Hoppa till huvudinnehåll

Studiebesök

Studiebesök

Vill ni veta mer om hur ett reningsverk fungerar? Boka ett studiebesök hos oss!

Vår personal tar med elever och lärare på en tur längst bassängerna på avloppsreningsverket och visar och berättar om de olika reningsstegen. Efter besöket finns ingen tvekan om varför vi inte kan spola ner vad som helst i avloppet. Besöket ger insikt om avloppsvatten som resurs och hur kretslopp av olika ämnen ser ut. Besöket ger även insikt om vår egen del i kretsloppet och hur vi påverkar miljön vi lever i. Vi kan ta emot ca 20 elever per gång och behöver drygt en timma för att hinna gå igenom allt på ett bra sätt. Vi tar emot barn från åk 4 och uppåt.

Inför besöket kan man använda ett utbildningsunderlag som organisationen Svenskt Vatten tagit fram.
Gå vidare till Vattenskolan.

Besöket är kostnadsfritt och bokas genom att fylla i nedan formulär. Är du nyfiken på någon av våra andra avdelningar? Kontakta oss på kundservice!


  • Uppgifter till kontaktperson

  • Information om studiebesöksgruppen

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kontakta dig, utföra serviceåtaganden, utföra kundundersökningar och analyser m.m. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra underbiträden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök www.skaraenergi.se/integritetspolicy eller kontakta vår kundservice på 0511 – 321 00.