Hoppa till huvudinnehåll

Priser och avtalsvillkor

Priser och avtalsvillkor

Nedan finner du alla våra prisuppgifter och avtalsvillkor för respektive tjänst.

 

ELNÄT


Avgifter
Elnätsavgifter förbrukning-produktion och anslutning 2022
Elnätsavgifter förbrukning-produktion och anslutning 2023

Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren är uppdelade på Näringsidkare respektive Konsument, samt Högspänningskunder
Allmänna avtalsvillkor Konsument NÄT 2012 K (rev 2)
Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare NÄT 2012 N (rev)
Allmänna avtalsvillkor Högspänning Näringsidkare NÄT 2012 H (rev)

VATTEN OCH AVLOPP


Avgifter
VA-avgifter 2022
VA avgifter 2023

Kontakta oss för information vad gäller anslutningsavgifter Fyll i vårt kontaktformulär.

Avtalsvillkor
ABVA är våra allmänna bestämmelser för användande av Skarakommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den innehåller även information till fastighetsägare.
Öppna ABVA
Komplett VA taxa 2023

FJÄRRVÄRME


Avgifter
Fjärrvärmeavgifter 2022
Fjärrvärmeavgifter 2023

Vi har tagit fram två olika prisexempel för fjärrvärme. En för småhus med förbrukning upp till 40 MWh och en för övriga med förbrukning upp till 500 MWh.
Fjärrvärmepriser jämförelse 2023

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är uppdelade i konsument och näringsidkare. Nya villkor tillämpas from 2023-09-01.
Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument 230901
Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsidkare 230901
Vi tillämpar också Lokala bestämmelser vid nyinstallation och konvertering av fjärrvärmeväxlare

Allmänna avtalsvillkor fjv-Konsument (from 2019-04-01)
Allmänna avtalsvillkor fjv – Näringsidkare (2015-09-28)
Rev. allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare

STADSNÄT/FIBER


Allmänna avtalsvillkor anslutning stadsnät
Fastbit har hand om vår försäljning. Kontakta Fastbit för aktuella priser.
Läs mer på Openbits hemsida