 18 785
160 A 19 232 24 040
200 A 23 980 29 975

Anslutningsavgifter

Servissäkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 25 13 500 16 875
35 – 63 22 000 27 500
80 27 000 33 750
100 32 000 40 000
125 38 300 47 875
160 48 800 61 000
200 60 000 75 000

Avgiften inkluderar 30 meter servisledning innanför tomtgräns.
Om kostnaden för anslutningen överstiger dubbla avgiften enligt tabell tillkommer den överskjutande delen.
Större servissäkring offereras.

Provisorisk kraft

Säkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 63 1 800 2 250
Över 63 Enligt offert

Energiskatt (fr.o.m. 2019-01-01)

34,7 öre/kWh exkl. moms (43,38 öre/kWh inkl. moms)

Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren för elnät är uppdelade för konsumenter och näringsidkare. Det har även tillkommit en revidering till respektive avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor – Konsument (from 2019-04-01)

Allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare
Rev. allmänna villkor – Näringsidkare

Effekt

Abonnemangsavgifter

Högspänning 10 kV N3 F3
Fast avgift Kr/år 14 934 14 934
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 120 120
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 382 59
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 4,7 32,0
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 3,4 3,4
April-okt öre/kWh 3,4 3,4
Lågspänning>200 A N4 F4
Fast avgift Kr/år 7 285 7 285
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 143 143
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 444 117
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 15,5 38,9
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 9,4 9,4
April-okt öre/kWh 7,0 7,0


Avtalsvillkor
För högspänning inom vårt elnät gäller följande avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor Högspänning – Näringsidkare
Rev. allmänna avtalsvillkor Högspänning – Näringsidkare

Vatten och avlopp

Abonnemangsavgifter

Fasta avgifter för vatten och avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 2 312 2 890
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 18 469 23 086
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 43 874 54 842
Qn större än 40 mm 109 680 137 100

Fasta avgifter för endast vatten eller avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 1 733 2 167
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 13 852 17 315
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 32 905 41 132
Qn större än 40 mm 82 259 102 824

Rörliga avgifter vatten och avlopp:

Förbrukningsavgifter Exkl. moms Inkl. moms
Avgift vatten och avlopp 18,45 kr/kbm 23,06 kr/kbm
Avgift vid endast avlopp 11,50 kr/kbm 14,38 kr/kbm
Avgift vid endast vatten 6,95 kr/kbm 8,68 kr/kbm

Där mätning inte kan ske debiteras 150 kbm/lägenhet och år.

Förbrukningsavgifter Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Avgift avlopp 1 725 2 156

Anslutningsavgifter 

Kontakta oss för prisuppgifter.
Fyll i vårt kontaktformulär.


Avtalsvillkor
ABVA är våra allmänna bestämmelser för användande av Skarakommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den innehåller även information till fastighetsägare. Öppna ABVA (pdf).

Vattenkiosk

Pris per kbm vatten. Fakturering sker till registrerad faktureringsadress.

Exkl. moms Inkl. moms
18,45 kr 23,06 kr

Fjärrvärme

Abonnemangsavgifter

Avgifter för konsument respektive näringsidkare:

Konsument Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift 1 580 1 975 Kr/år
Energiavgift 1 595 743,75 Kr/MWh
Flödesavgift 2 1,50 1,88 Kr/kbm
Näringsidkare Exkl. moms Inkl. moms
Fastavgift 2 500 3 125 Kr/år
Energiavgift 1 590 737,5 Kr/MWh
Flödesavgift 3 1,50 1,87 Kr/kbm

1 Energiavgift 1 kr/kWh  då annan uppvärmningsform används som stöd till samma vattenburna system.
2 Flöde debiteras perioden oktober-juni.
3 För flöde överstigande 35 kbm/MWh, debiteras oktober-juni

Anslutningsavgift och prisexempel

Vi har tagit fram två olika prisexempel för fjärrvärme. En för småhus med förbrukning upp till 40 MWh och en för övriga med förbrukning upp till 500 MWh.

Tidigare prisinformation Småhus
Övriga, skicka in en offertförfrågan (pdf)

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är uppdelade i två, en för konsument och en för näringsidkare.
Allmänna avtalsvillkor – Konsument

Allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare
Rev. allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare

Stadsnät

Vill du ansluta dig till stadsnätet och veta vad det kostar?
Läs mer på Openbits hemsida

Renhållning

Renhållningstaxorna hittar ni på Avfall Östra Skaraborgs (AÖS) hemsida. Ni hittar dom under fliken sophämtning och Skara.
Gå vidare till AÖS hemsida