Hoppa till huvudinnehåll

Priser och avtalsvillkor

Priser och avtalsvillkor

Nedan finner du alla våra prisuppgifter och avtalsvillkor för respektive tjänst.

Abonnemangsavgifter (fr.o.m. 2021-01-01)

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms
Öre/kWh 17,3 21,6
Abonnemang Kr/år Kr/år
Lägenhet 760 950
16 A 1 552 1 940
20 A 2 576 3 220
25 A 3 220 4 025
35 A 4 500 5 625
50 A 6 432 8 040
63 A 8 192 10 240
80 A 10 400 13 000
100 A 12 996 16 245
125 A 16 252 20 315
160 A 20 804 26 005
200 A 25 936 32 420

Anslutningsavgifter

Servissäkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 25 22 000 27 500
35 – 63 31 200 39 000
>63 Offert Offert

Avgiften inkluderar 30 meter servisledning innanför tomtgräns.
Om kostnaden för anslutningen överstiger dubbla avgiften enligt tabell tillkommer den överskjutande delen.
Större servissäkring offereras.

Provisorisk kraft (fr.o.m. 2020-08-20)

Säkring A Engångsavgift kr (Exkl. moms) Engångsavgift kr (Inkl. moms)
16 – 25 A 2000 2 250
>25 A Offert

Energiskatt (fr.o.m. 2021-01-01)

36,5 öre/kWh exkl. moms (45,6 öre/kWh inkl. moms)

Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren för elnät är uppdelade för konsumenter och näringsidkare. Det har även tillkommit en revidering till respektive avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor Konsument NÄT 2012 K (rev 2)

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare NÄT 2012 N (rev)

Abonnemangsavgifter (fr.o.m. 2021-01-01)

Högspänning 10 kV N3 F3
Fast avgift Kr/år 16 152 16 152
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 130 130
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 413 63
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 4,7 32,0
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 3,4 3,4
April-okt öre/kWh 3,4 3,4
Lågspänning>200 A N4 F4
Fast avgift Kr/år 7 879 7 879
Abonnemangsavgift Kr/KW, år 155 155
Högbelastningsavgift Kr/KW, år 480 127
Energiavgifter
Nov-mars, mån-fre
kl 06-22
öre/kWh 15,5 38,9
Nov-mars, övrig tid öre/kWh 9,4 9,4
April-okt öre/kWh 7,0 7,0

Fritt reaktivt uttag upp till 25% av årseffekt, överskridande reaktivt uttag debiteras 70 kr/kVAr, år

Avtalsvillkor
För högspänning inom vårt elnät gäller följande avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor Högspänning Näringsidkare NÄT 2012 H (rev)

Abonnemangsavgifter (fr.o.m. 2021-03-01)

Fasta avgifter för vatten och avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 2 672 3 340
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 21 332 26 665
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 46 068 57 585
Qn större än 40 mm 115 164 143 955

Fasta avgifter för endast vatten eller avlopp:

Mätarstorlek Kr/år (Exkl. moms) Kr/år (Inkl. moms)
Qn 2,5 (5) kbm,<=20 mm 2 004 2 505
Qn 6 (10) kbm,<=25 mm 16 000 20 000
Qn 10 (20) kbm,<=40 mm 34 552 43 190
Qn större än 40 mm 95 010 118 763

Rörliga avgifter vatten och avlopp:

Förbrukningsavgifter Exkl. moms Inkl. moms
Avgift vatten och avlopp 19,00 kr/kbm 23,75 kr/kbm
Avgift vid endast avlopp 11,85 kr/kbm 14,81 kr/kbm
Avgift vid endast vatten 7,16 kr/kbm 8,95 kr/kbm

Anslutningsavgifter 

Kontakta oss för prisuppgifter.
Fyll i vårt kontaktformulär.

Avtalsvillkor
ABVA är våra allmänna bestämmelser för användande av Skarakommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Den innehåller även information till fastighetsägare. Öppna ABVA (pdf).

Vattenkiosk

Pris per kbm vatten. Fakturering sker till registrerad faktureringsadress.

Exkl. moms Inkl. moms
19,00 kr 23,75 kr

Abonnemangsavgifter

Avgifter för konsument respektive näringsidkare:

Konsument Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift 1 580 1 975 Kr/år
Energiavgift 1 0,595 0,744 Kr/kWh
Flödesavgift 2 1,50 1,88 Kr/kbm
Näringsidkare Exkl. moms Inkl. moms
Fastavgift 2 500 3 125 Kr/år
Energiavgift 1 0,590 0,737 Kr/kWh
Flödesavgift 3 1,50 1,88 Kr/kbm

1 Energiavgift 1 kr/kWh  då annan uppvärmningsform används som stöd till samma vattenburna system.
2 Flöde debiteras perioden oktober-juni.
3 För flöde överstigande 35 kbm/MWh.

Anslutningsavgift och prisexempel

Vi har tagit fram två olika prisexempel för fjärrvärme. En för småhus med förbrukning upp till 40 MWh och en för övriga med förbrukning upp till 500 MWh.

Tidigare prisinformation Småhus
Övriga, skicka in en offertförfrågan (pdf)

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme är uppdelade i två, en för konsument och en för näringsidkare.

Allmänna avtalsvillkor fjv-Konsument (from 2019-04-01)
Allmänna avtalsvillkor fjv – Näringsidkare (2015-09-28)
Rev. allmänna avtalsvillkor – Näringsidkare

Vill du ansluta dig till stadsnätet och veta vad det kostar?
Läs mer på Openbits hemsida

Renhållningstaxorna hittar ni på Avfall Östra Skaraborgs (AÖS) hemsida. Ni hittar dom under fliken sophämtning och Skara.
Gå vidare till AÖS hemsida